Ubezpieczenia do kredytu hipotecznego

Ubezpieczenia do kredytu hipotecznego to cykl artykułów dotyczący wszystkich ubezpieczeń, jakie wymaga bank przy kredycie na zakup mieszkania lub domu. Postanowiliśmy opisać je krok po kroku przedstawiając wszystkie niezbędne informacje dla potencjalnych kredytobiorców.

Nazywam się Olga Małycha i pracując jako Ekspert Kredytowy często analizuję wszelkie ubezpieczenia do kredytu hipotecznego. Przy analizie ofert kredytu hipotecznego nietrudno dostrzec różnice w warunkach kredytowania. Ich atrakcyjność przyciąga uwagę klienta, który nie zawsze jest świadomy dodatkowych kosztów, jaki za potencjalnie korzystną ofertę musi ponieść. Dotyczy to dodatkowych ubezpieczeń do kredytu hipotecznego, z których niektóre są obowiązkowe, inne z kolei fakultatywne.

Rezygnacja z opcjonalnego ubezpieczenia do kredytu hipotecznego oznacza najczęściej obniżenie zdolności kredytowej, wzrost całkowitego kosztu kredytu i comiesięcznej raty. Niekiedy zdarza się, że klient może otrzymać kredyt w konkretnym banku, ale tylko w momencie, kiedy zdecyduje się jednocześnie na skorzystanie z oferty ubezpieczenia na życie. Bank ma prawo stawiać swoje warunki, ale czy dla kredytobiorcy dodatkowe ubezpieczenie jest naprawdę dobrym rozwiązaniem?

Czego można dowiedzieć się z artykułu?

  • Jaką rolę pełnią ubezpieczenia do kredytu hipotecznego w ofertach banków?
  • Jak wybrać najtańsze ubezpieczenie do kredytu hipotecznego?

Ubezpieczenia do kredytu hipotecznego – wiele wątków do rozwiązania


Najtańszy kredyt hipoteczny zawsze wymaga dokładnej analizy poszczególnych elementów jego umowy. Zdarza się, że bank wykorzystuje okazję sprzedaży kredytu hipotecznego do narzucenia klientom konkretnych produktów ubezpieczeniowych. Trzeba jednak mieć świadomość, że niektóre ubezpieczenia są obowiązkowe i nie ma możliwości rezygnacji z nich. Warto wiedzieć, które z nich są tylko dodatkiem do kredytu hipotecznego pozwalającym obniżyć comiesięczną ratę, jak też są korzyścią dla klienta, a które to jedynie niepotrzebny wydatek.


Ubezpieczenie pomostowe do momentu wpisu do Księgi Wieczystej


Jednym z najczęściej wymaganych przez bank ubezpieczeń jest ubezpieczenie pomostowe. To zabezpieczenie dla kredytodawcy, które gwarantuje mu wypłatę w przypadku niewywiązania się kredytobiorcy z obowiązku spłaty zobowiązania. Dotyczy to jednak okresu od wypłaty środków do momentu wpisu hipoteki do Księgi Wieczystej. Jeżeli już ta czynność zostanie wykonana, klient zostaje zwolniony z tego obowiązku. To, jak długi będzie ten czas, zależy od konkretnej sytuacji. Może trwać od kilku tygodni, nawet do roku. Najdłużej opłacać ubezpieczenie będą musiały osoby, które wybierają zakup mieszkania od dewelopera a kredyt hipoteczny, jeszcze na etapie, kiedy budynek jest w trakcie budowy. Oni na wpis do Księgi Wieczystej będą czekali nawet kilka lub kilkanaście miesięcy. To oznacza, że w tym okresie czasu ich comiesięczna rata będzie wyższa.

Ubezpieczenie pomostowe jest dla banku rekompensatą ponoszenia w tym czasie większego ryzyka. Umowa zostaje zawarta między bankiem a towarzystwem ubezpieczeniowym, ale koszty kredytu z tego tytułu ponosi kredytobiorca. W zależności od wymagań banku, ubezpieczenie pomostowe może zostać doliczone do podstawowego oprocentowania kredytu, co oznacza jego wzrost o 1-2%. Innym razem klient będzie opłacał ubezpieczenie w systemie kwartalnym.


Ubezpieczenia do kredytu hipotecznego przy niskim wkładzie środków własnym


Innym, równie popularnym ubezpieczeniem, które banki narzucają swoim klientom przy kredycie hipotecznym jest ubezpieczenie niskiego wkładu własnego. Jest ono wymagane przez niektórych kredytodawców tylko w przypadku klientów, którzy deklarują wpłatę niskiego wkładu środków własnych. Obecnie, jak ustala ustawa o kredycie hipotecznym, niektóre banki wciąż akceptują wkład własny do kredytu hipotecznego w wysokości 10%. Do tego grona zaliczają się te banki, których warunkiem udzielenia takiego kredytu jest dodatkowo wykupienie ubezpieczenia niskiego wkładu własnego. Wspomniana oferta jest szansą dla osób, które nie dysponują wysokim budżetem, dlatego korzystają z niej przede wszystkim ludzie młodzi. Co to oznacza dla kredytobiorcy?

Bank z tego tytułu wymaga od klienta opłaty z góry składki za 3 do 5 lat. Jej koszt wynosi około 3-4,5% brakującego wkładu. Od momentu, w którym zakończony zostaje ten okres, bank ponownie wylicza procent wartości nieruchomości, które stanowi aktualne saldo zadłużenia.


Ubezpieczenia do kredytu hipotecznego a polisa ubezpieczeniowa na życie


Bardzo często przy ofercie kredytu hipotecznego spotkamy się z wymogiem zakupu ubezpieczenia na życie. Czy rzeczywiście jest to warunek konieczny? Szczególnie jest to produkt proponowany w przypadku, kiedy kredytobiorca jest jedynym żywicielem rodziny, rodzicem samotnie wychowującym dziecko lub też singlem. Bardzo często wartość kredytu jest kwotą polisy. Dla banku oznacza to, że w momencie śmierci kredytobiorcy ubezpieczyciel dokona spłaty zadłużenia.

Ubezpieczenie na życie przy kredycie hipotecznym w większości ofert jest dobrowolne, a więc klient nie musi się na ten produkt decydować. Jednakże wykupienie tego ubezpieczenia dla kredytobiorcy oznacza lepsze warunki współpracy i większą zdolność kredytową. Przykładowo bank nie będzie w takich okolicznościach pobierał prowizji za udzielenie kredytu lub też zaproponuje niższe oprocentowanie, niekiedy nawet o połowę. Zdarza się jednak, że polisa jest warunkiem koniecznym (sine qua non). Można również spotkać się z ofertą, umożliwiającą przystąpienie do ubezpieczenia grupowego. Jeżeli rozważasz wykupienie tego typu ubezpieczenia i możesz dokonać takiego wyboru, warto jest się na nie zdecydować ze względu na korzystniejsze dla klienta warunki.


Ubezpieczenia do kredytu hipotecznego a polisa od utraty pracy


W momencie utraty pracy przestajemy mieć stałe źródło dochodu. Jeżeli nie posiadamy oszczędności i jednocześnie znalezienie nowej pracy zajmuje dłuższy czas, nie jesteśmy w stanie wywiązywać się ze swojego obowiązku spłaty comiesięcznych rat kredytu. To sytuacja, kiedy dobrze jest mieć ubezpieczenie od utraty pracy. To kolejny produkt ubezpieczeniowy, jaki proponują banki przy kredycie hipotecznym. W praktyce w tego typu ubezpieczeniach chodzi o pobranie wysokiej składki od klienta na początku kredytu, zamiast prowizji bankowej. Czy wybierając kredyt hipoteczny dla obcokrajowca w Polsce, osoba wnioskująca o kredyt może być ubezpieczona od tego typu zdarzeń? Tak, zanim jednak się na niego zdecydujesz, koniecznie zapoznaj się z warunki umowy. Bardzo często znajdziemy w niej wiele ograniczeń oraz wyłączenia, które nie są korzystne dla klienta. Na przykład opcja jaką jest kredyt hipoteczny a działalność gospodarcza jako źródło dochodów jest takim wykluczeniem.

Polisa od utraty pracy gwarantuje klientowi wypłatę kwoty pokrywającej raty kredytowe przez pół roku lub rok, niezależnie czy wybrałeś raty równe czy malejące. Nie jest to jednak pewne we wszystkich okolicznościach. Wsparcie to może nie przysługiwać kredytobiorcy, jeżeli przestał pracować z powodu wygaśnięcia umowy, stracił pracę w ciągu 60 dni od chwili zawarcia polisy, umowa została rozwiązana na życzenie zatrudnionego bądź też za porozumieniem stron lub zatrudnienie utracił z powodu odmowy przyjęcia nowych warunków pracy. Jest więc to ubezpieczenie, które może pomóc klientowi, ale musi on wiedzieć w jakich okolicznościach obowiązuje i kiedy może z niego skorzystać. Warto przy tej okazji wspomnieć, że kredyt hipoteczny a ciąża to sytuacja, w której banki nie oferują ubezpieczenia i przejścia na bezpłatny urlop wychowawczy. Podobna sytuacja to kredyt hipoteczny a rozwód, co jak pokazują nasze spotkania z klientami jest częstym pytaniem, jakie nam zadajcie.


Ubezpieczenia do kredytu hipotecznego a ubezpieczenie nieruchomości


Ubezpieczenie nieruchomości do kredytu hipotecznego to obowiązkowa polisa, która jednocześnie jest najtańszą ze wszystkich proponowanych. Podobnie jak ubezpieczenie pomostowe, jest zabezpieczeniem dla banku, które chroni go przed utratą dobra stanowiącego zabezpieczenie kredytu hipotecznego, czyli mieszkania lub domu. Należy jednak zwrócić uwagę, czy ubezpieczenie nieruchomości nie stanowi rekompensaty dla kredytodawcy, który zaproponował klientowi promocyjną ofertę. Być może po zakupieniu ubezpieczenia kwota kredytu będzie taka sama, jak bez promocji, a może nawet wyższa.


Jakie ubezpieczenia do kredytu hipotecznego może zaproponować Ci bank? Innymi produktami ubezpieczeniowymi są: ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenie na wypadek utraty wartości nieruchomości, ubezpieczenie na wypadek choroby i trwałego inwalidztwa i  ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. To jednak produkty fakultatywne, na które nie musisz się decydować, jednak nierzadko warunkują atrakcyjność oferty. Warto o tym wiedzieć, aby mieć świadomość jak negocjować kredyt hipoteczny.


Jak wybrać najtańsze ubezpieczenie do kredytu hipotecznego?


W tym najlepiej sprawdza się ta sama zasada jak przy wyborze kredytu hipotecznego. Polega ona na tym, abyście mogli porównać oferty różnych banków. Nasz Ekspert kredytowy może Wam w tym pomóc. Ubezpieczenia do kredytu hipotecznego to jak widać prawie połowa ze wszystkich parametrów jakie omawiamy podczas spotkania z klientami. Tym artykułem z kolei rozpoczęliśmy kolejny cykl wpisów. Jeśli chcesz w szczegółach poznać wątki ubezpieczeń kredytowych zacznij od artykułu ubezpieczenie nieruchomości do kredytu hipotecznego!


Zleć Nam Pozyskanie Najlepszego Kredytu Hipotecznego

Profesjonalizm, wiedza, doświadczenie


Olga Małycha – Ekspert Kredytów Hipotecznych


Obserwuj nas na Facebook: Małycha Business Finance i Małycha Nieruchomości Premium


Pomocne Materiały:


Strony, osoby i tematy wymienione we wpisie:


Sprawdź nasz blog nieruchomości:


Małycha Business Finance – Z miłości do nieruchomości i finansów – nasze usługi wynagradza bank

doradca kredytowy

Olga i Dawid Małycha to właściciele firmy pośrednictwa kredytowego, oraz agencji nieruchomości operującej na rynku Premium i mieszkań inwestycyjnych.

Przez kilkanaście lat ze spektakularnymi sukcesami budowali swoje kariery zawodowe w sektorze bankowym. Pracowali min. jako Dyrektor Departamentu Sprzedaży zarządzając wsparciem sprzedaży kilkutysięcznej organizacji. W 2015 r. zdecydowali się założyć Małycha Business Finance, a później Małycha Nieruchomości Premium i skoncentrować na wspieraniu innych w biznesie nieruchomości i finansów.

W każdym roku zespół MBF pomaga uzyskać kredyty hipoteczne na kwotę kilkudziesięciu milionów złotych. Olga pracuje jako Ekspert Kredytowy, Dawid kieruje agencją nieruchomości, prowadzi tam zespół zajmujący się zakupem, sprzedażą i wynajmem nieruchomości rynku Premium.

Szukasz możliwości na rynku nieruchomości? Sprawdź ten adres Małycha Nieruchomości Premium

Oceń powyższy artykuł:

Zostaw proszę komentarzTreści zawarte na tym blogu są wyłącznie wyrazem osobistych poglądów autora i nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Pamiętaj, że wszelkie decyzje podejmujesz na własną odpowiedzialność.

Czy jesteś ciekawy
kim jesteśmy?

Potrzebujesz najlepszego kredytu? Napisz do Nas!

Skontaktuj się z Nami

©2017 Małycha Business Finance