Ustawa o kredycie hipotecznym

5/5 (3)

Ustawa o kredycie hipotecznym została wprowadzona jako pokłosie dyrektywy Unii Europejskiej tzw. MCD dla krajów członkowskich. To najważniejsza ustawa dla klienta zamierzającego zaciągnąć kredyt hipoteczny. W poprzednim wpisie przedstawiliśmy Wam szczegółowo techniki rozmowy z bankiem na temat negocjacji warunków kredytu. Był to artykuł jak negocjować kredyt hipoteczny. Dzisiejszy wpis jest czwartym i jednocześnie ostatnim w ramach cyklu jak wybrać najlepszy kredyt hipoteczny, oraz najlepszego eksperta kredytowego? Po zapoznaniu się z tym artykułem Wasza wiedza powinna być już znacznie większa i powinniście czuć się bardziej komfortowo na spotkaniu z ekspertem kredytowym. Na przykład w naszym biurze. I tak chcąc poświęcić trzydzieści minut swojego czasu poznasz wiedzę na temat:

  • co klientom dało wprowadzenie ustawy o kredycie hipotecznym
  • kredyt hipoteczny krok po kroku
  • jak negocjować kredyt hipoteczny
  • jak wybrać najtańszy kredyt hipoteczny
  • o co pytać doradcę kredytowego

Wracając do ustawy, w założeniu miała dotyczyć zabezpieczenia interesów klientów chcących podjąć kredyt hipoteczny. Prace nad ustawą budziły od początku wiele kontrowersji. Ustawodawca w Polsce zamierzał zmienić zasady wynagradzania pośredników kredytowych. W skrócie, za usługi pośredników miał płacić klient. Czyli odwrotnie, jak do tej pory, kiedy pracę pośredników opłacały banki. Taki proces funkcjonował przez kilkanaście ostatnich lat.

Ów zapis został finalnie wykreślony z zapisów ustawy. Dzięki temu Klienci w Polsce nadal mogą się cieszyć bezpłatnym pośrednictwem kredytowym. Pracę pośrednika kredytowego wynagradza bank. Na marginesie taki proces wynagradzania pośredników funkcjonuje w całej Europie. Dobrze, że także w naszym kraju zostało to również usankcjonowane. Nikt nie będzie miał wątpliwości, w jaki sposób wynagradzani są pośrednicy kredytowi. Pracuję jako ekspert kredytowy i wiem, że ta wiedza była zawsze ważna dla klientów. Wszystko jest teraz bardzo przejrzyste i transparentne dla Klienta.

Ustawa o kredycie hipotecznym jest bardzo dobrym krokiem w kierunku jeszcze lepszego zabezpieczenia klienta. Nie opisuje jednak praktycznych aspektów zakupu nieruchomości, stąd wiedza eksperta kredytowego jest nadal bezcenna w procesie uzyskania kredytu hipotecznego.

Ustawa o kredycie hipotecznym, a udział w rynku kredytów. Czy wprowadzenie ustawy zwiększy udział pośredników w rynku kredytów hipotecznych?

Dziś z biur pośrednictwa kredytowego korzysta 46% kredytobiorców. Bardzo prawdopodobne więc jest, że ten dobry wynik w kolejnych latach będzie poprawiany. Trzeba oddać, że ustawa wprowadza kilka bardzo ciekawych i dobrych regulacji z punktu widzenia Klienta zmian. Najciekawszą wydaje się ta, która pomaga klientom, którzy znajdą się w trudnej sytuacji finansowej. Klient będzie miał większe pole manewru w rozmowach z bankiem na temat możliwości restrukturyzacji swojego długu. Pozostałe elementy ustawy są raczej usankcjonowaniem statusu, jaki dziś w Polsce funkcjonuje. Nie mniej ustawa o kredycie hipotecznym porządkuje wiele aspektów ważnych z punktu widzenia kredytobiorcy. Poniżej można o nich przeczytać bardziej szczegółowo.

Możesz oczekiwać większego nadzoru pracy pośredników kredytowych

Pośrednicy w przyznawaniu kredytu będą musieli być zarejestrowani w Komisji Nadzoru Finansowego. Jest to instytucja nadzorująca pracę banków, jak i teraz pośredników kredytowych. Osoby wykonujące pracę pośrednika będą musiały zdać egzamin. Test składać się będzie z 50 pytań. Od jego pozytywnego wyniku będzie zależała możliwość pracy w zawodzie. Pośrednik kredytu hipotecznego będzie mógł wykonywać swój zawód po dokonaniu wpisu do rejestru pośredników przez KNF. Pośrednik kredytu hipotecznego będzie zobowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaną działalnością. Pośrednik będzie zobowiązany do przedstawiania zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego. Te regulacje na pewno pozytywnie wpłyną na stan wiedzy i kompetencje pracowników w całym sektorze, jak i nadzór nad środowiskiem pośredników. Osobiście uważam to, za bardzo dobre rozwiązanie.

Jeśli potrzebujesz wsparcia w wyborze kredytu hipotecznego, skontaktuj się z ekspertem Małycha Busines Finance

Możesz oczekiwać na zwrot pieniędzy za prowizję w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu

W przypadku kredytów ze zmienną stopą procentową bank nie będzie pobierał prowizji po trzech latach spłaty. Rekompensatę za wcześniejszą spłatę będzie można zastrzec tylko w pierwszych trzech latach trwania umowy. Opłata nie będzie mogła być wyższa niż 3 proc. spłacanej kwoty. Nie będzie mogła przekroczyć kwoty odsetek naliczonych od spłacanej kwoty w okresie roku od momentu faktycznej spłaty. Przypomnijmy, że obecnie większość banków żąda dodatkowej opłaty, gdy kredyt jest spłacony przed terminem. Zazwyczaj w ciągu pierwszych 3 do 5 lat. Tutaj mamy dwa wyjątki. Pierwszym jest PEAKO SA – możliwość nadpłaty 10% kwoty kredytu w każdym roku. Drugim jest bank BZ WBK. Miałeś tam możliwość bez prowizyjnej nadpłaty do wysokości 50% kwoty kredytu w pierwszych trzech latach kredytu.

Możesz liczyć na większą transparentność w dokumentacji bankowej

Zmiany dotyczą też decyzji kredytowej i harmonogramu podpisania umowy. Ustawa o kredycie hipotecznym zobowiązuje banki do podjęcia decyzji o kredytowaniu w ciągu 21 dni od podpisania wniosku. Dzięki kolejnym zmianom klient  będzie miał 14 dni na przeanalizowanie zaproponowanej umowy. Drugie czternaście dni będzie mu przysługiwać na odstąpienie od umowy bez podania przyczyny. Kolejna ważna rzecz. Ustawa przewiduje, że bank, który podjął decyzję kredytową, nie będzie mógł się z niej wycofać, czy też zmienić warunków kredytowania. Nawet jeśli ocena zdolności kredytowej klienta została dokonana błędnie. Chyba że proponowane zmiany byłyby na jego korzyść i uzyskałyby jego akceptację. Przypomina mi się rok 2008 i początek kryzysu finansowego. Banki w obawie o swoje aktywa zmieniały decyzje kredytowe zaprzestając udzielania kredytów. Tym samym stawiały klientów i deweloperów w bardzo trudnej sytuacji. Dziś taki scenariusz nie byłby już możliwy. Ustawa o kredycie hipotecznym pomoże uniknąć takich sytuacji.

Możesz spotkać się z nowymi dokumentami: karta informacyjna oraz formularz informacyjny

Karta informacyjna to nowa rzecz dla biur pośrednictwa kredytowego. Już na pierwszym spotkaniu pośrednik zobowiązany jest do przedstawienia tego dokumentu klientowi. Kartę Informacyjną zgodnie z ustawą musi otrzymać każdy klient. Dotyczy to tego, który złożył wniosek o kredyt hipoteczny, ale również osoby, która otrzymała od pośrednika ofertę banku. W tej karcie znajdziesz m.in. informacje na temat biura pośrednictwa sieciowego, jakie reprezentuje pośrednik.

Formularz informacyjny z kolei to dokument pokazujący koszty kredytu oraz zindywidualizowaną ofertę kredytu. Dokument jest ważny przez 14 dni. Tyle czasu będziesz miał na złożenie wniosku do banku, żeby uniknąć sytuacji zmiany oferty. Karta będzie także pokazywać wynagrodzenie pośrednika, a raczej biura pośrednictwa kredytowego, jakie reprezentuje dany pośrednik. Taki sam formularz otrzymasz ponownie od banku po wydaniu decyzji kredytowej.

Możesz oczekiwać pomocy od banku, jeśli znajdziesz się w trudnej sytuacji finansowej

Ważna zmiana, proponowana w nowej ustawie, dotyczy restrukturyzacji zadłużenia. Jeśli dłużnikowi powinie się noga, będzie miał 14 dni na zapłatę (po wystawieniu wezwania do zapłaty). Następnie klient w ciągu kolejnych 14 dni będzie mógł złożyć wniosek o restrukturyzację zadłużenia. Ta – zgodnie z proponowanymi zapisami – ma przebiegać w sposób ustalony z dłużnikiem. Jest to bardzo ważna zmiana, jak chodzi o dzisiejsze dosyć restrykcyjne regulacje. Chodzi o instrument, który zastosuje bank – np. czasowe wstrzymanie płatności, wydłużenie okresu kredytowania itp. Jeśli klient nie dojdzie do porozumienia z bankiem, będzie miał sześć miesięcy na sprzedaż nieruchomości i spłatę pozostałego zadłużenia. W tym czasie bank nie będzie mógł windykować jego nieruchomości. W mojej ocenie jest to bardzo dobra zmiana regulacji dbająca o dobro klienta.

Podsumowanie: ustawa o kredycie hipotecznym, a proces kredytowy w banku

Ustawa jest ważnym dokumentem dla klienta zamierzającego zaciągnąć kredyt hipoteczny. Zapoznanie się z jej zapisami nie gwarantuje jednak wiedzy niezbędnej do uzyskania najlepszego kredytu hipotecznego. Taką wiedzę posiada doświadczony ekspert kredytowy, dlatego już dziś zapraszam Cię do naszego biura na bezpłatne konsultacje. Ja i mój zespół z przyjemnością pomożemy Ci wybrać najtańszy kredyt hipoteczny.

Artykuł ustawa o kredycie hipotecznym zakończył cykl wpisów na temat jak wybrać najlepszy kredyt hipoteczny, oraz najlepszego eksperta kredytowego? Mam nadzieję, że to co przygotowaliśmy dla Ciebie było pomocne. Tymczasem zapraszamy Cię do zapoznania się z kolejnym cyklem artykułów jakie stworzyliśmy dla naszych klientów. Tym razem będziemy pisać o tym jak przygotować się do procesu uzyskania kredytu hipotecznego? Zaczynamy od artykułu wynajem, czy kredyt.

 

Dawid Małycha – Z miłości do nieruchomości i finansów

Małycha Business Finance – nasze usługi wynagradza bank

Olga i Dawid to właściciele firmy pośrednictwa kredytowego. Posiadają kilkunastoletnie doświadczenie i specjalizują się w finansowaniu nieruchomości. Olga zarządza w biurze linią kredytów na zakup mieszkania w celach mieszkaniowych, Dawid z kolei zajmuje się linią kredytów private banking (kredyty powyżej 1 mln złotych) Wspólnie zarządzają linią kredytów dla Inwestorów, ponieważ oboje kochają nieruchomości. W dwóch ostatnich latach zespół MBF pomógł klientom uzyskać kredyty na kwotę 100 mln złotych.

Jeśli artykuł nie odpowiedział na wszystkie Twoje pytania, skontaktuj się ze mną.

Podziel sie wiedzą:
Facebook
Google+
http://malychabusinessfinance.com/ustawa-o-kredycie-hipotecznym/
LinkedIn

Może zainteresuje Cię również:

Najtańszy kredyt hipoteczny Najtańszy kredyt hipoteczny - jak wybrać najlepszy kredyt ze wszystkich banków? Przeczytaj artykuł i zdobądź przydatną wiedzę. Najtańszy kredyt hipoteczny to najpierw marzenie wielu Polaków, a następnie udręka części z nich. W dzisiejszym artykule...
Kredyty hipoteczne ING – co warto wiedzieć? Kredyty hipoteczne ING uważane są za najlepsze na rynku. Sprawdź zalety i wady tego rozwiązania dla klienta rynku mieszkaniowego, inwestora, oraz klienta premium. Kredyty hipoteczne ING Bank Śląski S.A. uważane są za jedne z najlepszych rozwiązań ...
Zaliczka a Zadatek? Zaliczka a zadatek, poznaj różnice pomiędzy tymi pojęciami i zabezpiecz się przy podpisaniu umowy przedwstępnej zakupu nieruchomości. „Panie Dawidzie, a czym w praktyce różnią się to pojęcia? Zaliczka a zadatek. O co w tym chodzi?” To zdanie słysz...
Co to jest Wibor? Wibor a rata kredytu? Warto wiedzieć co to jest Wibor, oraz na czym polega zależność: Wibor a rata kredytu? Bo przecież kredyt hipoteczny jest na wiele lat, a taką decyzję należy podjąć w przemyślany sposób. Co to jest Wibor? To pytanie można usłyszeć często w naszym...

Oceń powyższy artykuł

Zostaw proszę komentarzKredyty hipoteczne ING - co warto wiedzieć? - Małycha Business Finance

10 miesięcy ago

[…] wymaga, by składki ubezpieczeniowe opłacać przez min. 3 lata. Ustawa o kredycie hipotecznym określa, że klient musi mieć wybór, w praktyce bank nie może nikogo zmusić do podjęcia […]

Najtańszy kredyt hipoteczny - Małycha Business Finance

9 miesięcy ago

[…] Mówi ona m.in. o tym, że wynagrodzenie pośrednika kredytowego leży po stronie banku. O ustawie o kredycie hipotecznym przeczytasz w innym naszym […]

Rynek nieruchomości premium, a kredyt. - Małycha Business Finance

9 miesięcy ago

[…] jako konsument hipoteczny? Wynikają one wprost z dyrektywy unijnej, którą sankcjonuje w Polsce ustawa o kredycie hipotecznym. Kolejnym ważnym aspektem jest ubezpieczenie na życie. Może zdarzyć się, że bank będzie […]

Umowa przedwstępna zakupu nieruchomości - Małycha Business Finance

9 miesięcy ago

[…] terminów i przyspieszenie etapu wydania decyzji kredytowych przez banki będzie miała wpływ ustawa o kredycie hipotecznym, która wchodzi w życie z dniem 22 lipca 2017 roku. To najważniejsza ustawa dla klienta […]

O co pytać doradcę kredytowego? - Małycha Business Finance

5 miesięcy ago

[…] Ustawa o kredycie hipotecznym – najważniejsza ustawa dla klienta kredytowego […]

Wkład własny do kredytu hipotecznego - Małycha Business Finance

5 miesięcy ago

[…] Tym artykułem zakończyliśmy cykl artykułów na temat przygotowania do rozpoczęcia procesu uzyskania kredytu hipotecznego. Jeśli chcesz przeczytać nasz kolejny cykl dotyczący tego, jak wybrać najlepszy kredyt hipoteczny i najlepszego eksperta kredytowego zacznij od wpisu ustawa o kredycie hipotecznym. […]

Jak negocjować kredyt hipoteczny? - Małycha Business Finance

4 miesiące ago

[…] eksperta kredytowego. Tym razem powinieneś przeczytać wpis na temat co oznacza dla klienta ustawa o kredycie hipotecznym. Wg nas to najważniejsza ustawa z punktu widzenia potencjalnego […]

RRSO a kredyt hipoteczny - Małycha Business Finance

4 miesiące ago

[…] hipotecznego. Wspomnę tutaj tylko tyle, że jakiś czas temu na naszym blog powstał artykuł ustawa o kredycie hipotecznym, który był także pierwszym wpisem w ramach innego cyklu artykułów, jak przygotować się do […]

Treści zawarte na tym blogu są wyłącznie wyrazem osobistych poglądów autora i nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Pamiętaj, że wszelkie decyzje podejmujesz na własną odpowiedzialność.

Potrzebujesz najlepszego kredytu? Napisz do Nas!

logo_mbf_wh

Znajdź Nas:

Skontaktuj się z Nami

©2017 Małycha Business Finance