Kredyt hipoteczny w PKO BP

5/5 - (3 votes)

Kredyt hipoteczny w PKO BP statystycznie wybiera co trzeci Polak. Dlaczego tak się dzieje? Czy wynika to dobrej oferty banku, czy może z innych aspektów? PKO BP jest dziś największym detalicznym bankiem w Polsce z blisko 30% udziałem w rynku kredytów mieszkaniowych i dla osób prywatnych. W branży zwykło się mówić, że kiedy PKO BP zmienia ceny kredytów, wtedy zmienia się rynek. Coś w tym jest. Tak samo jak w tym, że wielu klientów uważa bank za najlepszy, jako powód podając, że jest polskim bankiem. W ostatnim tygodniu opisaliśmy na naszym blogu kredyty hipoteczne w ING.

Dziś skupimy się na banku PKO BP – największym banku w naszym kraju i jednocześnie polskim graczu na rynku bankowym. W kraju nad Wisłą wszystko, co polskie jest ważne. Kiedy Pekao S.A. było w rękach włoskich celowo nie zmieniało nazwy na Unicredit – nazwę właściciela. Pierwotna nazwa – Pekao – kojarzyła się nam Polakom z polskim bankiem. Taki chwyt marketingowy, o którym wiedział cały rynek. Niezależnie jednak od tego postanowiliśmy w biurze opisać ofertę banku.


Kredyt hipoteczny w PKO BP – jak czytać nasz artykuł?


Kredyt hipoteczny w PKO BP jest interesującym tematem dla naszych klientów. Jednocześnie cena tego kredytu nie zawsze jest najlepsza, a nadal bank notuje świetne wyniki w sprzedaży kredytów. Myślę, że działa tutaj jego siła, marka, przywiązanie do tego co polskie. Zamierzamy przedstawić artykuł w taki sposób, jakbyście byli na spotkaniu w naszym biurze. Dlatego podzielimy go na kilka części. Po pierwsze pokażemy Wam, jak bank liczy zdolność kredytową. Następnie przedstawimy ofertę banku. Kolejnym etapem artykułu będzie opisanie procesu kredytowego wraz z ciekawostkami proceduralnymi i naszymi wolnymi wnioskami. Na koniec gratka dla klientów Premium, oraz inwestorów rynku nieruchomości – jak bank z Wami współpracuje. Wierzymy, że taki podział tekstu na etapy pozwoli Wam łatwo nawigować po całym artykule. W dzisiejszym artykule przybliżę kredyt hipoteczny w PKO BP. Dowiesz się z niego o następujących aspektach:

 1. O wymaganym wkładzie własnym przez bank.
 2. W jaki sposób można wcześniej spłacić kredyt hipoteczny w PKO BP?
 3. Dlaczego warto zapłacić za kredyt 3,25% od kwoty kredytu (jeden z najdroższych kosztów wejścia do kredytu w Polsce)
 4. Czy PKO BP jest bankiem dla inwestorów rynku nieruchomości i klientów premium? Czy kredytem hipotecznym w PKO można finansować luksusowe mieszkania?
 5. O ciekawostkach proceduralnych w banku.

Kredyt hipoteczny w PKO BP a źródła dochodów


1. Umowa o pracę czas nieokreślony

Minimalny akceptowalny okres zatrudnienia w banku wynosi 6 miesięcy i musi być potwierdzony 6 wpływami wynagrodzenia na rachunek, ponieważ bank zweryfikuje to na podstawie historii rachunku. Bank wylicza zdolność kredytową w oparciu o średnią za 12 miesięcy, bądź krótszy okres w zależności od Twojego okres zatrudnienia. Jeżeli pracujesz od co najmniej miesiąca na czas nieokreślony możesz przedstawić świadectwo pracy dokumentujące 12 miesięcy u poprzedniego pracodawcy, umowy zlecenia, umowy o dzieło. Wtedy Twój dochód zostanie zaakceptowany.

2. Umowa o pracę czas określony

To jest dosyć skomplikowane. Zastanawiałam się kilkukrotnie jak to uprościć, aby było łatwiej Ci zrozumieć ten proces, ale się poddałam. Przepisuję więc to, co jest napisane w polityce kredytowej banku. Wniosek z tego taki, że lepiej porozmawiaj z pracodawcą o umowie na czas nieokreślony. Trzeba jednak zaznaczyć, że analityk banku przyjmuje promesę zatrudnienia. Oczywiście może jej nie zaakceptować, ale na pewno weźmie taki dokument pod uwagę.

Aby umowa na czas określony została zaakceptowana konieczne jest do spełnienia co najmniej dwa z poniższych warunków:

1) nie jest to pierwsza umowa (np. umowa o pracę, kontrakt, umowa zlecenie/o dzieło/ o przeniesienie praw autorskich/ aneks do umowy potwierdzający wydłużenie okresu zatrudnienia) z aktualnym pracodawcą i okres przerwy pomiędzy umowami nie może być dłuższy niż 1 miesiąc,
2) klient wykonuje pracę o znaczącym prestiżu społecznym lub dana forma umowy jest powszechnie stosowaną formą dla zawodu wykonywanego przez klienta (np.: lekarz, prawnik, nauczyciel, dziennikarz),
3) istnieją przesłanki świadczące o:
a) realności odnowienia lub przedłużenia umowy na następny okres (np. klient zatrudniony jest w stabilnym przedsiębiorstwie, urzędzie administracji rządowej itp.)  lub
b) realności zawarcia nowej umowy lub kontraktu z innym pracodawcą (np. klient wykonuje zawód dający szerokie możliwości zatrudnienia itp.)

3. Umowa zlecenie i umowa o dzieło

Kredyt hipoteczny a umowa zlecenie absolutnie umożliwia uzyskanie dofinansowania. Umowa musi trwać minimum od 12 miesięcy, może być odnawialna miesięcznie, nie jest to przeszkodą dla banku. Jednocześnie bank do liczenia zdolności przyjmie 45% dochodu brutto przyjętego do zaświadczenia o zarobkach, jeśli klient zrzekł się praw autorskich. Średnia na zaświadczeniu liczona jest znowu z ostatnich 12 miesięcy. Czasami może to być przeszkodą w uzyskaniu dobrej zdolności kredytowej.

4. Działalność gospodarcza

Kredyt hipoteczny a działalność gospodarcza to wątek przede wszystkim dla przedsiębiorców. Działalność powinna być prowadzona od min. 12 miesięcy i nie musisz przedstawiać PIT, jeśli rozpoczniesz prowadzenie firmy w styczniu. W drodze dużego odstępstwa bank może się zgodzić się na krótszy okres prowadzenia działalności, jeśli wnioskodawca wykaże, iż działalność jest kontynuacją poprzedniej formy zatrudnienia. Co do zasady bowiem oczekuje w takim przypadku również 12 miesięcy prowadzenia działalności. Ciekawa rzecz na koniec. Jeśli wnioskujesz o kredyt w okresie od stycznia do kwietnia i nie rozliczyłeś jeszcze poprzedniego roku musisz przedstawić PIT z roku poprzedzającego poprzedni. Przykład. Mamy dziś luty 2018, więc w tej sytuacji przedstawiasz PIT za 2016. Może zdarzyć się tak, że dochody w nim będą gorsze, niż wyniki w KPiR za 2017. Co w takiej sytuacji? Bank przyjmie słabsze wyniki. Twój ekspert kredytowy powinien więc Cię przed tym odpowiednio zabezpieczyć.

5. Dochody z najmu

Tak, bank przyjmuje takie do liczenia zdolności kredytowej, to dobra informacja dla inwestorów rynku nieruchomości. Ciekawostką również jest fakt, że kilkukrotnie przeprowadziliśmy transakcję, w której klient otrzymał czwarty kredyt hipoteczny. Nie mogę powiedzieć, że jest to jednak standardem banku, myślę że każdy przypadek to indywidualna ocena analityka.

6. Dochody Premium

Kredyt hipoteczny w PKO BP może być kredytem dla klienta segmentu premium, o czym napiszę później, na teraz mogę jedynie zaznaczyć że nasze doświadczenia we współpracy z bankiem pokazują, że dział private banking funkcjonuje bardzo dobrze. Bank doskonale radzi sobie w kwestii zamożnych klientów. Wielokrotnie to przerabialiśmy i za każdym razem byliśmy bardzo pozytywnie zaskoczeni. Nie bez znaczenia też jest fakt, że dzięki znajomości ścieki decyzyjnej w banku byliśmy w stanie przygotować się do transakcji. Zanim złożyliśmy wniosek kredytowy departament ryzyka mógł się wypowiedzieć co do potencjalnych szans powodzenia tego wniosku. Dużo naszych najwyższych wolumenowo transakcji zostało dokonanych właśnie tam, min. kredyt na 3,7 mln złotych.

7. Dodatek mieszkaniowy dla służb mundurowych

Pracownicy służb mundurowych np. policjanci lub żołnierze otrzymują dodatek mieszkaniowy. Jest płacony miesięcznie, a jego wysokość reguluje ustawa i jest w głównej mierze uzależniona od pracodawcy oraz lokalizacji. Taki dodatek jest wypłacany osobom, które nie zdecydowały się skorzystać z mieszkania kwaterunkowego, czyli z tak zwanego przydziału. Bardzo mało banków akceptuje dodatek mieszkaniowy jako dodatkowe źródło dochodów. PKO BP akceptuje. Ten bank ma wiele takich smaczków, które są pro społeczne. Aby ten konkretny dochód został zaakceptowany, do wniosku należy dostarczyć zaświadczenie o wysokości przynależnego dodatku mieszkaniowego.

8. Zasiłek macierzyński i zwolnienie lekarskie z powodu ciąży

W tym aspekcie PKO BP wychodzi naprzeciw oczekiwaniom klienta i sytuacji życiowych. Może Was zaskoczę, ale nie każdy bank podchodzi do tego tematu w ten właśnie sposób. Więcej na temat kredyt hipoteczny a ciąża pisałam w innym naszym artykule. Jeśli uzyskujesz dochody z tytułu umowy o pracę możesz liczyć na uzyskanie kredytu hipotecznego w PKO BP przebywając na zwolnieniu lekarski, bądź będąc w ciąży. W takiej sytuacji do wniosku należy dostarczyć zaświadczenie z ZUS o zasiłku macierzyńskim (imię i nazwisko, PESEL, data rozpoczęcia zasiłku, wysokość wypłaconych świadczeń, dane pracodawcy). Dodatkowo należy oświadczyć, że kobieta będąca w ciąży nie skorzysta z urlopu wychowawczego. Oświadczenie nie niesie za sobą żądnych konsekwencji, ani nie obliguje klienta do sytuacji. Służy bankowcom jako takie zabezpieczenie wydania decyzji kredytowej.


Kredyt hipoteczny w PKO BP – oferta


1. Kredyt hipoteczny w PKO BP a wkład własny

Wkład własny do kredytu hipotecznego wymagany przez bank to 10%. Kredyt hipoteczny w PKO BP zawsze kojarzył mi się z taką misją społeczną więc byłoby dziwne, gdyby było inaczej. Wkład własny musi być wpłacony gotówką w przypadku zakupu nieruchomości. Jeśli budujesz dom możesz wnieść wkład własny w postaci działki i poprzez wykonane nakłady inwestycyjne.

To, co ważne i o co pytają nas często inwestorzy rynku nieruchomości. Bank nie akceptuje wkładu w postaci zabezpieczenia na drugiej nieruchomości. Młode osoby z kolei pytają o możliwość dopłaty środków pochodzących z książeczki mieszkaniowej. W tym aspekcie PKO BP radzi sobie doskonale. Tu jest ciekawa rzecz. W Polsce jest tylko jeden oddział zlokalizowany w Warszawie obsługujący książeczki mieszkaniowe. Taki dokument złożony na czas może zostać włączony do procesu kredytowego przez analityka. Jeśli nie zdążysz, nie martw się, bank wypłaci Ci pieniądze po przedstawieniu aktu notarialnego zakupu nieruchomości.

2. Kredyt hipoteczny w PKO BP a wcześniejsza spłata kredytu

Nadpłata kredytu hipotecznego, jak i jego całkowita spłata jest możliwa od 1 dnia bez dodatkowych opłat. Dla mnie osobiście to znak, że kredyt hipoteczny w PKO BP spełnia warunki misji społecznej.  Dlaczego tak uważam? Ponieważ po wprowadzeniu ustawy o kredycie hipotecznym i nadzorze nad pośrednikami bank zmienił swoje stanowisko i zrezygnował całkowicie z tych opłat. To duży plus dla wszystkich klientów. Mogą z tego korzystać zarówno inwestorzy nieruchomości i klienci premium, jak i osoby nastawione po prostu na zakup mieszkania.

Aby dokonać nadpłaty kredytu niestety każdorazowo należy zawiadomić o tym fakcie bank. W praktyce musisz się udać do oddziału banku, aby złożyć odpowiednie zlecenie. To z kolei według mnie duży minus i potwierdzają to nasi klienci. Wcześniejsza spłata oznacza obniżenie raty. Po nadpłacie kredytu bank dokonuje przeliczenia harmonogramu płatności. Jeśli jesteś zainteresowany skróceniem okresu kredytowania wymaga to dodatkowej analizy przez bank. Innymi słowy musisz złożyć komplet dokumentów finansowych (jak do wniosku o kredyt), aby bank sprawdził Twoją zdolność kredytową. Aneks do umowy kosztuje według dzisiejszych stawek (Luty 2018) 0,5% od kwoty kredytu.

3. Kredyt hipoteczny w PKO BP a wycena nieruchomości

Czasami zdarzają się bardzo dobre wyceny nieruchomości i tutaj bank także ma konserwatywne stanowisko. Do wkładu własnego nie zostanie zaakceptowana różnica wynikająca między wartością z wyceny a wartości transakcyjną. To może Ci jednak pomóc w uzyskaniu lepszej marży kredytu. Żeby to się wydarzyło cena zakupu mieszkania musiałaby być na bardzo niskim poziomie, ponieważ wyceny w PKO BP są konserwatywne.

Wycena nieruchomość w PKO BP jest świetnie rozwiązana z punktu widzenia klienta. Płacisz bowiem za jej przeprowadzenie dopiero w momencie, kiedy zdecydujesz się na kredyt w banku. W praktyce płacisz w dniu podpisania umowy kredytowej (wtedy też należy opłacić prowizję za udzielenie kredytu – to inaczej, niż we wszystkich innych bankach, gdzie płacisz przed uruchomieniem kredytu).  Koszt wyceny to 400 PLN dla mieszkań i działek, 700 PLN w przypadku domów. W PKO BP nie możesz przedstawić swojej wyceny, bank i tak zamówi kolejną. To niestety minus tego rozwiązania. Ciekawostka. Zdarzyło nam się kilkukrotnie, że bank zamiast pełnej wyceny zlecił skrócony wyciąg z wyceny. Za każdym razem dokument ten nie potwierdził ceny zakupu nieruchomości. Za każdym razem również nasz ekspert kredytowy doprowadził do zamówienia kolejnej wyceny, która już została zaakceptowana przez bank. To już jednak nasz know-how i nasze kontakty zawodowe.

4. Kredyt hipoteczny w PKO BP a ubezpieczenie niskiego wkładu 

Do czasu aż spłacisz 10% kwoty kredytu, uzyskując dzięki temu 20% wkład własny bank podwyższa oprocentowanie kredytu o 0,25 p.p. (0,25% potocznie) Rynkowo nie jest to najniższa wartość, ale klienci przyjmują ten aspekt ze zrozumieniem. Trzeba jednak przyznać, że w długim okresie kredytu bank zarabia oferując ubezpieczenie niskiego wkładu. Podczas spotkania nasz ekspert kredytowy pokaże Ci tą zależność na przykładowym harmonogramie spłaty kredytu.

5. Ubezpieczenie na życie w PKO BP do kredytu hipotecznego

Do niedawna ubezpieczenie na życie przy kredycie hipotecznym nie widniało w ofercie banku. Dziś to robi i jego zakup ma wpływ na obniżenie marży banku w standardowym procesie. W przypadku kredytu premium zakup ubezpieczenia na życie może mieć znaczenie w dodatkowych negocjacjach z bankiem.

6. Ubezpieczenie od utraty pracy w PKO BP

Ubezpieczenie od utraty pracy w PKO BP to “istne szaleństwo” Powie to każdy ekspert kredytowy. Dlaczego tak? Wyobraź sobie, że ten produkt kosztuje 3,25% licząc od kwoty udzielonego kredytu. Ubezpieczenie wejdzie w życie, jeśli stracisz pracę w ramach zwolnień grupowych i zarejestrujesz się jako osoba bezrobotna. Jeśli w tym stanie pozostaniesz przez okres 12 miesięcy to bank za każdy miesiąc będzie Ci spłacał kredyt.

Ten warunek jest raczej trudny do spełnienia. Dlaczego wiec to ubezpieczenie ma sens? Po pierwsze marża w pierwszym roku kredytowania jest na poziomie 1,1% (nie znam lepszej oferty), po drugie marża w kolejnym roku ustawiona jest tak nisko, że bank zazwyczaj jest najlepszy w koszcie całkowitym kredytu – najważniejszym parametrze kredytu hipotecznego. Jest tak zarówno dla 10% wkładu własnego, jak i 20% (tutaj musi być jednak krótszy okres)

Kredyt hipoteczny w PKO BP z ubezpieczeniem od utraty pracy ma sens i sprawia, że kredyt jest bardzo atrakcyjny. Musisz się jednak zgodzić na zapłacenie tak wysokiej kwoty na start. W swojej strategii spłaty kredytu musisz założyć spłatę w dłuższym okresie. Dlaczego? Nie opłaca się płacić za kredyt tak dużo, jeśli zamierzasz go szybko spłacić.

7. Ubezpieczenie nieruchomości w PKO BP

PKO BP wymaga, aby nieruchomość została ubezpieczona od tzw. ognia. Ubezpieczenie to obejmuje w swym zakresie zabezpieczenie przed pożarem, zalaniem i zdarzeniami losowymi. Takie ubezpieczenie możesz wykupić w banku, ale bank nie wymaga tego do przedstawienia promocyjnej oferty. Bank pozwala ubezpieczyć nieruchomość na wartość kredytu, nie wartość nieruchomości. Osobiście uważam to za błędną strategię, ale takie jest stanowisko banku. Szczególnie nabiera to znaczenia, kiedy inwestujesz w luksusowe mieszkania.

8. Jaki jest maksymalny okres kredytowania w PKO BP?

Maksymalny okres kredytowania dla kredytu hipotecznego w PKO BP S.A. to 35 lat. Niektórzy klienci nie chcą w to uwierzyć, ale faktycznie tak jest. Inną sprawą jest fakt, że bardzo mało osób z tego korzysta. Dlaczego? Jeśli porównać całkowity koszt kredytu w okresie lat trzydziestu i trzydziestu pięciu to okazuje się, że niższa rata wynikająca z dłuższego okresu kredytowania nie ma matematycznego sensu. Po prostu zapłacisz zbyt dużo. Nie mniej jest to jakieś rozwiązanie dla potrzebujacych.

Warto również wiedzieć, że maksymalny okres karencji w PKO BP to 36 miesięcy. W okresie karencji płaci się tylko odsetki od wypłaconej kwoty kredytu. Co więcej, zdolność kredytowa w POK BP jest liczona na maksymalnie 25 lat, nawet jeśli kredyt jest zaciągany na 35 lat.

9. Jakie oprocentowanie kredytu hipotecznego w PKO BP?

Kredyt hipoteczny w PKO BP jest bardzo często wybieranym kredytem przez konsumentów. Nie zawsze jednak cena kredytu ma tutaj znaczenie. Wielokrotnie byliśmy świadkami sytuacji w naszym biurze, kiedy klient przychodząc do nas prosił, aby tak poprowadzić sprawę, aby finalnie wygrał bank PKO BP. Trzeba przyznać, że kredyt hipoteczny w PKO BP ma swoje zalety. Pod pewnymi warunkami może to być nawet najlepsza oferta na rynku. Luksusowe mieszkania można finansować w tym banku, ale inwestycje w nieruchomości warto przeprowadzać już gdzie indziej. Chyba, że rozmawiamy o zakupie nieruchomości pod wynajem. Ważna kwestia. Artykuł ten nie jest sponsorowany, nie jesteśmy jeszcze na takim etapie naszego “blogowania”, ani nie taki jest sens naszej pracy. Dlatego na koniec nasze subiektywne oceny banku w kategorii plusów, jak i minusów.

10. Czy można dostać kredyt na dowolny cel w PKO BP?

W PKO BP kiedy zaciągasz kredyt hipoteczny możesz liczyć na środki na dowolny cel 25% kwoty kredytu celowego. Te środki oczywiście możesz przeznaczyć na dowolnie wybrany przez Ciebie cel. Rzecz ważna taka sytuacja może wystąpić wtedy, kiedy posiadasz duży wkład własny, ponieważ maksymlane LTV w banku to 90% Kiedy więc możesz liczyć na środki na dowolny cel w PKO BP? Kiedy masz kredyt budowlany, kredyt refinansowy, bądź kredyt z zabezpieczeniem na dwóch nieruchomościach.


Kredyt hipoteczny w PKO BP a proces kredytowy


1. Decyzja wstępna – czy taka funkcjonuje w PKO BP?

W procesie kredytowym w PKO BP nie ma czegoś takiego jak decyzja wstępna, a szkoda. Pracownik banku otrzymując komplet dokumentów wprowadza wniosek do systemu banku. W tym momencie można uznać, że klient przeszedł przez decyzję wstępną. W praktyce taka decyzja nie ma żadnego znaczenia. Ostatnie zdanie należy do analityka banku. Tu jest mały minus oferty kredytu hipotecznego w PKO BP.

2. Kredyt hipoteczny w PKO BP a proces kredytowy

Przyznaję, że lubię proces kredytowy w PKO BP. Kredyt hipoteczny w PKO BP może być przyznany nawet w 10 dni roboczych. Twój ekspert kredytowy musi znać jednak specjalny proces – szybka ścieżka decyzyjna. My korzystamy z tego uprzywilejowania permanentnie dla wszystkich naszych klientów, którzy chcą podjąć kredyt w tym banku. Pamiętasz jak kilka akapitów wcześniej pisałam o naszym know-how dla przeprowadzenia prawidłowej wyceny w banku? Tak, tutaj działa ta sama zasada kontaktów. W standardowym procesie bank również radzi sobie bardzo dobrze. Zazwyczaj do 3 tygodni można liczyć na odpowiedź banku.

3. Wakacje kredytowe w kredycie hipotecznym

Ten punkt dopisałam tydzień po publikacji artykułu. Wcześniej nie sądziłam, że może to być takie ważne. Kilkoro naszych klientów zadzwoniło do mnie po przeczytaniu tej publikacji z gratulacjami za dobry opis banku, ale też z uwagą, że brakowało tam właśnie tej informacji. Jak się okazuje jest ona ważna dla naszych klientów. Raz w roku można zawiesić ratę kapitałowo-odsetkową, czyli mamy wolne od spłacania kredytu. Konsekwencją tego bank w kolejnym miesiącu przelicza ponownie harmonogram i niespłaconą ratę dodaje nam do salda kredytu. Nowa rata będzie więc nieznacznie wyższa. Myślę, że wakacje kredytowe w kredycie hipotecznym mogą mieć sens w niektórych przypadkach? Jakich? Potrzeba remontu, wyjazd na wakacje z rodziną, nagła potrzeba gotówki. Takie powiedziałabym przyziemne, ludzkie sprawy.

4. Książeczka mieszkaniowa w PKO BP

Taki kredyt występuje bardzo rzadko, ponieważ nie wiele osób w Polsce posiada książeczki mieszkaniowe. Jeśli jednak zgłasza się do nas taka osoba, to praktycznie w 99% przypadków kończy się w banku PKO BP. Czemu tak? Spróbujcie zapytać pracownika innego banku jak skorzystać z książeczki mieszkaniowej zaciągając kredyt hipoteczny. Gwarantuję Wam, że zobaczycie strach w oczach i bladą od przerażenia twarz bankowca. W PKO BP jest inaczej, ponieważ ten bank w praktyce realizuje wypłatę książeczek mieszkaniowych, więc ten proces działa. Może nie jest tak doskonały, jak mógłby być, ale jednak działa co wielokrotnie przeżyliśmy z naszymi klientami.

5. Ciekawostki proceduralne w PKO BP

Każdy bank proponuje pewne udogodnienia, kredyt hipoteczny w PKO BP również takie posiada. Bank posiada ofertę “dla bankowców” z bardzo dobrą ceną kredytu – marżą i prowizją za jego udzielenie. Wg mojej najlepszej wiedzy jest to najlepsza oferta na rynku dla pracowników sektora finansowego. Dlaczego tak uważam? Ponieważ przez wiele lat pracowałam w bankowości i nie spotkałem lepszej oferty kredytu hipotecznego. Kolejna rzecz. W banku można starać się o kredyt bez podpisanej umowy przedwstępnej, można to zrobić na podstawie wydanego przez bank oświadczenia, oraz dokumentów finansowych. O tym jak prawidłowo powinna wyglądać umowa przedwstępna zakupu nieruchomości możesz dowiedzieć się z innego naszego artykułu. Trzecia ostatnia kwestia. Kredyt hipoteczny w PKO BP nie jest skostniałym produktem, jak się często mylnie uważa. Nasi klienci kupujący luksusowe mieszkania są zaskoczeni, kiedy finalnie wygrywa ten właśnie bank.


Kredyt hipoteczny w PKO BP dla Private Banking


Kredyty premium to mój konik, z kolei nieruchomości Premium to domena mojego męża. Dawid na co dzień pracuje jako doradca luksusowych nieruchomości i posiada ogromną wiedzę w finansowaniu tego typu mieszkań. Prowadzi departament nieruchomości w naszej firmie pod marketingową nazwą Małycha Nieruchomości Premium. Poprosiłam go o komentarz:

“I tu mamy ciekawostkę. Nasz rekord w biurze – najwyższy wolumenowo kredyt hipoteczny został udzielony przez PKO BP. Była to kwota 3,7 mln złotych z 10% wkładem własnym (wow!) To był prawdziwy kredyt premium. W tym wypadku bank doskonale poradził sobie zarówno z wyceną nieruchomości (nasz know-how) jak i przyjęciem dochodów klienta (obcokrajowiec zatrudniony w randze dyrektora generalnego znanej firmy, mieszkający w Polsce od kilku miesięcy) W tą sprawę zaangażowanych było wiele osób, ponieważ sprawa była dla nas bardzo ważna. Nasze całe biuro i kilka osób w banku włączając w to dyrektorów departamentów. Bank potwierdził, że chce pozyskiwać klientów tego segmentu.

Podsumowując bank jest przygotowany dla kredytów premium zarówno w kwestii negocjacji warunków cenowych, jaki i warunków około kredytowych. Tutaj jednak jest jedna  uwaga. Kredyty na luksusowe mieszkania są dosyć nieprzewidywalne, więc w tym wypadku wyjątkowo reprezentujemy klienta w 5-6 bankach, gdzie standardowo są to 3 banki” 15.06.2019 roku – naszym nowym rekordem jest kredyt hipoteczny na kwotę 4,4 mln złotych, sprawą zajmowała się Olga. Tym razem nie było to bank PKO BP, choć trzeba przyznać że dzielnie walczył o tego klienta, niedługo na naszym blogu opiszemy tą sprawę kredytową. Uważamy ją bowiem za idealny przykład tego, dlaczego warto współpracować z biurem pośrednictwa kredytowego.


Kredyty dla Inwestorów w PKO BP


Na rynku możemy dziś znaleźć kilka banków wspierających inwestorów rynku nieruchomości. Kredyt hipoteczny w PKO BP nie należy jednak do tej grupy. Dla inwestora wybierającego flipping mieszkań, któremu zależy na strategii jaką jest szybka sprzedaż nieruchomości, bank nie przygotował odpowiednich rozwiązań. Z kolei dla klienta kupującego mieszkania z myślą o długoterminowym wynajmie można znaleźć inne rozwiązania, no chyba że ktoś będzie skłonny wykupić wymienione wcześniej ubezpieczenie od utraty pracy. Podsumowując ten wątek, bank nie wspiera w sposób znaczący inwestorów rynku nieruchomości, tak jak wspiera klientów premium. Faktem jednak jest, że to w tym banku mieliśmy kilka przypadków gdzie klient otrzymał kredyt hipoteczny posiadając wcześniej dwa lub nawet trzy inne kredyty na zakup mieszkania. W kontekście budowy portfela nieruchomości pod wynajem, bank może być wyborem inwestora na pewnym etapie.


Zalety kredytu hipotecznego w PKO BP


 • wymagany wkład własny tylko na poziomie 10%,
 • szybka decyzja kredytowa do 21 dni od daty złożenia dokumentacji kredytowej, a przy skróconym procesie nawet do 10 dni,
 • wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego bez prowizji, to samo dotyczy nadpłaty kredytu,
 • brak konieczności płatności za wycenę nieruchomości do złożenia wniosku,
 • największa ilość oddziałów na terenie całego kraju,
 • możliwość kredytowania do 80 roku życia w momencie spłaty ostatniej raty,
 • pro kliencka postawa wobec akceptacji zasiłku macierzyńskiego i dochodów na zwolnieniu lekarskim z powodu ciąży jako dochodu,
 • akceptacja dodatku mieszkaniowego dla służb mundurowych jako dochodu,
 • najlepsza oferta kredytu hipotecznego dla pracowników sektora finansowego,
 • możliwość wnioskowania o kredyt bez umowy przedwstępnej na rynku wtórnym,
 • możliwość uzyskania kredytów na zakup apartamentów i domów na segmencie nieruchomości Premium

(NIE)Zalety kredytu hipotecznego w PKO BP


 • konieczność opłacania ubezpieczenia niskiego wkładu do czasu spłaty kapitału poniżej 80% LTV liczonego od całości kwoty kredytu
 • konieczność korzystania z wyceny banku
 • brak decyzji wstępnej – tak zwanej finansowej
 • dziwne decyzje kredytowe dla przedsiębiorców wynikające ze scoringu, bądź wewnętrznych regulacji banku
 • słaby sposób liczenia zdolności kredytowej dla umowy zlecenie i dzieło, niższe od rynkowych wartości

Jak uzyskać sprawnie kredyt hipoteczny w PKO BP?


Jesteśmy firmą pośrednictwa kredytowego, uważamy że jedną z lepszych w Warszawie. Mamy duży know-how i wieloletnie doświadczenie. Dzielimy się naszą wiedzą pozyskując w ten sposób nowych klientów. O ofercie kolejnego banku możesz przeczytać tutaj: kredyt hipoteczny Millenium. Mam nadzieję, że ten artykuł przybliżył Wam bank PKO BP, jak i jego ofertę. Na pewno warto porównywać oferty banków, a najlepiej zrobić to w biurze pośrednictwa kredytowego. Nasz ekspert kredytowy pomoże Wam w dokonaniu takiego wyboru. Prowadzimy również agencję nieruchomości operującą na rynku nieruchomości Premium i inwestycyjnych, stąd możemy pomóc naszym klientom kompleksowo. Nazywamy się Małycha Nieruchomości Premium. Dzięki temu nasi klienci mają dostęp do pełnej obsługi na rynku nieruchomości i kredytów, a nasi eksperci mają bardzo duży know-how.


Zleć Nam Pozyskanie Najlepszego Kredytu Hipotecznego

Profesjonalizm, wiedza, doświadczenie


Olga Małycha – Ekspert Kredytów Hipotecznych


Obserwuj nas na Facebook: Małycha Business Finance i Małycha Nieruchomości Premium


Pomocne Materiały:


Strony, osoby i tematy wymienione we wpisie:


Sprawdź nasz blog nieruchomości:


Olga Małycha – Małycha Business Finance – Z miłości do nieruchomości i finansów  – nasze usługi wynagradza bank

doradca kredytowyOlga i Dawid Małycha to właściciele firmy pośrednictwa kredytowego, oraz agencji nieruchomości operującej na rynku Premium i mieszkań inwestycyjnych.

Przez kilkanaście lat ze spektakularnymi sukcesami budowali swoje kariery zawodowe w sektorze bankowym. Pracowali min. jako Dyrektor Departamentu Sprzedaży zarządzając wsparciem sprzedaży kilkutysięcznej organizacji. W 2015 r. zdecydowali się założyć Małycha Business Finance, a później Małycha Nieruchomości Premium i skoncentrować na wspieraniu innych w biznesie nieruchomości i finansów.

W każdym roku zespół MBF pomaga uzyskać kredyty hipoteczne na kwotę kilkudziesięciu milionów złotych. Olga pracuje jako Ekspert Kredytowy, Dawid kieruje agencją nieruchomości, prowadzi tam zespół zajmujący się zakupem, sprzedażą i wynajmem nieruchomości rynku Premium.

Szukasz możliwości na rynku nieruchomości? Sprawdź ten adres Małycha Nieruchomości Premium

5/5 - (3 votes)

Oceń powyższy artykuł:

5/5 - (3 votes)

Zostaw proszę komentarzKredyty hipoteczne ING - co warto wiedzieć? - Małycha Business Finance

6 lat ago

[…] nie jest możliwe. Doskonale radzi sobie z tym bank PKO BP, piszemy o tym w innym naszym artykule: kredyt hipoteczny w PKO BP. Czasami zdarzają się bardzo dobre wyceny nieruchomości i tutaj bank także ma konserwatywne […]

Odmowa kredytu hipotecznego - najczęściej popełniane błędy kredytobiorców. - Małycha Business Finance

6 lat ago

[…] Wam jak prezentują się oferty kredytów hipotecznych dwóch kluczowych banków w Polsce. Kredyt hipoteczny w PKO BP, oraz kredyty hipoteczne ING. Te artykuły okazały się bardzo przydatne dla naszych […]

Сialis

5 lat ago

It is actually a great and helpful piece of information. I am glad that you shared this helpful info with
us. Please stay us up to date like this. Thank you for sharing.

Dawid Małycha

5 lat ago

Thank you!

Rafał

5 lat ago

O kredyt ubiegałem się wspólnie z narzeczoną, bo upatrzyliśmy idealne dla nas mieszkanie. Naczytałem się jak długo trzeba czekać na kredyt mieszkaniowy, że procedura może trwać nawet dwa miesiące itd. My komplet dokumentów założyliśmy w środę i w następną środę mieliśmy już pozytywną decyzje. Bardzo pozytywnie zdziwiła nas ta szybkość, ale dodam że obydwoje mamy umowy o pracę na czas nieokreślony i wkład własny był na poziomie 40 % może dlatego poszło tak sprawnie

Dawid Małycha

5 lat ago

No właśnie, nie dziwi nas to, ponieważ w ten sposób funkcjonuje w banku tak zwana szybka ścieżka decyzyjna 🙂

Monika

4 lata ago

Witam,
Złożyliśmy z mężem wniosek do PKO BP o kredyt mieszkaniowy Własny Kąt. Od swojego doradcy bankowego otrzymałam informację, że scoring przeszliśmy pozytywnie i, że tak na prawdę została wycena nieruchomości i sprawdzenie jej pod różnymi kątami. Czy faktycznie ta trudniejsza część jest za nami i możemy się spodziewać pozytywnej decyzji czy może jeszcze ciągle bank może uznać, że jesteśmy niewiarygodni w jakimś stopniu? Oboje z mężem mamy umowy o pracę na czas nieokreślony w firmach z branży dość stabilnej oraz nie posiadamy obecnie innych zobowiązań. Zdolność wyszła nam dużo większa niż wnioskowaliśmy.
Pozdrawiam,
MP

Dawid Małycha

4 lata ago

dzień dobry, tak może być jak mówi Państwa ekspert kredytowy. 100% pewności będziecie mieli jednak po akceptacji wyceny nieruchomości.

Treści zawarte na tym blogu są wyłącznie wyrazem osobistych poglądów autora i nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Pamiętaj, że wszelkie decyzje podejmujesz na własną odpowiedzialność.

Czy jesteś ciekawy
kim jesteśmy?

Potrzebujesz najlepszego kredytu? Napisz do Nas!

Skontaktuj się z Nami

©2017 Małycha Business Finance