Cesja ubezpieczenia

Na tej stronie znajdziesz zbiór artykułów na temat pojęcia kredytowego cesja ubezpieczenia. Lista artykułów dostępna jest TUTAJ.

Cesja ubezpieczenia

Wzajemne wsparcie członków rodziny ukazujące gwarancję bezpieczeństwa, jaką zapewnia cesja ubezpieczeniaCesja ubezpieczenia - rodzaj dokumentu, który oznacza przeniesienie praw do odszkodowania z polisy mieszkaniowej z kredytobiorcy na bank. Główna konsekwencja polega na tym, iż całkowite lub częściowe środki z tytułu odszkodowania za ewentualne szkody lokalu obciążonego kredytem hipotecznym zostają przekazane na rzecz banku (tu: cesjonariusza), a nie na rzecz ubezpieczonego (tu: cedenta). Jeżeli w domu lub mieszkaniu wystąpi nagłe zdarzenie takie jak chociażby pożar lub zalanie, cesja zabezpiecza kredytobiorcę przed zapłatą kredytu. Mówiąc najogólniej, jest to pewnego rodzaju zabezpieczenie banku, które gwarantuje wypłatę przez firmę ubezpieczeniową należnego odszkodowania. Cesja ubezpieczenia do kredytu hipotecznego jest obowiązkowa. Warunki jej przeprowadzania indywidualnie ustalają banki. Należy ją przygotować jako załącznik lub wyraźną adnotację do umowy ubezpieczenia. W ten sposób kredytodawca zabezpiecza warunki zawartej umowy o kredyt hipoteczny. Chcąc ustanowić cesję, należy zgłosić ten fakt do towarzystwa ubezpieczeniowego w momencie zawierania polisy. Cesja polisy mieszkaniowej na bank wygasa automatycznie w chwili ustania umowy o ubezpieczenie kredytu hipotecznego na mieszkanie lub dom.

Co powinna zawierać umowa jaką jest cesja ubezpieczenia?

Sama umowa nie jest szczególnie rozbudowanym dokumentem. Powinnna ona jednak zawierać konkretnie wskazane informacje. Przede wszystkim, podpisują ją obie strony umowy. W dokumencie umieszcza się następujące kwestie:
    • Konkretna data, kiedy ustanawiana jest cesja – jest to w zasadzie podstawowy element każdego dokumentu,
    • Dokładne wskazanie, co stanowi przedmiot cesji – chodzi tutaj głównie o samą nieruchomość, czyli dom lub mieszkanie,
    • Określenie, kto jest cesjonariuszem – należy podać właściwą nazwę oraz adres wybranego banku,
    • Kwota, dla jakiej ustanowiona jest cesja ubezpieczenia – przede wszystkim jest to wartość ubezpieczonego domu lub mieszkania.
Istnieją przypadki, kiedy nie zawsze całość odszkodowania jest wypłacana bankowi. W sytuacji, gdy kredyt zostaje spłacony w określonej części, bank otrzymuje tylko brakującą część kredytu. Kredytobiorca otrzymuje wtedy pozostałą kwotę.

Zapytaj nas o kredyt hipoteczny

Przejdź do przewodnika kredytowego

Przewodnik kredytowy

Przewodnik po kredycie mieszkaniowym

Poradnik inwestora rynku nieruchomości

Jak wybrać najlepszy kredyt hipoteczny, oraz eksperta kredytowego?