lukasz_sius

Łukasz Sius

Team Leader – Real Estate Advisor

Nr licencji pośrednika: 23357

Telefon: +48 517 486 722

lukasz@malychanieruchomoscipremium.com

Łukasz Sius

Doświadczenie: Łukasz przez 12 lat związany był z polskim rynkiem bankowym. Przez wiele lat zajmował się obsługą klienta w segmencie Private Banking w międzynarodowych korporacjach (Deutsche Bank, Santander Bank). W ostatnich 2 latach pełnił funkcje dyrektora oddziału. Jest ceniony za swój profesjonalizm, oraz wiedzę na temat inwestycji na rynku kapitałowym i finansowania nieruchomości. Posiada szerokie kontakty zawodowe, które wykorzystuje pracując na rynku nieruchomości. Jest ceniony za umiejętność zbudowania atmosfery wzajemnego zaufania. Człowiek, który buduje relacje z klientami na wiele lat.

Kwalifikacje: Ukończył studia magisterskie w Wyższej szkole Finansów i Zarządzania na wydziale Zarządzanie i Marketing. Absolwent Master of Business Administration. W trakcie kariery korporacyjnej ukończył wiele szkoleń z zakresu obsługi klienta.

Zainteresowania: Prywatnie fan podróży i aktywności fizycznej.

Sprawdź moje aktualne oferty nieruchomości na małychanieruchomoscipremium.com