Odwrócona hipoteka

5/5 - (1 vote)

Nazywam się Olga Małycha i pracuję jako ekspert kredytowy. Na co dzień pracuję z klientami ubiegającymi się o kredyt hipoteczny, wspieram ich potrzeby, pomagam w realizowaniu marzeń. Wiem również, że życie pisze różne scenariusze, stąd nieruchomości czasami mogą pomóc w pozbyciu się wyzwań finansowych. Dzisiejszy artykuł przygotowałam, chcąc udzielić konkretnych odpowiedzi dotyczących odwróconej hipoteki – narzędzia z jakiego coraz częściej korzystają konsumenci. Ostatnim razem pisałam na temat tego jak utrata zdolności do pracy wpływa na kredyt hipoteczny. To wszystko przygotowałam w ramach cyklu artykułów pod tytułem: sytuacje życiowe, zachęcam Cię zapoznaj się z nimi wszystkimi. Dziś skupimy się na następujących kwestiach:

 • co to jest odwrócona hipoteka?
 • jaka ustawa reguluje działanie odwróconej hipoteki?
 • dla kogo przeznaczony jest ten produkt finansowy?
 • dostrzeżesz różnice pomiędzy kredytem hipotecznym a odwróconą hipoteką.
 • poznasz wady i zalety odwróconej hipoteki.

 Co to jest odwrócona hipoteka?


Po pierwsze: odwrócona hipoteka, zwana również  odwróconym kredytem hipotecznym, to rodzaj usługi finansowej, którą  realizuje instytucja finansowa. Jej założenie jest następujące: instytucja finansowa wypłaca klientowi świadczenie, a jego spłata nastąpi w formie przejęcia prawa do nieruchomości po jego śmierci. W tym miejscu wato zaznaczyć, że instytucje finansowe kierują tę propozycję przede wszystkim do osób starszych, które są właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości mieszkalnych. W ramach tej usługi, bank co miesiąc wypłaca transze kredytowe do końca życia klienta, który korzysta z dożywotniego odwróconego kredytu hipotecznego. Po jego śmierci instytucja finansowa przejmuje nieruchomość. W sporadycznych przypadkach  stosowana jest jednorazowa wypłata całej kwoty odwróconego kredytu zabezpieczonego hipoteką. Oczywiście nie możemy zapominać, że decydując się na przekazanie  praw do własności nieruchomości, kredytobiorca ma zagwarantowane prawo do dożywotniego korzystania ze swojego mieszkania lub domu.  


Czy jest ustawa, która reguluje odwrócony kredyt hipoteczny? 


Organem, który reguluje poprawne działanie odwróconego kredytu hipotecznego jest Komisja Nadzoru Finansowego. Natomiast obowiązującym  aktem prawnym, który reguluje działanie ustawy jest: ustawa o odwróconym kredycie hipotecznym z dnia 23 października 2014 roku.“Art. 4. ust 1. ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym mówi o tym ,że : „Przez umowę odwróconego kredytu hipotecznego bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas nieoznaczony określoną sumę środków pieniężnych, których spłata nastąpi po śmierci kredytobiorcy, a kredytobiorca zobowiązuje się do ustanowienia zabezpieczenia spłaty tej sumy wraz z należnymi odsetkami oraz innymi kosztami”.  Szczególną rolę odgrywa w niej paragraf, w którym jest mowa o tym, że w ramach umowy odwróconego kredytu hipotecznego bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas nieoznaczony określoną sumę środków pieniężnych, których spłata nastąpi po śmierci kredytobiorcy.


Kto może skorzystać z odwróconej hipoteki? 


Odwrócona hipoteka stanowi ofertę skierowaną przede wszystkim do osób fizycznych, które są właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości. Nie mogłabym tutaj nie napisać, że ta oferta jest najkorzystniejsza dla osób powyżej 60 roku życia. Banki szacując ryzyko udzielenia kredytu odwróconego, kierują się  Art. 19 ustawy o kredycie hipotecznym odwróconym, który  zobowiązuje banki do zarządzania ryzykiem długowieczności. Pamiętając, że nie ma ograniczenia wiekowego, jeśli chodzi o zaciąganie odwróconego kredytu hipotecznego z tej oferty mogą skorzystać nawet ludzie w bardzo sędziwym wieku, jednak wtedy instytucja finansowa uzależnia maksymalną kwotę odwróconego kredytu hipotecznego od wieku kredytobiorcy.  


Jak działa odwrócona hipoteka?


Musisz być właścicielem nieruchomości, aby móc ubiegać się o odwróconą hipotekę. Zacznijmy jednak od początku. Po pierwsze: to Ty musisz zawrzeć z bankiem umowę i ustanowić zabezpieczenie na swojej nieruchomości, a w zamian otrzymasz comiesięczną wypłatę określonej sumy.  Dla wielu ludzi często jest to jedyna szansa na podniesienie poziomu życia czy dodatkowe wsparcie finansowe co miesiąc. Innymi słowy, dla pokaźnej liczby emerytów często jest to  jedyna szansa na pozyskanie dodatkowego źródła dochodu i lepsze,bardziej komfortowe, spełniające normalne życiowe standardy,  życie.


Kiedy warto zaciągnąć odwrócony kredyt hipoteczny? 


Jeśli jesteś samotny, nie masz żądnych dodatkowych źródeł dochodu, a obecne nie pozwalają Ci żyć na normalnym godziwym poziomie, nie posiadasz żadnych spadkobierców, którym mógłbyś zostawić swój majątek – jest to opcja, którą możesz poddać rozwadze. Wysokość wypłat, które przekaże na Twoje konto bank, uzależniona jest od twojego wieku i wartości nieruchomości, której jesteś właścicielem. Zyskasz  dopłatę w wysokości nawet kilkuset złotych do swojej emerytury, dzięki czemu będą mogły poprawić komfort życia. Wysokość wypłaty zależna jest od wieku kredytobiorcy oraz od wartości nieruchomości. 


Czy przy zaciąganiu odwróconego kredytu hipotecznego ma znaczenie zdolność kredytowa? 


Wiele osób obawia się tego pytania. Już spieszę z odpowiedzią. W przypadku odwróconej hipoteki zdolność kredytowa nie ma żądnego znaczenia. W tym przypadku liczy się przede wszystkim wartość nieruchomości. Dlatego jest  to opcja najczęściej rozważana przez emerytów, których niskie świadczenia emerytalne, nigdy nie pozwoliłyby na zawarcie umowy o kredyt hipoteczny. W przypadku odwróconego kredytu bank sprawdza przede wszystkim czy dana osoba jest właścicielem nieruchomości i jaką ona ma wartość. 


Co powinno się znaleźć w umowie o odwrócony kredyt hipoteczny?  


Zacznijmy od tego, że zawierając taką umowę, każdy bank pisemnie musi powiadomić przyszłego “kredytobiorcę” o warunkach tego typu umowy. W umowie o kredyt hipoteczny odwrócony powinny znaleźć się przede wszystkim: 

 1. kwota kredytu,
 2. termin i sposób wypłaty należności,
 3. wszystkie koszty kredytu,
 4. sposób zapłaty kosztów,
 5. prawa i obowiązki stron wynikające z umowy. 

Pamiętaj, że banki muszą dopełnić kilku ważnych obowiązków w związku z odwróconym kredytem hipotecznym: 

 1. przekazać w ciągu 7 dni przed podpisaniem umowy odwróconego kredytu hipotecznego formularz informacyjny dla klienta,
 2. przyjąć rezygnację z podpisanej umowy odwróconego kredytu w ciągu 30 kolejnych dni.
 3. Obowiązkiem Banku jest również powiadomienie Bank  spadkobierców o tym, że spadkodawca zawarł umowę kredytu odwróconego.  

Zwróć uwagę! Umowa odwróconego kredytu hipotecznego nie musi być podpisywana przed notariuszem. 


Czy jest określona kwotą, którą otrzymam w ramach odwróconego kredytu hipotecznego? 


Zacznijmy o tego, że  najprościej byłoby odpowiedzieć, iż kwota odwróconego kredytu hipotecznego, zależy od wartości proponowanego przez kredytobiorcę przedmiotu zabezpieczenia.  Po pierwsze jednak, bank zawsze zobowiązany jest dokonać  wyceny nieruchomości należącej do potencjalnego kredytobiorcy. Po dokonaniu tej czynności, dopiero wtedy zaproponuje nam wysokość kwoty kredytu.  Podsumowując, mam niestety niemiłą informację. Kwota odwróconego kredytu hipotecznego nigdy nie  jest  zbliżona do wartości nieruchomości będącej zabezpieczeniem spłaty! Zazwyczaj waha się w okolicach połowy wartości.Dlatego bardzo często nie spełnia oczekiwań kredytobiorców.


Jakie warunki muszę spełnić wnioskując o kredyt z odwróconej hipoteki? 


Przede wszystkim, tak jak już  pisałam wyżej, przystępując do tego typu transakcji musisz ustanowić zabezpieczenie dla banku w formie wpisu hipoteki do księgi wieczystej nieruchomości. Po drugie, nie zapominaj o zawarciu polisy ubezpieczeniowej dla nieruchomości. A także, nie wolno Ci pominąć rozliczania się z Urzędem Skarbowym,. Jako właściciel nieruchomości masz nadal  dbać o zajmowaną przez siebie nieruchomość, dokonywać w niej prac naprawczych.  


Jak postępują banki w przypadku śmierci kredytobiorcy? 


Po pierwsze: możesz być spokojny do momentu swojej śmierci, bo  to ty jesteś prawowitym właścicielem nieruchomości.  Dopiero po Twojej śmierci  bank może przejąć nieruchomość . Oczywiście ewentualni spadkobiercy mają jeszcze rok uregulowanie zobowiązań kredytowych i ustosunkowanie się do warunków jakie zaprezentuje im bank.


Czy odwrócony kredyt hipoteczny posiada jakieś wady? 


Niestety, odwrócony kredyt hipoteczny posiada pewne wady. Na co więc musimy zwrócić uwagę? Zacznijmy od tego, że   chyba najistotniejszą sprawą będzie przyznanie nam kwoty kredytu w ramach odwróconej hipoteki. Tak jak wcześniej pisałam nie jest ona tożsama z wartością naszej nieruchomości i niekiedy nie spełnia naszych oczekiwań finansowych. Pamiętajmy również o tym ,że jeśli nasi rzekomi spadkobiercy chcieliby wykupić mieszanie po naszej ewentualnej śmierci. to musza dokonać spłaty wypłaconej przez bank kwoty. w innym przypadku tracą prawo do nieruchomości.

Dziś minęło już kilka lat od wprowadzenia tego produktu do obiegu finansowego w Polsce i nadal żaden bank nie zdecydował się na uruchomienie takiej usługi. Zapewne uznając to za mało etyczne działanie, jak i oceniając sam produkt jako nie wolny od luk prawnych.


Zleć Nam Pozyskanie Najlepszego Kredytu Hipotecznego

Profesjonalizm, wiedza, doświadczenie


Olga Małycha – Ekspert Kredytów Hipotecznych


Obserwuj nas na Facebook: Małycha Business Finance i Małycha Nieruchomości Premium


Pomocne Materiały:


Strony, osoby i tematy wymienione we wpisie:


Sprawdź nasz blog nieruchomości:


Małycha Business Finance – Z miłości do nieruchomości i finansów – nasze usługi wynagradza bank

doradca kredytowyOlga i Dawid Małycha to właściciele firmy pośrednictwa kredytowego, oraz agencji nieruchomości operującej na rynku Premium i mieszkań inwestycyjnych.

Przez kilkanaście lat ze spektakularnymi sukcesami budowali swoje kariery zawodowe w sektorze bankowym. Pracowali min. jako Dyrektor Departamentu Sprzedaży zarządzając wsparciem sprzedaży kilkutysięcznej organizacji. W 2015 r. zdecydowali się założyć Małycha Business Finance, a później Małycha Nieruchomości Premium i skoncentrować na wspieraniu innych w biznesie nieruchomości i finansów.

W każdym roku zespół MBF pomaga uzyskać kredyty hipoteczne na kwotę kilkudziesięciu milionów złotych. Olga pracuje jako Ekspert Kredytowy, Dawid kieruje agencją nieruchomości, prowadzi tam zespół zajmujący się zakupem, sprzedażą i wynajmem nieruchomości rynku Premium.

Szukasz możliwości na rynku nieruchomości? Sprawdź ten adres Małycha Nieruchomości Premium

5/5 - (1 vote)

Oceń powyższy artykuł:

5/5 - (1 vote)

Zostaw proszę komentarzTreści zawarte na tym blogu są wyłącznie wyrazem osobistych poglądów autora i nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Pamiętaj, że wszelkie decyzje podejmujesz na własną odpowiedzialność.

Czy jesteś ciekawy
kim jesteśmy?

Potrzebujesz najlepszego kredytu? Napisz do Nas!

Skontaktuj się z Nami

©2017 Małycha Business Finance