Księga Wieczysta a kredyt hipoteczny

5/5 - (3 votes)

Księga wieczysta a kredyt hipoteczny to artykuł rozpoczynający cykl wpisów na temat prawnych aspektów zakupów nieruchomości. Wydaje się, że księga wieczysta to takie pojęcie, który z reguły każdy zna, a przynajmniej dobrze kojarzy. Jeżeli chodzi jednak o szczegóły oraz wiedzę, co dokładnie w niej sprawdzić przed zakupem mieszkania lub podjęciem kredytu zazwyczaj nie jest już tak klarownie. Dlatego postanowiłam przygotować właśnie taki artykuł. Naszym celem jest przedstawienie tego zagadnienia w sposób możliwie szczegółowy z perspektywy pracy eksperta kredytów hipotecznych.

Nazywam się Olga Małycha i prowadzę firmę pośrednictwa kredytowego. Mój mąż Dawid równocześnie odpowiada za działanie agencji Małycha Nieruchomości Premium. W dzisiejszym artykule, który skupia się wokół tematu jakim jest księga wieczysta a kredyt hipoteczny spodziewajcie się więc również informacji z branży nieruchomościowej. Chcemy podejść do tego wątku bardzo kompleksowo. Ostatni nasz wpis ubezpieczenie pomostowe zakończył cykl dotyczący wszelkich ubezpieczeń do kredytu hipotecznego.

Czego można dowiedzieć się z artykułu?

 • Jak sprawdzić Księgę Wieczystą dla kredytu hipotecznego?
 • Co sprawdza bank w Księdze Wieczystej?
 • Jak wykreślić hipotekę z Księgi Wieczystej?
 • W jaki sposób rozumieć pojęcie rękojmi wiary publicznej Ksiąg Wieczystych?
 • Czym jest cesja od dewelopera w przypadku mieszkania bez Księgi Wieczystej?

Jak sprawdzić Księgę Wieczystą mieszkania dla kredytu hipotecznego?


Księga Wieczysta to dokument, którego celem jest zbiór informacji na temat stanu prawnego nieruchomości. Składa się z czterech działów, których opis znajdziecie poniżej. Nalezy je poznać, kiedy zamierzacie zakupić mieszkanie. Nie liczcie na bank, weźcie sprawy w swoje ręce i sprawdźcie dokumenty zanim podejmiecie ostateczną decyzję o zakupie nieruchomości. Znając numer Księgi Wieczystej na stronie Elektronicznych Ksiąg Wieczystych możecie sami sprawdzić stan nieruchomości. To bardzo intuicyjny proces. Decydując się na zakup mieszkania możecie poprosić zbywcę nieruchomości o podanie numeru Księgi Wieczystej, aby móc podjąć ostateczną decyzję. Tu podpowiedź Dawida, który prowadzi naszą agencję nieruchomości. Jeśli właściciel mieszkania unika podania numeru Księgi Wieczystej, możecie spodziewać się w takiej sytuacji niezgodności danych w Księdze z ofertą, jaką otrzymaliście. Możecie poprosić o więcej – akt notarialny nabycia nieruchomości. Oczywiście zbywca ma prawo zamazać cenę zakupu i dane osobowe. Z jakich części składa się Księga Wieczysta?

 • I Dział – Czyli oznaczenie nieruchomości, a mówiąc wprost opis tego, co kupujecie,
 • II Dział – Tutaj znajdziecie oznaczenie właściciela lub użytkownika wieczystego,
 • III Dział – Punkt związany z ograniczeniami związanymi z nieruchomością oraz roszczeniami, mogą tu się znaleźć roszczenia wynikające z umów przedwstępnych bądź osób trzecich jak np. dożywotnia możliwość zamieszkania,
 • IV Dział – Należy do zagadnień hipotecznych. To tutaj sprawdzicie, czy na nieruchomości ciąży hipoteka kredytu, bądź przymusowa np. wpisana przez komornika.

Księga Wieczysta a kredyt hipoteczny – rękojmia wiary publicznej Ksiąg Wieczystych


Kredyty hipoteczne są produktem, jaki w bankach jest sprawdzany bardzo szczegółowo. Krok po kroku od analizy nieruchomości do analizy finansowej. Bank udzieli kredytu na zakup nieruchomości tylko w sytuacji, kiedy funkcjonuje zasada rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych. Zasada ta ma chronić przede wszystkim nabywcę. Chodzi o taką sytuację, kiedy strona sprzedająca w dobrej wierze sprzedaje nieruchomość, a strona kupująca w również w dobrej wierze zamierza ją nabyć. Strona sprzedająca oczywiście widnieje w Księdze Wieczystej. Jeśli zakupicie nieruchomość od kogoś, kto później okaże się błędnie wpisanym właścicielem, macie nadal szansę uzyskać prawo do uznania umowy za skuteczną.

Aktualnie w Warszawie na rynku kamienic zdarza się, że nieruchomości pozbawione są rękojmi wiary Ksiąg Wieczystych. Zazwyczaj chodzi o sytuację, że tak zwana “komisja reprywatyzacyjna” sprawdza stan prawny nieruchomości. Na tego typu nieruchomość nie otrzymacie z banku kredytu hipotecznego. Wyjściem z sytuacji może być zabezpieczenie na innej nieruchomości. Oczywiście możecie zakupić takie mieszkanie, ale tylko w formie płatności całej kwoty bez udziału kredytu hipotecznego. Pewnie zastanawiacie się, czy ktoś zdecydowałby się na taki zakup? Takie transakcje wbrew pozorom mają miejsce bardzo często.


Księga Wieczysta a kredyt hipoteczny – co sprawdza bank w Księdze Wieczystej?


Kiedy starasz się o kredyt hipoteczny, bank oczywiście sprawdza zapisy aktu notarialnego i wpisy w Księdze Wieczystej danej nieruchomości. Analityk bankowy odpowiada m.in. za sprawdzenie, czy sprzedając, którego wykazuje umowa przedwstępna zakupu nieruchomości jest jej faktycznym właścicielem. Co więcej, bank sprawdza czy ilość pokoi jest zgodna ze stanem faktycznym. Gotowiec inwestycyjny a kredyt hipoteczny w takiej sytuacji to dlatego też naprawdę trudna kwestia. Bank sprawdza to wszystko poprzez wycenę nieruchomości. Finalnie analityk bankowy jest odpowiedzialny za sprawdzenie Działu III i IV. Na dzień wydania decyzji kredytowej te działy muszą być wolne od wpisów, ewentualnie mogą być wyjaśnione poprzez odpowiednie dokumenty.

Co więc może zaakceptować bank w Dziale III i IV?

 • służebność przechodu i przejazdu,
 • hipotekę innego banku – instytucji zaufania publicznego.

Czego nie może zaakceptować bank w dziale III i IV?

 • służebności dożywotniego mieszkania,
 • wpisów komorniczych,
 • hipoteki od osoby prywatnej (co do zasady banki tego nie akceptują, ale są wyjątki)

Księga Wieczysta a kredyt hipoteczny – jak wykreślić hipotekę z Księgi Wieczystej?


To nic złego, że zbywca nieruchomości posiada kredyt na mieszkanie. W takiej sytuacji potrzebujecie jedynie poprosić o tak zwane oświadczenie wierzyciela. Jest to dokument, który wystawia bank bądź instytucja pożyczkowa z którego wynika aktualne zaświadczenie o wysokości kredytu, numer rachunku do spłaty kredytu, dane dłużnika wraz z numerem księgi wieczystej oraz informacja potwierdzająca, że dana instytucja zezwoli na wykreślenie hipoteki po spłacie kredytu. Takiego zaświadczenia będzie od Was wymagał bank, kiedy będziecie starali się o kredyt na zakup nieruchomości, która została zakupiona w podobny sposób. Za instytucje zaufania publicznego uznawane są jedynie banki. Firmy pożyczkowe odpowiadające za finansowanie pomostowe takimi instytucjami już nie są. To znaczy tyle, że jeśli zamierzacie nabyć mieszkanie od osoby, która wcześniej pożyczyła pieniądze na prywatnym rynku, może okazać się to przeszkodą w uzyskaniu kredytu hipotecznego.


Następnym krokiem będzie wydanie przez ten bank potwierdzenia spłaty całości kredytu hipotecznego. Jest ono wydawane w postaci zaświadczenia mówiącego wprost o tym fakcie. Znajduje się tam również informacja o tym, że bank zezwala na zwolnienie cesji wobec ubezpieczyciela nieruchomości. Z tym dokumentem należy udać się do Sądu Rejonowego i złożyć wniosek o wykreślenie hipoteki. Koszt takiego wniosku to 100 złotych i zwyczajowo przyjmuje się, że opłaca go strona sprzedająca mieszkanie. Wniosek składa nowy właściciel nieruchomości, więc wymagane jest Wasze osobiste zaangażowanie.


Czym jest rynek pierwotny, czyli kupowanie mieszkania od dewelopera


Banki oczywiście kredytują mieszkania na rynku pierwotnym. Brak Księgi Wieczystej w tym przypadku wydaje się zupełnie naturalnym, ponieważ jest to zakup zupełnie nowego mieszkania. W umowie przyrzeczonej zakupu mieszkania zwanej potocznie umową ostateczną, notariusz składa wniosek o założenie Księgi Wieczystej i jednocześnie składa wniosek o wpisanie Was do wspomnianej Księgi jako właścicieli nieruchomości. Taki wniosek poprzez elektroniczny wpis trafia następnie do sądu i jest tam procesowany. Obecnie trwa to do kilku miesięcy. W tym czasie bank zabezpieczony jest poprzez ubezpieczenie pomostowe, którego mechanizm działania opisaliśmy w innym naszym artykule, wspomnianym na początku tego wpisu.


Kredyt na mieszkanie bez Księgi Wieczystej – cesja od dewelopera


Na dzisiejszym rynku kredytów hipotecznych większość banków wyraża zgodę na kredytowanie cesji wierzytelności z umowy przedwstępnej. Warunkiem dla banku jednak jest przyjęcie ceny zakupu od dewelopera jako ceny transakcyjnej w kredycie hipotecznym. Innymi słowy zarobek sprzedającego musi być opłacony dodatkowo i nie będzie brany pod uwagę w kredycie hipotecznym jako Wasz wkład własny. Wkład własny do kredytu hipotecznego to wątek, który wymaga dodatkowej analizy. W praktyce polega to na tym, że deweloper musi wyrazić zgodę na przeprowadzenie cesji, a następnie u notariusza jest podpisana umowa cesji i nabywcy wchodzą w prawa i obowiązki sprzedającego wynikające z podpisanej wcześniej przez niego umowy deweloperskiej.


Mieszkanie spółdzielcze własnościowe bez Księgi Wieczystej


Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu to wbrew pozorom bardzo częsty przypadek kredytowy. Jeśli zamierzacie zakupić tego typu mieszkanie, musicie poprosić o zaświadczenie ze spółdzielni informujące o tym, kto jest właścicielem nieruchomości, jaki jest jej metraż oraz to, że spółdzielnia wyraża zgodę na założenie Księgi Wieczystej dla mieszkania. Na marginesie tego typu mieszkania są często wybierane przez inwestorów warszawskich do przeprowadzenia gotowców inwestycyjnych. Na podstawie tych dokumentów bank może wyrazić zgodę na kredyt hipoteczny na zakup takiego mieszkania. Warto sprawdzić na rynku, jakie opinie ma spółdzielnia oraz czy jest zadłużona. Może się bowiem zdarzyć sytuacja, kiedy zrezygnujecie z zakupu mieszkania właśnie ze względu na kłopoty samej spółdzielni.

Zanim przejdziecie do kolejnego akapitu artykułu, zapraszam Was do obejrzenia zapisu transmisji Live, jaki nagrałam na portalu Facebook. Omawiam tam tematu możliwych błędów, jakie można popełnić starając się o kredyt hipoteczny.


Tips and Tricks od Małycha Nieruchomości Premium


Dziś prowadząc dwie firmy – pośrednictwo kredytów hipotecznych i agencję nieruchomości – możemy powiedzieć, że mamy bardzo duży know how na rynku nieruchomości. Dlatego chcielibyśmy to wykorzystać przedstawiając Wam na koniec tego artykułu kilka dodatkowych porad. To nasze osobiste doświadczenia we współpracy z klientami.


 • Metraż mieszkania lub lokalu ujawniony w Księdze Wieczystej nie zawsze równa się rzeczywistemu. Właściciele nieruchomości stosują różne zabiegi, aby zwiększyć metraż nieruchomości. Dzięki nim cena za mieszkanie staje się wyższa czasem o kilkanaście, a czasem o kilkadziesiąt tysięcy złotych. Zazwyczaj odbywa się to poprzez włączenie do mieszkania części wspólnych w nieruchomości (klatek schodowych czy strychów), jak również zwiększenie powierzchni mieszkania o ogrody zimowe. Bardzo często ogrody zimowe są budowane bez pozwolenia na budowę, ani nawet zgłoszenia do wydziału architektury. Zdarza się również, kiedy to w całkowitym metrażu w Księdze Wieczystej był wpisany metraż mieszkania i komórki lokatorskiej, przez co metraż przyjęty do sprzedaży został zawyżony o kilkadziesiąt tysięcy złotych.

 • Spłata kredytu hipotecznego i złożenie wniosku o wykreślenie hipoteki w trakcie trwania procesu kredytowego dla kupującego. To się niestety czasem zdarza, kiedy kupujący stara się o kredyt hipoteczny, a sprzedający nie informując nikogo spłaca sam swój kredyt i co najważniejsze w tej sytuacji składa wniosek o wykreślenie hipoteki banku. Wtedy zaczynają się schody, ponieważ bank udzielający kredytu będzie widział tylko wzmiankę w Dziale IV Księgi Wieczystej, nie wiedząc czego ona dotyczy. Taka sytuacja może wstrzymać przyznanie kredytu na wiele miesięcy, do czasu aż hipoteka zostanie wykreślona.
 • Sprzedaż mieszkania lub lokalu z wadą prawną dla przykładu rozpatrzmy ogrody zimowe. Jest to sytuacja niestety tak powszechna, że w ciemno można powiedzieć, iż wiele nieruchomości posiadających ogrody zimowe nie posiada formalnego umocowania. To znaczy tyle, że jest samowolą budowlaną. Dlatego jeśli macie zamiar zakupić taką nieruchomość koniecznie poproście zbywcę o przedstawienie dokumentów potwierdzających zgodę wydziału architektury na budowę.

Księga Wieczysta a kredyt hipoteczny – Podsumowanie


Staraliśmy się przedstawić ten wątek bardzo kompleksowo. Jeśli jest coś co według Was powinno być dodatkowo poruszone w tym artykule to zachęcamy Was do zamieszczenia poniżej komentarza. W kolejnych wpisach z tego cyklu prawnych aspektów do kredytu hipotecznego postaramy się do tego wrócić.

Tymczasem zapraszamy Was do naszego biura, gdyż nasz Doradca kredytowy jest do Waszej dyspozycji! Kredyty hipoteczne to proste, aczkolwiek wielowątkowe produkty bankowe, dlatego warto oddać sprawy w ręce specjalistów. Poza tym każdy Ekspert kredytowy posiada aktualny ranking kredytów hipotecznych, który zostanie Wam przedstawiony. Jeśli z kolei chcecie każdego dnia otrzymywać porady o kredycie hipotecznym i nieruchomościach, zajrzyjcie na nasze strony na portalu Facebook. Więcej na ten temat możecie obejrzeć w jednym z filmów jakie nagrał Dawid.


Zleć Nam Pozyskanie Najlepszego Kredytu Hipotecznego

Profesjonalizm, wiedza, doświadczenie


Olga Małycha – Ekspert Kredytów Hipotecznych


Obserwuj nas na Facebook: Małycha Business Finance i Małycha Nieruchomości Premium


Pomocne Materiały:


Strony, osoby i tematy wymienione we wpisie:


Sprawdź nasz blog nieruchomości:


Małycha Business Finance – Z miłości do nieruchomości i finansów – nasze usługi wynagradza bank

doradca kredytowy

Olga i Dawid Małycha to właściciele firmy pośrednictwa kredytowego, oraz agencji nieruchomości operującej na rynku Premium i mieszkań inwestycyjnych.

Przez kilkanaście lat ze spektakularnymi sukcesami budowali swoje kariery zawodowe w sektorze bankowym. Pracowali min. jako Dyrektor Departamentu Sprzedaży zarządzając wsparciem sprzedaży kilkutysięcznej organizacji. W 2015 r. zdecydowali się założyć Małycha Business Finance, a później Małycha Nieruchomości Premium i skoncentrować na wspieraniu innych w biznesie nieruchomości i finansów.

W każdym roku zespół MBF pomaga uzyskać kredyty hipoteczne na kwotę kilkudziesięciu milionów złotych. Olga pracuje jako Ekspert Kredytowy, Dawid kieruje agencją nieruchomości, prowadzi tam zespół zajmujący się zakupem, sprzedażą i wynajmem nieruchomości rynku Premium.

Szukasz możliwości na rynku nieruchomości? Sprawdź ten adres Małycha Nieruchomości Premium

5/5 - (3 votes)

Oceń powyższy artykuł:

5/5 - (3 votes)

Zostaw proszę komentarzOla

5 lat ago

Hej, osobiście całkowicie zgadzam się z powyższym !

Iźka

5 lat ago

Hej dzięki za post !

Gosia

5 lat ago

Bardzo ciekawy artykul. Bardzo dziekuje za umieszczenie go.
Mam pytanie odnosnie czesciowej splaty kredytu hipotecznego a wpis do KW.
W rozmowie z bankiem dostalam informacje, ze jakakolwiek wczesniejsza wplata (nie splata ) wiaze sie z modyfikacja informacji o kredycie w KW (przez bank)I jest za to za kazdym razem pobierana oplata. Czy to jest regulowane jakos prawnie I czy bank ma prawo za kazdym razem zadac ode mnie zaplaty. Dodam, ze za kazda wplate tez jest pobierana oplata! Czy mozna jakos zminimalizowac te oplaty?
Byloby milo zobaczyc wpis na ten temat.
Pozdrwaiam
Malgorzata Piwko

Gosia

5 lat ago

Bardzo ciekawy artykul. Bardzo dziekuje za umieszczenie go.
Mam pytanie odnosnie czesciowej splaty kredytu hipotecznego a wpis do KW.
W rozmowie z bankiem dostalam informacje, ze jakakolwiek wczesniejsza wplata (nie splata ) wiaze sie z modyfikacja informacji o kredycie w KW (przez bank)I jest za to za kazdym razem pobierana oplata. Czy to jest regulowane jakos prawnie I czy bank ma prawo za kazdym razem zadac ode mnie zaplaty. Dodam, ze za kazda wplate tez jest pobierana oplata! Czy mozna jakos zminimalizowac te oplaty?
Byloby milo zobaczyc wpis na ten temat.
Pozdrwaiam

Dawid Małycha

5 lat ago

cześć Gosiu, nie jest to prawdą, co przekazał Ci pracownik banku. Możesz nadpłacić kredyt hipoteczny bez opłat i bank nie oczekuje z tego powodu zmiany wpisu w KW. Inną sprawą jest opłata za częściową spłatę, taka może zaistnieć, tu trzeba sprawdzić zapisy umowy kredytowej

Justyna

5 lat ago

Witam! Bardzo dziękuję za ten artykuł! Mam jedno pytanie – chcemy kupić mieszkanie które posiada w 4 dziale wpis na określoną kwotę ale nie jest to hipoteka banku tylko prywatna jednostka (chodziło chyba tutaj o zabezpieczenie nieruchomością stacji paliw która właściciele posiadają). Czekamy cały czas na złożenie przez właścicieli wniosku o wykreślenie tego z księgi, żeby rozpocząć kredyt. Jak to wygląda w sytuacji kiedy będziemy chcieli my wpisać się w ten dział 4? Czy musimy czekać na ostateczne wykreślenie tamtej hipoteki i płacić wyższe raty (do momentu wpisania do KW)? Pozdrawiam i dziękuję za odpowiedź!

Dawid Małycha

5 lat ago

dzień dobry! dopóki ten wpis nie zostanie wykreślony z KW, żaden bank nie zgodzi się na udzielnie kredytu hipotecznego. nie wpłynie to więc na dłuższy okres ubezpieczenia pomostowego, po prostu musicie poczekać aż zbywca uporządkuje sprawy w KW.

Monika

4 lata ago

Super pomocny artykuł. Ale mam pytanie chcemy z mężem kupić w czworaku mieszkanie i jest wspólna księga czy dostaniemy kredyty hipoteczne na te mieszkanie jesli w budynku jest wspólnota i jedna księga na caly budynek?oczywoscie w księdze są wyszczególnione numeracje mieszkań właścicieli. Jest jakaś szansa?

Olga Małycha

4 lata ago

dzień dobry Moniko! Dziękuję za docenienie mojej pracy 🙂 Twój przypadek to trudna sprawa, ponieważ bank może zabezpieczyć się na mieszkaniu z wydzieloną księga wieczystą, bądź taką którą można wydzielić z księgi gruntu, pod warunkiem że deweloper ustanowił dla mieszkań karty lokali w wydziale architektury. Myślę, że powinnaś zapytać dewelopera o status prawny nieruchomości. Od tego zacznijmy. Jak to ustalisz, możesz do mnie zadzwonić lub napisać mail – dane są na stronie – pomogę to dalej poprowadzić. Olga

Żaneta

4 lata ago

Bardzo pomocny artykuł. Mam jednak problem, który nie został w nim poruszony. Mianowicie po podpisaniu umowy deweloperskiej, bank analizując KW odnalazł fakt, że numery działek w umowie nie pokrywają się z tymi w KW. 2 działki zostały najpierw scalone, a potem podzielone na 6. Najprawdopodobniej nie zostało to Jeszce wpisane do KW.Na tych działkach jest blok mieszkalny i udziały w gruncie i parkingu. Czy bankowi do udzielenia kredytu
wystarczy aktualna mapka projektu wykonana przez geodetę i decyzja zatwierdzająca podział wydana przez Prezydenta Miasta, czy musimy czekać aż do aktualizacji KW?

Olga Małycha

4 lata ago

cześć! to dosyć niestandardowa sytuacja, w 99,9% przypadków się nie zdarza – dlatego nie opisujemy takich rzeczy. I tu jest taka sytuacja, że zależy to od indywidualnej decyzji analityka, nawet nie procedur bankowych, ile według mnie już osoby podejmującej decyzję. Według mnie lista zaproponowanych dokumentów brzmi rozsądnie, ale najpewniej bank poprosi Was o aktualizację w KW.

Żaneta

4 lata ago

Dziękuję za szybką odpowiedź. Z tego wynika, że sytuacja nie wygląda za dobrze….zgodnie umową deweloperską, bank ma jeszcze tydzień czasu na przesłanie I transzy. Ile czasu zajmnie deweloperowi aktualizacja KW i czy w ogóle od razu się za to zabierze, niewiadomo. Może bank zgodzi się na taką aktualizację w późniejszyn czasie?

krzysztof

4 lata ago

Piszę z nurtująca mnie kwestią dotyczącą wpisów w księdze wieczystej.
Planuję kupić mieszkanie z rynku wtórnego natomiast w KW widnieje zapis o hipotece.
Hipoteka została już spłacona, bank wysłał do właściciela mieszkania oświadczenie wyrażające zgodę wykreślenia z hipoteki. Krok ten jednak nie został jednak poczyniony.

Czy starając się o kredyt nie nie będzie to przeszkodą w jego otrzymaniu?

Olga Małycha

4 lata ago

nie, to nie będzie kłopot, proszę dołączyć to zaświadczenie pod wniosek i wszystko będzie ok

Monika

4 lata ago

Dzień dobry. Bank odmówił kredytu na zakup mieszkania. Mały deweloper budował kilka domów jednorodzinnych dwulokalowych na jednej działkę. W trakcie budowy wydzielił osobne działki pod każdy z budynków. Przyszli sąsiedzi kupili swój lokal i notariusz wysłał do sądu wniosek o odłączenie działki z KW i założenie dla niej nowej Kw i na niej ustanowienie Kw dla lokalu. Nam odmówił bank kredytu bo nie ma jeszcze Kw dla działki pod budynkiem. Czy naprawdę nie można się wpisać do starej księgi? Nie wiemy czy składać wniosek w innych bankach czy czekać na założenie KW

Olga Małycha

4 lata ago

dzień dobry, niestety trzeba czekać w takiej sytuacji :/

Klaudia

3 lata ago

Witam, dziękuję bardzo za przydatne informacje.
Chciałam jeszcze dopytać i sytuację dotycząca zakupu mieszkania, które oczekuje na wystawienie księgi wieczystej po złożeniu aktu notarialnego przez aktualnego właściciela. Wg informacji od notariusza, jest możliwość kredytowania takiego mieszkania, po złożeniu do sądu wniosku o wpisanie od razu nowego właściciela, z pominięciem pierwotnego. Zaznaczę, że w tej chwili mieszkanie jest obciążone hipoteką. Czy takie kredytowanie jest możliwe? Czy trzeba bezwzględnie czekać na uzyskanie KW?

Olga Małycha

3 lata ago

Na dziś – Maj 2021 – nie ma takiej możliwości.
Notariusz może sprzedać mieszkanie, ale bank nie udzieli kredytu dopóki nie będzie posiadać KW a jest w kredycie i Ty również chcesz uzyskać kredyt na zakup.

Treści zawarte na tym blogu są wyłącznie wyrazem osobistych poglądów autora i nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Pamiętaj, że wszelkie decyzje podejmujesz na własną odpowiedzialność.

Czy jesteś ciekawy
kim jesteśmy?

Potrzebujesz najlepszego kredytu? Napisz do Nas!

Skontaktuj się z Nami

©2017 Małycha Business Finance