Zadatek

Na tej stronie znajdziesz zbiór artykułów na temat pojęcia zadatek. Lista artykułów dostępna jest TUTAJ.

Zadatek

Pieniądze gromadzone w słoiku, wskazujące na wartość, jaki powinien stanowić zadatek przy zakupie nieruchomościZadatek - jest to finansowe zabezpieczenie wykonania umowy kupna-sprzedaży nieruchomości. W odróżnieniu od zaliczki, zadatek ma swoje umocowanie prawne (w art. 394 kodeksu cywilnego). Przekazanie zadatku następuje w momencie podpisywania umowy notarialnej, a szczegóły dotyczące kwoty i warunków zwrotu muszą znaleźć się w dokumencie. Kwota zostaje automatycznie pobrana na poczet ceny kupna nieruchomości, a pozostała opłata za nieruchomość zostaje o nią pomniejszona po zrealizowaniu postanowień umowy.

Tylko w jednej sytuacji wraca on do osoby nabywającej nieruchomość. Mianowicie jeśli sprzedający wycofa się z postanowień umowy. Wówczas zobowiązany jest zwrócić kupującemu aż dwukrotność wartości wpłaconego na poczet mieszkania zadatku. Wyjątek występuje w sytuacji, gdy strony postanowią inaczej i zawrą to w umowie przedwstępnej nabycia nieruchomości. Jeśli zaś do zerwania lub wycofania się z postanowień umowy dojdzie z inicjatywy kupującego, wówczas wpłata w formie zadatku przepada.

Czym różni się zadatek od zaliczki?

Zarówno pojęcie zaliczki jak i zadatku są od siebie różne. Wielu kredytobiorców myli je ze sobą. Bezsprzecznie należy je od siebie odróżniać, aby uniknąć wszelkich nieścisłości czy popełnienia błędu w procesie kredytowym. Oczywiście, najbardziej istotna kwestia jaka odróżnia zaliczkę od zadatku jest to, że ten drugi wariant nie podlega zwrotowi. O czym jeszcze powinien pamiętać każdy kredytobiorca?

  • Zaliczka może podlegać zwrotowi, jeżeli umowa nie zostanie dotrzymana, niezależnie z czyjej winy, 
  • Strony transakcji mogą ustalić wysokość zarówno zadatku jak i zaliczki,
  • Chcąc, aby wpłata była przyjęta jako forma zadatku, musi być ujęta w dokumencie jakim jest umowa przedwstępna zakupu nieruchomości.

Zapytaj nas o kredyt hipoteczny

Przejdź do przewodnika kredytowego

Podpisywanie umowy u notariusza

Umowa przedwstępna zakupu nieruchomości

Umowa przedwstępna zakupu nieruchomości - czym dokładnie jest ten dokument? Sprawdź, jak najlepiej przygotować się do podpisania takiej umowy!

Zaliczka a zadatek?

Zaliczka a Zadatek?

Zaliczka a zadatek - poznaj różnice pomiędzy tymi pojęciami! Zabezpiecz się przy podpisaniu umowy przedwstępnej zakupu nieruchomości!

Przewodnik kredytowy

Przewodnik po kredycie mieszkaniowym

Poradnik inwestora rynku nieruchomości

Jak wybrać najlepszy kredyt hipoteczny, oraz eksperta kredytowego?