Jak znaleźć numer księgi wieczystej?

Jak znaleźć numer księgi wieczystej? Aktem prawnym regulującym funkcjonowanie ksiąg wieczystych, jest ustawa o księgach wieczystych i hipotece z dnia 6 lipca 1982 r. Rejestr ksiąg wieczystych jest prowadzony przez wydziały wieczystoksięgowe sądów rejonowych. Pamiętaj, że każdy właściciel nieruchomości musi dopełnić wszelkich formalności tak, aby treść księgi wieczystej odzwierciedlała jej stan faktyczny. Nazywam się Olga Małycha i jestem Ekspertem Kredytowym. Od lat z wielkim zaangażowaniem i atencją pomagam moim klientom zarówno w uzyskaniu kredytów hipotecznych na zakup ich wymarzonego lokum, ale także wspólnie z moim mężem Dawidem Małycha, właścicielem biura Małycha Nieruchomości Premium, doradzamy jaką nieruchomość warto kupić, gdzie zainwestować swoje oszczędności. Ostatnio napisałam artykuł co to jest depozyt notarialny, a dziś z mojego kolejnego wpisu dowiesz się:

  • jak zbudowany jest numer księgi wieczystej? 
  • gdzie możesz znaleźć numer księgi wieczystej? 
  • jakie informacje zawiera księga wieczysta? 

Czym  jest księga wieczysta?


Zacznijmy od tego , że księga wieczysta jest dokumentem zawierającym pełną informację o stanie prawnym nieruchomości. Koniecznie należy do niej zajrzeć przed zawarciem umowy przedwstępnej,  a także właściwej umowy kupna. Tylko w ten sposób możemy mieć pewność, że transakcja jest bezpieczna. 


Jakie informacje zawiera księga wieczysta? 


Księga wieczysta jest dokumentem zawierającym pełną rejestrację stanu prawnego nieruchomości o gwarantowanej przez państwo wiarygodności. Dlatego tak ważne jest poznanie jej budowy, w celu weryfikacji wiadomości, które możemy odczytać z tego dokumentu. Księga wieczysta ma przejrzystą budowę. Po pierwsze, każda księga wieczysta musi się składać się z czterech działów. Każdy z nich nosi swoją nazwę i posiada specyficzne przeznaczenie.

Jakie informacje znajdują się w poszczególnych działach księgi wieczystej? :

  • I- czyli  “Oznaczenie nieruchomości” określa jej położenie, oznaczenie działki ewidencyjnej, a także budynku, lokalu informacje o jej  przeznaczeniu, jej opis oraz powierzchnię. 
  • I-Sp “Spis praw związanych z własnością” obejmuje wpisy dotyczące praw związanych z własnością nieruchomości, praw związanych z użytkowaniem wieczystym oraz spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu. 
  •  II „Własność” opisuje wielkość udziału oraz dane właściciela bądź uprawnionego użytkownika nieruchomości, w tym informacje o  posiadaczu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. 
  •  III “Prawa, roszczenia i ograniczenia” zawiera treść praw, roszczeń i ograniczeń w rozporządzaniu nieruchomością (np. prawo pierwokupu).  
  •  IV – to tu znajdziesz  informacje związane z hipoteką, a także  wpisy jej dotyczące  i roszenia z nimi związane.Dlatego przed zakupem nieruchomości należy sprawdzić, czy dział IV księgi wieczystej jest wolny od wpisów. 

Jak zbudowany jest numer księgi wieczystej? 


Zacznijmy od tego, że księgi wieczyste zawierają informacje na temat bieżącego stanu prawnego nieruchomości. Znajdują się w niej  także dane jej właściciela oraz informacje dotyczące ewentualnych obciążeń i hipotek. To swoiste kompendium wiedzy o nieruchomości. Przede wszystkim pamiętaj, że numer księgi wieczystej jest unikalny, jednorazowy i przypisany konkretnej nieruchomości. Zbudowany jest w następujący sposób: Rozpoczyna się od czteroznakowego oznaczenia Wydziału Ksiąg Wieczystych właściwego Sądu Rejonowego, a następnie zapisany jest 8-cyfrowy numer nadawany według repertorium ksiąg wieczystych, a na końcu znajduje się tzw. cyfra kontrolna.

Przykładowy numer księgi wieczystej – CZ1C/xxxxxxxx/6, gdzie Cz oznacza kod sądu (w tym wypadku Sąd Okręgowy w Częstochowie), 1C – kod wydziału ksiąg wieczystych sądu rejonowego, a w dalszej kolejności następuje numer księgi według repertorium oraz cyfra kontrolna. To ważne! Księgi wieczyste prowadzone są przez wydziały wieczystoksięgowe sądów rejonowych, właściwych ze względu na miejsce położenia nieruchomości. Od kilku lat wszystkie księgi wieczyste prowadzone są w wersji elektronicznej, co umożliwia przeglądanie ich treści w Internecie. 


Gdzie możesz znaleźć numer księgi wieczystej? 


Zasadę zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych dla nieruchomości – mieszkania, domu czy działki określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym.  Przede wszystkim należy pamiętać, że przy każdej księdze wieczystej prowadzone są akta księgi wieczystej, do których składane są dokumenty i pisma dotyczące nieruchomości. Każda księga wieczysta udostępniana jest w dwóch formatach: papierowej i elektronicznej.

Po księgę wieczystą danej nieruchomości sięgamy najczęściej w sytuacji, gdy jesteśmy zainteresowani jej zakupem.

Szerzej o zakupie mieszkania na rynku wtórnym pisałam w artykule Jak korzystnie kupić mieszkanie na rynku wtórnym? Przede wszystkim pamiętajmy, że sprzedający ma obowiązek dostarczyć przyszłemu nabywcy odpis księgi wieczystej lub ewentualnie jej numer. Sprawdzenie księgi wieczystej nie jest skomplikowane. Innymi słowy, jeśli znasz numer księgi wieczystej, wystarczy, że wejdziesz na stronę internetową Ministerstwa Sprawiedliwości lub skorzystanie z ogólnopolskiej wyszukiwarki ksiąg wieczystych. Tam możesz sprawdzić wszystko, to co Cię najbardziej interesuje. 


Jak znaleźć numer księgi wieczystej po adresie nieruchomości? 


A co zrobić w sytuacji, kiedy znamy tylko adres nieruchomości? Jest kilka rozwiązań, niestety trochę bardziej skomplikowanych. Po pierwsze możesz udać się do Sądu Rejonowego, do Wydziału Ksiąg Wieczystych lub do Starostwa Powiatowego Wydziału Geodezji i Kartografii. Musisz jednak pamiętać, że w tej sytuacji, aby uzyskać numer księgi wieczystej musisz wykazać interes prawny w tym zakresie (Art. 24, ust. 5. ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne). Możesz również spróbować odnaleźć numer księgi wieczystej na podstawie adresu nieruchomości.


Zleć Nam Pozyskanie Najlepszego Kredytu Hipotecznego

Profesjonalizm, wiedza, doświadczenie


Olga Małycha – Ekspert Kredytów Hipotecznych


Obserwuj nas na Facebook: Małycha Business Finance i Małycha Nieruchomości Premium


Pomocne Materiały:


Strony, osoby i tematy wymienione we wpisie:


Sprawdź nasz blog nieruchomości:


Małycha Business Finance – Z miłości do nieruchomości i finansów – nasze usługi wynagradza bank

Członkowie zespołu Małycha Business FinanceOlga i Dawid Małycha to właściciele firmy pośrednictwa kredytowego, oraz agencji nieruchomości operującej na rynku Premium i mieszkań inwestycyjnych.

Przez kilkanaście lat ze spektakularnymi sukcesami budowali swoje kariery zawodowe w sektorze bankowym. Pracowali min. jako Dyrektor Departamentu Sprzedaży zarządzając wsparciem sprzedaży kilkutysięcznej organizacji. W 2015 r. zdecydowali się założyć Małycha Business Finance, a później Małycha Nieruchomości Premium i skoncentrować na wspieraniu innych w biznesie nieruchomości i finansów.

W każdym roku zespół MBF pomaga uzyskać kredyty hipoteczne na kwotę kilkudziesięciu milionów złotych. Olga pracuje jako Ekspert Kredytowy, Dawid kieruje agencją nieruchomości, prowadzi tam zespół zajmujący się zakupem, sprzedażą i wynajmem nieruchomości rynku Premium.

Szukasz możliwości na rynku nieruchomości? Sprawdź ten adres Małycha Nieruchomości Premium

Oceń powyższy artykuł:

Zostaw proszę komentarzTreści zawarte na tym blogu są wyłącznie wyrazem osobistych poglądów autora i nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Pamiętaj, że wszelkie decyzje podejmujesz na własną odpowiedzialność.

Czy jesteś ciekawy
kim jesteśmy?

Potrzebujesz najlepszego kredytu? Napisz do Nas!

Skontaktuj się z Nami

©2017 Małycha Business Finance