Kredyt hipoteczny w PKO BP

4.2/5 (5)

Kredyt hipoteczny w PKO BP statystycznie wybiera co trzeci Polak. Dlaczego tak się dzieje? Czy wynika to dobrej oferty banku, czy może z innych aspektów? PKO BP jest dziś największym detalicznym bankiem w Polsce z blisko 30% udziałem w rynku kredytów mieszkaniowych i dla osób prywatnych. W branży zwykło się mówić, że kiedy PKO BP zmienia ceny kredytów, wtedy zmienia się rynek. Coś w tym jest. Tak samo jak w tym, że wielu klientów uważa bank za najlepszy, jako powód podając, że jest polskim bankiem. W ostatnim tygodniu opisaliśmy na naszym blogu kredyty hipoteczne w ING. Dziś skupimy się na banku PKO BP – największym banku w naszym kraju i jednocześnie polskim graczu na rynku bankowym. W kraju nad Wisłą wszystko, co polskie jest ważne. Kiedy Pekao S.A. było w rękach włoskich celowo nie zmieniało nazwy na Unicredit – nazwę właściciela. Pierwotna nazwa – Pekao – kojarzyła się nam Polakom z polskim bankiem. Taki chwyt marketingowy, o którym wiedział cały rynek. Niezależnie jednak od tego postanowiliśmy w biurze opisać ofertę banku.

Kredyt hipoteczny w PKO BP jest interesującym tematem dla naszych klientów. Jednocześnie cena tego kredytu nie zawsze jest najlepsza, a nadal bank notuje świetne wyniki w sprzedaży kredytów. Myślę, że działa tutaj jego siła, marka, przywiązanie do tego co polskie. W dzisiejszym artykule przybliżę kredyt hipoteczny w PKO BP. Dowiesz się z niego o następujących aspektach:

  1. O wymaganym wkładzie własnym przez bank.
  2. W jaki sposób można wcześniej spłacić kredyt hipoteczny w PKO BP?
  3. Dlaczego warto zapłacić za kredyt 3,25% od kwoty kredytu (jeden z najdroższych kosztów wejścia do kredytu w Polsce)
  4. Czy PKO BP jest bankiem dla inwestorów rynku nieruchomości i klientów premium? Czy kredytem hipotecznym w PKO można finansować luksusowe mieszkania?
  5. O ciekawostkach proceduralnych w banku.

Kredyt hipoteczny w PKO BP, a źródła dochodów.

Co do zasady możemy wyróżnić podział na umowę o pracę na czas nieokreślony, określony, umowę zlecenie i dzieło, oraz działalność gospodarczą.

Umowa o pracę czas nieokreślony – minimalny akceptowalny okres zatrudnienia w banku wynosi 6 miesięcy i musi być potwierdzony 6 wpływami wynagrodzenia na rachunek. Bank wylicza zdolność kredytową w oparciu o średnią za 12 miesięcy, bądź krótszy okres w zależności od Twojego okres zatrudnienia. Jeżeli pracujesz od co najmniej miesiąca na czas nieokreślony możesz przedstawić świadectwo pracy dokumentujące 12 miesięcy u poprzedniego pracodawcy, umowy zlecenia, umowy o dzieło. Wtedy Twój dochód zostanie zaakceptowany.

Umowa o pracę czas określony – to jest dosyć skomplikowane. Zastanawiałam się kilkukrotnie jak to uprościć, aby było łatwiej Ci zrozumieć ten proces, ale się poddałam. Przepisuję więc to, co jest napisane w polityce kredytowej banku. Wniosek z tego taki, że lepiej porozmawiaj z pracodawcą o umowie na czas nieokreślony. Trzeba jednak zaznaczyć, że analityk banku przyjmuje promesę zatrudnienia. Oczywiście może jej nie zaakceptować, ale na pewno weźmie taki dokument pod uwagę.

Aby umowa na czas określony została zaakceptowana konieczne jest do spełnienia co najmniej dwa z poniższych warunków:

1) nie jest to pierwsza umowa (np. umowa o pracę, kontrakt, umowa zlecenie/o dzieło/ o przeniesienie praw autorskich/ aneks do umowy potwierdzający wydłużenie okresu zatrudnienia) z aktualnym pracodawcą i okres przerwy pomiędzy umowami nie może być dłuższy niż 1 miesiąc,
2) klient wykonuje pracę o znaczącym prestiżu społecznym lub dana forma umowy jest powszechnie stosowaną formą dla zawodu wykonywanego przez klienta (np.: lekarz, prawnik, nauczyciel, dziennikarz),
3) istnieją przesłanki świadczące o:
a) realności odnowienia lub przedłużenia umowy na następny okres (np. klient zatrudniony jest w stabilnym przedsiębiorstwie, urzędzie administracji rządowej itp.)  lub
b) realności zawarcia nowej umowy lub kontraktu z innym pracodawcą (np. klient wykonuje zawód dający szerokie możliwości zatrudnienia itp.)

Prawda, że proste? 🙂

Umowa zlecenie i umowa o dzieło – umowa musi trwać min. od 12 miesięcy, może być odnawialna miesięcznie, nie jest to przeszkodą dla banku. Jednocześnie bank do liczenia zdolności przyjmie 45% dochodu brutto przyjętego do zaświadczenia o zarobkach, jeśli klient zrzekł się praw autorskich. Średnia na zaświadczeniu liczona jest znowu z ostatnich 12 miesięcy. Czasami może to być przeszkodą w uzyskaniu dobrej zdolności kredytowej.

Działalność gospodarcza – powinna być prowadzona od min. 12 miesięcy i nie musisz przedstawiać PIT, jeśli rozpoczniesz prowadzenie firmy w styczniu. W drodze dużego odstępstwa bank może się zgodzić się na krótszy okres prowadzenia działalności, jeśli wnioskodawca wykaże, iż działalność jest kontynuacją poprzedniej formy zatrudnienia. Co do zasady bowiem oczekuje w takim przypadku również 12 miesięcy prowadzenia działalności. Ciekawa rzecz na koniec. Jeśli wnioskujesz o kredyt w okresie od stycznia do kwietnia i nie rozliczyłeś jeszcze poprzedniego roku musisz przedstawić PIT z roku poprzedzającego poprzedni. Przykład. Mamy dziś luty 2018, więc w tej sytuacji przedstawiasz PIT za 2016. Może zdarzyć się tak, że dochody w nim będą gorsze, niż wyniki w KPiR za 2017. Co w takiej sytuacji? Bank przyjmie słabsze wyniki. Twój ekspert kredytowy powinien więc Cię przed tym odpowiednio zabezpieczyć.

Dochody z najmu – tak, bank przyjmuje takie do liczenia zdolności kredytowej, to dobra informacja dla inwestorów rynku nieruchomości.

Dochody premium – kredyt hipoteczny w PKO BP może być kredytem dla klienta segmentu premium, o czym napiszę później, na teraz mogę jedynie zaznaczyć że nasze doświadczenia we współpracy z bankiem pokazują, że dział private banking funkcjonuje bardzo dobrze.

2. Wymagany wkład własny.

Bank wymaga 10% wkładu własnego w transakcję. Kredyt hipoteczny w PKO BP zawsze kojarzył mi się z taką misją społeczną więc byłoby dziwne, gdyby było inaczej. Wkład własny musi być wpłacony gotówką w przypadku zakupu nieruchomości. Jeśli budujesz dom możesz wnieść wkład własny w postaci działki i poprzez wykonane nakłady inwestycyjne.

To, co ważne i o co pytają nas często inwestorzy rynku nieruchomości. Bank nie akceptuje wkładu w postaci zabezpieczenia na drugiej nieruchomości. Młode osoby z kolei pytają o możliwość dopłaty środków pochodzących z książeczki mieszkaniowej. W tym aspekcie PKO BP radzi sobie doskonale. Tu jest ciekawa rzecz. W Polsce jest tylko jeden oddział zlokalizowany w Warszawie obsługujący książeczki mieszkaniowe. Taki dokument złożony na czas może zostać włączony do procesu kredytowego przez analityka. Jeśli nie zdążysz, nie martw się, bank wypłaci Ci pieniądze po przedstawieniu aktu notarialnego zakupu nieruchomości.

Czasami zdarzają się bardzo dobre wyceny nieruchomości i tutaj bank także ma konserwatywne stanowisko. Do wkładu własnego nie zostanie zaakceptowana różnica wynikająca między wartością z wyceny a wartości transakcyjną. To może Ci jednak pomóc w uzyskaniu lepszej marży kredytu. Żeby to się wydarzyło cena zakupu mieszkania musiałaby być na bardzo niskim poziomie, ponieważ wyceny w PKO BP są konserwatywne.

3. Wcześniejsza splata kredytu.

Nadpłata kredytu, jak i jego całkowita spłata jest możliwa od 1 dnia bez dodatkowych opłat. Dla mnie osobiście to znak, że kredyt hipoteczny w PKO BP spełnia warunki misji społecznej.  Po wprowadzeniu ustawy o kredycie hipotecznym i nadzorze nad pośrednikami bank zmienił swoje stanowisko i zrezygnował całkowicie z tych opłat. To duży plus dla wszystkich klientów. Mogą z tego korzystać zarówno inwestorzy nieruchomości i klienci premium, jak i osoby nastawione po prostu na zakup mieszkania.

Aby dokonać nadpłaty kredytu niestety każdorazowo należy zawiadomić o tym fakcie bank. W praktyce musisz się udać do oddziału banku, aby złożyć odpowiednie zlecenie. To z kolei wg mnie duży minus i potwierdzają to nasi klienci. Wcześniejsza spłata oznacza obniżenie raty. Po nadpłacie kredytu bank dokonuje przeliczenia harmonogramu płatności. Jeśli jesteś zainteresowany skróceniem okresu kredytowania wymaga to dodatkowej analizy przez bank. Innymi słowy musisz złożyć komplet dokumentów finansowych (jak do wniosku o kredyt), aby bank sprawdził Twoją zdolność kredytową. Aneks do umowy kosztuje według dzisiejszych stawek (Luty 2018) 0,5% od kwoty kredytu.

4. Wycena nieruchomości.

Wycena nieruchomość w PKO BP jest świetnie rozwiązana z punktu widzenia klienta. Płacisz bowiem za jej przeprowadzenie dopiero w momencie, kiedy zdecydujesz się na kredyt w banku. W praktyce płacisz w dniu podpisania umowy kredytowej (wtedy też należy opłacić prowizję za udzielenie kredytu – to inaczej, niż we wszystkich innych bankach, gdzie płacisz przed uruchomieniem kredytu).  Koszt wyceny to 400 PLN dla mieszkań i działek, 700 PLN w przypadku domów. W PKO BP nie możesz przedstawić swojej wyceny, bank i tak zamówi kolejną. Ciekawostka. Zdarzyło nam się kilkukrotnie, że bank zamiast pełnej wyceny zlecił skrócony wyciąg z wyceny. Za każdym razem dokument ten nie potwierdził ceny zakupu nieruchomości. Za każdym razem również nasz ekspert kredytowy doprowadził do zamówienia kolejnej wyceny, która już została zaakceptowana przez bank. To już jednak nasz know-how i nasze kontakty zawodowe.

Jeśli potrzebujesz wsparcia w wyborze kredytu hipotecznego, skontaktuj się z ekspertem Małycha Busines Finance

5. Ubezpieczenie niskiego wkładu, na życie i utraty pracy.

Do czasu aż spłacisz 10% kwoty kredytu, uzyskując dzięki temu 20% wkład własny bank podwyższa oprocentowanie kredytu o 0,25 p.p. (0,25% potocznie) Rynkowo nie jest to najniższa wartość, ale klienci przyjmują ten aspekt ze zrozumieniem. Trzeba jednak przyznać, że w długim okresie kredytu bank zarabia sowicie ubezpieczeniu niskiego wkładu. Podczas spotkania nasz ekspert kredytowy pokaże Ci tą zależność na przykładowym harmonogramie spłaty kredytu.

Do niedawna bank nie oferował ubezpieczenia na życie. Dziś to robi i jego zakup ma wpływ na obniżenie marży banku w standardowym procesie. W przypadku kredytu premium zakup ubezpieczenia na życie może mieć znaczenie w dodatkowych negocjacjach z bankiem.

Ubezpieczenie od utraty pracy w PKO BP to „istne szaleństwo” Powie to każdy ekspert kredytowy. Dlaczego tak? Wyobraź sobie, że ten produkt kosztuje 3,25% licząc od kwoty udzielonego kredytu. Ubezpieczenie wejdzie w życie, jeśli stracisz pracę w ramach zwolnień grupowych i zarejestrujesz się jako osoba bezrobotna. Jeśli w tym stanie pozostaniesz przez okres 12 miesięcy to bank za każdy miesiąc będzie Ci spłacał kredyt. Ten warunek jest raczej trudny do spełnienia. Dlaczego wiec to ubezpieczenie ma sens? Po pierwsze marża w 1 roku kredytowania jest na poziomie 1,1 (nie znam lepszej oferty), po drugie marża w kolejnym roku ustawiona jest tak nisko, że bank zazwyczaj jest najlepszy w koszcie całkowitym kredytu – najważniejszym parametrze kredytu hipotecznego. Jest tak zarówno dla 10% wkładu własnego, jak i 20% (tutaj musi być jednak krótszy okres) Podsumowując. Kredyt hipoteczny w PKO BP nigdy nie był najtańszym rynkowo produktem.

Kredyt hipoteczny w PKO BP z ubezpieczeniem od utraty pracy ma sens i sprawia, że kredyt jest bardzo atrakcyjny. Musisz się jednak zgodzić na zapłacenie tak wysokiej kwoty na start. W swojej strategii spłaty kredytu musisz założyć spłatę w dłuższym okresie. Dlaczego? Nie opłaca się płacić za kredyt tak dużo, jeśli zamierzasz go szybko spłacić.

6. Ubezpieczenie nieruchomości.

PKO BP wymaga, aby nieruchomość została ubezpieczona od tzw. ognia. Ubezpieczenie to obejmuje w swym zakresie zabezpieczenie przed pożarem, zalaniem i zdarzeniami losowymi. Takie ubezpieczenie możesz wykupić w banku, ale bank nie wymaga tego do przedstawienia promocyjnej oferty. Bank pozwala ubezpieczyć nieruchomość na wartość kredytu, nie wartość nieruchomości. Osobiście uważam to za błędną strategię, ale takie jest stanowisko banku. Szczególnie nabiera to znaczenia, kiedy inwestujesz w luksusowe mieszkania.

7. Decyzja wstępna – czy taka funkcjonuje w PKO BP?

W procesie kredytowym w PKO BP nie ma czegoś takiego jak decyzja wstępna, a szkoda. Pracownik banku otrzymując komplet dokumentów wprowadza wniosek do systemu banku. W tym momencie można uznać, że klient przeszedł przez decyzję wstępną. W praktyce taka decyzja nie ma żadnego znaczenia. Ostatnie zdanie należy do analityka banku.

8. Proces kredytowy w banku.

Przyznaję, że lubię proces kredytowy w PKO BP. Kredyt hipoteczny w PKO BP może być przyznany nawet w 10 dni roboczych. Twój ekspert kredytowy musi znać jednak specjalny proces – szybka ścieżka decyzyjna. My korzystamy z tego uprzywilejowania permanentnie dla wszystkich naszych klientów, którzy chcą podjąć kredyt w tym banku. Pamiętasz jak kilka akapitów wcześniej pisałam o naszym know-how dla przeprowadzenia prawidłowej wyceny w banku? Tak, tutaj działa ta sama zasada kontaktów. W standardowym procesie bank również radzi sobie bardzo dobrze. Zazwyczaj do 3 tygodni można liczyć na odpowiedź banku.

9. Wakacje kredytowe w kredycie hipotecznym.

Ten punkt dopisałam tydzień po publikacji artykułu. Wcześniej nie sądziłam, że może to być takie ważne. Kilkoro naszych klientów zadzwoniło do mnie po przeczytaniu tej publikacji z gratulacjami za dobry opis banku, ale też z uwagą, że brakowało tam właśnie tej informacji. Jak się okazuje jest ona ważna dla naszych klientów. Raz w roku można zawiesić ratę kapitałowo-odsetkową, czyli mamy wolne od spłacania kredytu. Konsekwencją tego bank w kolejnym miesiącu przelicza ponownie harmonogram i niespłaconą ratę dodaje nam do salda kredytu. Nowa rata będzie więc nieznacznie wyższa. Myślę, że wakacje kredytowe w kredycie hipotecznym mogą mieć sens w niektórych przypadkach? Jakich? Potrzeba remontu, wyjazd na wakacje z rodziną, nagła potrzeba gotówki. Takie powiedziałabym przyziemne, ludzkie sprawy.

10. Kredyty premium.

Kredyty premium to domena mojego męża. Dawid na co dzień pracuje jako doradca luksusowych nieruchomości i posiada ogromną wiedzę w finansowaniu tego typu mieszkań. Poprosiłam go o komentarz:

„I tu mamy ciekawostkę. Nasz rekord w biurze – najwyższy wolumenowo kredyt hipoteczny został udzielony przez PKO BP. Była to kwota 3,7 mln złotych z 10% wkładem własnym (wow!) To był prawdziwy kredyt premium. W tym wypadku bank doskonale poradził sobie zarówno z wyceną nieruchomości (nasz know-how) jak i przyjęciem dochodów klienta (obcokrajowiec zatrudniony w randze dyrektora generalnego znanej firmy, mieszkający w Polsce od kilku miesięcy) W tą sprawę zaangażowanych było wiele osób, nasze całe biuro i kilka osób w banku włączając w to dyrektorów departamentów. Bank potwierdził, że chce pozyskiwać klientów tego segmentu.

Podsumowując bank jest przygotowany dla kredytów premium zarówno w kwestii negocjacji warunków cenowych, jaki i warunków około kredytowych. Tutaj jednak jest jedna  uwaga. Kredyty na luksusowe mieszkania są dosyć nieprzewidywalne, więc w tym wypadku wyjątkowo reprezentujemy klienta w 5-6 bankach, gdzie standardowo są to 3 banki”

12. Kredyty dla Inwestorów.

Tutaj także poprosiłam o komentarz Dawida.

„Na rynku możemy dziś znaleźć kilka banków wspierających inwestorów rynku nieruchomości. Kredyt hipoteczny w PKO BP nie należy jednak do tej grupy. Dla inwestora flipującego (strategia szybkiej sprzedaży nieruchomości) bank nie przygotował odpowiednich rozwiązań. Z kolei dla klienta kupującego mieszkania z myślą o długoterminowym wynajmie można znaleźć inne rozwiązania, no chyba że ktoś będzie skłonny wykupić wymienione wcześniej ubezpieczenie od utraty pracy. Podsumowując ten wątek bank nie wspiera w sposób znaczący inwestorów rynku nieruchomości, tak jak wspiera klientów premium”

13. Ciekawostki proceduralne.

Każdy bank proponuje pewne udogodnienia, kredyt hipoteczny w PKO BP również takie posiada. Bank posiada ofertę „dla bankowców” z bardzo dobrą ceną kredytu – marżą i prowizją za jego udzielenie. Wg mojej najlepszej wiedzy jest to najlepsza oferta na rynku dla pracowników sektora finansowego. Kolejna rzecz. W banku można starać się o kredyt bez podpisanej umowy przedwstępnej, można to zrobić na podstawie wydanego przez bank oświadczenia, oraz dokumentów finansowych. O tym jak prawidłowo powinna wyglądać umowa przedwstępna zakupu nieruchomości możesz dowiedzieć się z innego naszego artykułu. Trzecia ostatnia kwestia. Kredyt hipoteczny w PKO BP nie jest skostniałym produktem, jak się często mylnie uważa. Nasi klienci kupujący luksusowe mieszkania są zaskoczeni, kiedy finalnie wygrywa ten właśnie bank.

Podsumowanie.

Kredyt hipoteczny w PKO BP jest bardzo często wybieranym kredytem przez konsumentów. Nie zawsze jednak cena kredytu ma tutaj znaczenie. Wielokrotnie byliśmy świadkami sytuacji w naszym biurze, kiedy klient przychodząc do nas prosił, aby tak poprowadzić sprawę, aby finalnie wygrał bank PKO BP. Trzeba przyznać, że kredyt hipoteczny w PKO BP ma swoje zalety. Pod pewnymi warunkami może to być nawet najlepsza oferta na rynku. Luksusowe mieszkania można finansować w tym banku, ale inwestycje w nieruchomości warto przeprowadzać już gdzie indziej. Ważna kwestia. Artykuł ten nie jest sponsorowany, nie jesteśmy jeszcze na takim etapie naszego „blogowania”, ani nie taki jest sens naszej pracy. Jesteśmy firmą pośrednictwa kredytowego, uważamy że jedną z lepszych w Warszawie. Mamy duży know-how i wieloletnie doświadczenie. Dzielimy się naszą wiedzą pozyskując w ten sposób nowych klientów. O innym banku możesz przeczytać tutaj: kredyty hipoteczne ING. Mam nadzieję, że ten artykuł przybliżył Ci ten bank, jak i jego ofertę. Na pewno warto porównywać oferty banków, a najlepiej zrobić to w biurze pośrednictwa kredytowego. Nasz ekspert kredytowy pomoże Ci w dokonaniu takiego wyboru.

 

Olga Małycha – Z miłości do nieruchomości i finansów

Małycha Business Finance – nasze usługi wynagradza bank

Olga i Dawid to właściciele firmy pośrednictwa kredytowego. Posiadają kilkunastoletnie doświadczenie i specjalizują się w finansowaniu nieruchomości. Olga zarządza w biurze linią kredytów na zakup mieszkania w celach mieszkaniowych, Dawid z kolei zajmuje się linią kredytów private banking (kredyty powyżej 1 mln złotych) Wspólnie zarządzają linią kredytów dla Inwestorów, ponieważ oboje kochają nieruchomości. W dwóch ostatnich latach zespół MBF pomógł klientom uzyskać kredyty na kwotę 100 mln złotych.

Jeśli artykuł nie odpowiedział na wszystkie Twoje pytania, skontaktuj się ze mną.

Podziel sie wiedzą:
Facebook
Google+
http://malychabusinessfinance.com/kredyt-hipoteczny-w-pko-bp/
LinkedIn

Może zainteresuje Cię również:

Najtańszy kredyt hipoteczny Najtańszy kredyt hipoteczny - jak wybrać najlepszy kredyt ze wszystkich banków? Przeczytaj artykuł i zdobądź przydatną wiedzę. Najtańszy kredyt hipoteczny to najpierw marzenie wielu Polaków, a następnie udręka części z nich. W dzisiejszym artykule...
Co to jest Wibor? Wibor a rata kredytu? Warto wiedzieć co to jest Wibor, oraz na czym polega zależność: Wibor a rata kredytu? Bo przecież kredyt hipoteczny jest na wiele lat, a taką decyzję należy podjąć w przemyślany sposób. Co to jest Wibor? To pytanie można usłyszeć często w naszym...
O co pytać doradcę kredytowego? W artykule dowiesz się o co pytać doradcę kredytowego podczas pierwszego spotkania. Sprawdź, jakie pytania należy zadać doradcy kredytowemu, oraz jak finalnie wybrać właściwą osobę do współpracy? Kiedy wyobrażam sobie nad czym mogą zastanawiać...
RRSO a kredyt hipoteczny RRSO a kredyt hipoteczny. RRSO, czyli Rzeczywista Roczna Stopa Procentowa. Sprawdź, co oznacza, oraz w jaki sposób należy czytać ten wskaźnik wybierając kredyt hipoteczny? Dlaczego RRSO nie jest najważniejszym parametrem kredytu hipotecznego? RRSO a...

Oceń powyższy artykuł

Zostaw proszę komentarzKredyty hipoteczne ING - co warto wiedzieć? - Małycha Business Finance

10 miesięcy ago

[…] nie jest możliwe. Doskonale radzi sobie z tym bank PKO BP, piszemy o tym w innym naszym artykule: kredyt hipoteczny w PKO BP. Czasami zdarzają się bardzo dobre wyceny nieruchomości i tutaj bank także ma konserwatywne […]

Odmowa kredytu hipotecznego - najczęściej popełniane błędy kredytobiorców. - Małycha Business Finance

10 miesięcy ago

[…] Wam jak prezentują się oferty kredytów hipotecznych dwóch kluczowych banków w Polsce. Kredyt hipoteczny w PKO BP, oraz kredyty hipoteczne ING. Te artykuły okazały się bardzo przydatne dla naszych […]

Treści zawarte na tym blogu są wyłącznie wyrazem osobistych poglądów autora i nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Pamiętaj, że wszelkie decyzje podejmujesz na własną odpowiedzialność.

Potrzebujesz najlepszego kredytu? Napisz do Nas!

logo_mbf_wh

Znajdź Nas:

Skontaktuj się z Nami

©2017 Małycha Business Finance