Ekspert Kredytowy - Małycha Business Finance  >  Słownik kredytowy  >  Rękojmia Wiary Ksiąg Wieczystych

Rękojmia Wiary Ksiąg Wieczystych

Na tej stronie znajdziesz zbiór artykułów na temat pojęcia Rękojmia Wiary Ksiąg Wieczystych. Lista artykułów dostępna jest TUTAJ.

Rękojmia Wiary Ksiąg Wieczystych

Symbol sądownictwa, stanowiący o zapisie prawnym, jakim jest rękojmia wiary ksiąg wieczystychRękojmia wiary publicznej - jest to przepis dotyczący niezgodności stanu prawnego nieruchomości w księdze wieczystej ze stanem rzeczywistym. Wówczas wątpliwości rozstrzygane są na korzyść podmiotu, który dokonał czynności prawnych (np. zakupu bądź sprzedaży) z osobą widniejąca w księdze jako właściciel. Przede wszystkim podstawą prawną rękojmi jest art. 5 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece. Mówiąc prościej, rękojmia oznacza, że w świetle prawa osoba wpisana do księgi wieczystej jest rzeczywistym właścicielem nieruchomości. Oczywiście wówczas nie musimy sięgać w tym celu do aktu notarialnego. Jest to istotne kupując także nieruchomości premium czy nieruchomości inwestycyjne.

O czym należy pamiętać, aby rękojmia wiary ksiąg wieczystych była skuteczna?

Głównym celem rękojmi jest ochrona interesów osoby, która kupuje daną nieruchomość. Chodzi w dużej mierze o to, aby nabywca mógł być pewny zgodności prawnej domu lub mieszkania. Istotna jest również weryfikacja jego stanu rzeczywistego z informacjami zawartymi w Księdze Wieczystej. Podsumowując, aby rękojmia była ważna i skuteczna, należy spełnić konkretne warunki.

  • Kluczową sprawą jest to, że osoba sprzedająca mieszkanie w momencie prawnej zmiany własności powinna być wpisana w dziale II Księgi Wieczystej jako właściciel,
  • Istotne jest załatwienie wszelkich formalności związanych z transakcją oraz przeniesienie prawa własności w formie aktu potwierdzonego notarialnie,
  • Kolejna ważna kwestia skupia się wokół tego, że przeniesienie prawa własności powinno odbyć się odpłatnie.

Zapytaj nas o kredyt hipoteczny

Przejdź do przewodnika kredytowego

Depozyt notarialny

Co to jest depozyt notarialny?

Depozyt notarialny to forma zwolnienia środków dla transakcji zakupu nieruchomości. Czy depozyt notarialny zapewnia bezpieczeństwo? Sprawdź tutaj!
Księga Wieczysta a kredyt hipoteczny

Księga Wieczysta a kredyt hipoteczny

Księga Wieczysta a kredyt hipoteczny - istotny w procesie kredytowym dokument o stanie prawnym nieruchomości. Sprawdź, czym jest Księga Wieczysta!

Przewodnik kredytowy

Przewodnik po kredycie mieszkaniowym

Poradnik inwestora rynku nieruchomości

Jak wybrać najlepszy kredyt hipoteczny, oraz eksperta kredytowego?