Ekspert Kredytowy - Małycha Business Finance  >  Słownik kredytowy  >  Cesja wierzytelności mieszkania

Cesja wierzytelności

Na tej stronie znajdziesz zbiór artykułów na temat cesja wierzytelności. Lista artykułów dostępna jest TUTAJ.

Cesja wierzytelności

Makieta nieruchomości, a w tle podpisanie dokumentu, jakim jest cesja wierzytelnościCesja wierzytelności - jest to sytuacja, w której prawa do wierzytelności zostają przekazane przez dotychczasowego wierzyciela (tu: cedenta) innemu podmiotowi (tu: cesjonariuszowi). Odbywa się to na drodze umowy cywilno-prawnej, podpisując dokument jakim jest umowa przedwstępna zakupu nieruchomości. Przede wszystkim sama czynność w większości przypadków nie wymaga zgody dłużnika. Cesjonariuszem może zostać zarówno osoba fizyczna, jak i podmiot gospodarczy (np. firma windykacyjna).

Taka sytuacja dotyczy już powstałych zobowiązań, ale prawo dopuszcza także przelew wierzytelności przyszłych, na przykład na poczet opłat czynszowych.

Przedmiotem cesji mogą być wierzytelności takie jak hipoteka, zastaw, poręczenia, kary umowne i odsetki. Nie mogą być natomiast alimenty. Oczywiście cedent może przekazać cesjonariuszowi całość wierzytelności lub tylko ich część. Nowy właściciel roszczeń może ponadto zostać cesjonariuszem tylko na okoliczność odzyskania długo, a po fakcie przelać wierzytelności z powrotem na pierwszego ich właściciela (tzw. cesja zwrotna).

Na czym w praktyce polega cesja wierzytelności?

W praktyce cesja praw nieruchomości polega na tym, że nabywasz prawa i obowiązki z umowy, jaką zawarł sprzedający z deweloperem. Dzięki czemu możesz zakupić mieszkanie na rynku wtórnym, które jest nadal w trakcie budowy. W praktyce wchodzisz w prawa i obowiązki, jakie zostały opisane w umowie deweloperskiej, którą z kolei zawarł sprzedający. 

Podsumowując, w umowie cesji występują trzy strony transakcji. Jest to deweloper, podmiot lub osoba będąca właścicielem praw do mieszkania. Trzecią stroną jest podmiot lub osoba zamierzająca nabyć prawa do nieruchomości.

Zapytaj nas o kredyt hipoteczny

Przejdź do przewodnika kredytowego

Umowa deweloperska na co zwrócić uwagę

Umowa deweloperska na co zwrócić uwagę

Umowa deweloperska - sprawdź na co zwrócić uwagę! Dowiedz się, jak czytać umowę deweloperską i jakie powinna zawierać elementy!

Rachunek powierniczy

Rachunek powierniczy

Rachunek powierniczy zwiększa bezpieczeństwo osób kupujących mieszkanie. Sprawdź, czym dokładnie jest i jak działa rachunek powierniczy!

Zakup mieszkania od dewelopera a kredyt hipoteczny

Zakup mieszkania od dewelopera a kredyt hipoteczny

Zakup mieszkania od dewelopera a kredyt hipoteczny - sprawdź nasz poradnik krok po kroku, jak otrzymać korzystny kredyt hipoteczny!

Kredyt na flipa dla inwestorów

Kredyt na Flipa dla inwestorów

Kredyt na flipa dla inwestorów pozwala uniknąć prowizji za udzielenie kredytu i opłaty za jego wcześniejszą spłatę. Sprawdź jak zdobyć kredyt na flipa!

Obserwuj nas codziennie na Facebook
Bezpłatne porady na temat kredytów hipotecznych