Ustawa o kredycie hipotecznym

Ustawa o kredycie hipotecznym została wprowadzona jako pokłosie dyrektywy Unii Europejskiej tzw. MCD dla krajów członkowskich. To najważniejsza ustawa dla klienta zamierzającego zaciągnąć kredyt hipoteczny.

Nazywam się Olga Małycha i jestem Ekspertem Kredytów Hipotecznych, a na co dzień prowadzę biuro pośrednictwa kredytowego Małycha Business Finance. Ustawa o kredycie hipotecznym również dla mnie, jak i dla wszystkich członków mojego zespołu jest niezwykle istotną regulacją. Respektujemy ją w każdym aspekcie swojej pracy, dbając o jak najwyższy standard obsługi wszystkich naszych Klientów.

W poprzednim wpisie przedstawiliśmy Wam szczegółowo techniki polegające na tym, jak negocjować kredyt hipoteczny. Dzisiejszy wpis jest piątym i jednocześnie ostatnim w ramach cyklu jak wybrać najlepszy kredyt hipoteczny oraz najlepszego eksperta kredytowego. Po zapoznaniu się z tym artykułem Wasza wiedza powinna być już znacznie większa i powinniście czuć się bardziej komfortowo na spotkaniu z ekspertem kredytowym.

Czego można dowiedzieć się z artykułu?

  • Dlaczego ustawa o kredycie hipotecznym jest tak ważna?
  • Co gwarantuje kredytobiorcom ustawa o kredycie hipotecznym?
  • Jak negocjować kredyt hipoteczny?
  • Jak wybrać najkorzystniejszy kredyt hipoteczny?
  • Jakie pytania zadać doradcy kredytowemu?

Ustawa o kredycie hipotecznym a rzeczywistość


Przede wszystkim ustawa o kredycie hipotecznym w założeniu miała dotyczyć zabezpieczenia interesów klientów chcących podjąć kredyt hipoteczny. Prace nad ustawą budziły od początku wiele kontrowersji. Ustawodawca w Polsce zamierzał zmienić zasady wynagradzania pośredników kredytowych – za usługi pośredników miał płacić klient. Czyli odwrotnie, jak do tej pory, kiedy pracę pośredników opłacały banki. Taki proces funkcjonował przez kilkanaście ostatnich lat.

W rezultacie wspomniany zapis został finalnie wykreślony z zapisów ustawy. Dzięki temu Klienci w Polsce nadal mogą cieszyć się bezpłatnym pośrednictwem kredytowym. Pracę pośrednika kredytowego wynagradza bank, podczas gdy taki proces wynagradzania pośredników funkcjonuje w całej Europie. Dobrze, że także w naszym kraju zostało to również usankcjonowane. Nikt nie będzie miał wątpliwości, w jaki sposób wynagradzani są pośrednicy kredytowi. Pracuję jako ekspert kredytowy i wiem, że ta wiedza była zawsze ważna dla klientów. Wszystko jest teraz bardzo przejrzyste i transparentne dla Klienta. Ogólnie mówiąc, ustawa o kredycie hipotecznym jest bardzo dobrym krokiem w kierunku jeszcze lepszego zabezpieczenia klienta. Nie opisuje jednak praktycznych aspektów zakupu nieruchomości, stąd wiedza eksperta kredytowego jest nadal bezcenna w procesie uzyskania kredytu hipotecznego.


Ustawa o kredycie hipotecznym a korzyści dla kredytobiorcy


Dziś z biur pośrednictwa kredytowego korzysta 46% kredytobiorców. Bardzo prawdopodobne więc jest, że ten dobry wynik w kolejnych latach będzie poprawiany. Trzeba oddać, że ustawa o kredycie hipotecznym wprowadza kilka bardzo ciekawych i dobrych regulacji z punktu widzenia Klienta. Najciekawszą wydaje się ta, która pomaga kredytobiorcom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej. Klient będzie miał większe pole manewru w rozmowach z bankiem na temat możliwości restrukturyzacji swojego długu. Pozostałe elementy ustawy są raczej usankcjonowaniem statusu, jaki dziś w Polsce funkcjonuje. Nie mniej ustawa o kredycie hipotecznym porządkuje wiele aspektów ważnych z punktu widzenia kredytobiorcy.


Nadzór pracy pośredników kredytowych


Pośrednicy w przyznawaniu kredytu będą musieli być zarejestrowani w Komisji Nadzoru Finansowego. Jest to instytucja nadzorująca pracę banków, jak i teraz pośredników kredytowych. Osoby wykonujące pracę pośrednika będą musiały zdać egzamin. Test składać się będzie z 50 pytań. Od jego pozytywnego wyniku będzie zależała możliwość pracy w zawodzie.

Pośrednik kredytu hipotecznego będzie mógł wykonywać swój zawód po dokonaniu wpisu do rejestru pośredników przez KNF.  Będzie również zobowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaną działalnością. Finalnie pośrednik będzie zobowiązany do przedstawiania zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego. Te regulacje na pewno pozytywnie wpłynie na stan wiedzy i kompetencje pracowników w całym sektorze, jak i nadzór nad środowiskiem pośredników. Osobiście uważam to, za bardzo dobre rozwiązanie.


Wcześniejsza spłata kredytu


Wybierając wariant, jakim jest nadpłata kredytu hipotecznego, w przypadku kredytów ze zmienną stopą procentową bank nie będzie pobierał prowizji po trzech latach spłacania kredytu. Rekompensatę za wcześniejszą spłatę będzie można zastrzec tylko w pierwszych trzech latach trwania umowy. Opłata nie będzie mogła być wyższa niż 3% spłacanej kwoty oraz przekroczyć kwoty odsetek naliczonych od spłacanej kwoty w okresie roku od momentu faktycznej spłaty. Przypomnijmy, że obecnie większość banków żąda dodatkowej opłaty, gdy kredyt jest spłacony przed terminem, zazwyczaj w ciągu pierwszych 3-5 lat. Tutaj mamy dwa wyjątki. Pierwszym jest kredyt hipoteczny Pekao – możliwość nadpłaty 10% kwoty kredytu w każdym roku. Drugim jest bank BZ WBK. Istniej tam możliwość nadpłaty bez prowizji do wysokości 50% kwoty kredytu w pierwszych trzech latach kredytu.


Większa transparentność


Zmiany dotyczą też decyzji kredytowej i harmonogramu podpisania umowy. Ustawa o kredycie hipotecznym zobowiązuje banki do podjęcia decyzji o kredytowaniu w ciągu 21 dni od podpisania wniosku. Dzięki kolejnym zmianom klient będzie miał 14 dni na przeanalizowanie zaproponowanej umowy. Kolejne 14 dni będzie przysługiwać na odstąpienie od umowy bez podania przyczyny.

Ustawa o kredycie hipotecznym przewiduje, że bank który podjął decyzję kredytową, nie będzie mógł się z niej wycofać, czy też zmienić warunków kredytowania. Nawet jeśli ocena zdolności kredytowej klienta została dokonana błędnie. Chyba, że proponowane zmiany byłyby na jego korzyść i uzyskałyby jego akceptację. Przypomina mi się rok 2008 i początek kryzysu finansowego. Banki w obawie o swoje aktywa zmieniały decyzje kredytowe zaprzestając udzielania kredytów. Tym samym stawiały klientów i deweloperów w bardzo trudnej sytuacji. Oczywiście dziś wspomniany scenariusz nie byłby już możliwy. Ustawa o kredycie hipotecznym pomoże uniknąć takich sytuacji.


Ustawa o kredycie hipotecznym a karta informacyjna oraz formularz informacyjny


Karta informacyjna to nowa rzecz dla biur pośrednictwa kredytowego. Już na pierwszym spotkaniu pośrednik zobowiązany jest do przedstawienia tego dokumentu klientowi. Kartę Informacyjną zgodnie z ustawą musi otrzymać każdy klient. Dotyczy to tego, który złożył wniosek o kredyt hipoteczny, ale również osoby, która otrzymała od pośrednika ofertę banku. W tej karcie znajdziesz m.in. informacje na temat biura pośrednictwa sieciowego, jakie reprezentuje pośrednik.

Formularz informacyjny z kolei to dokument pokazujący koszty kredytu oraz zindywidualizowaną ofertę kredytu. Dokument jest ważny przez 14 dni. Tyle czasu będziesz miał na złożenie wniosku do banku, żeby uniknąć sytuacji zmiany oferty. Karta będzie także pokazywać wynagrodzenie pośrednika, a raczej biura pośrednictwa kredytowego, jakie reprezentuje dany pośrednik. Taki sam formularz otrzymasz ponownie od banku po wydaniu decyzji kredytowej.


Kiedy zgłosić upadłość do banku?


Ważna zmiana, jaką przedstawia ustawa o kredycie hipotecznym dotyczy restrukturyzacji zadłużenia. Jeśli u kredytobiorcy pojawią się problemy, będzie miał 14 dni na zapłatę (po wystawieniu wezwania do zapłaty). Następnie klient w ciągu kolejnych 14 dni będzie mógł złożyć wniosek o restrukturyzację zadłużenia. Ta – zgodnie z proponowanymi zapisami – ma przebiegać w sposób ustalony z dłużnikiem. Bezsprzecznie jest to bardzo ważna zmiana, jeśli chodzi o dzisiejsze dosyć restrykcyjne regulacje. Chodzi o instrument, który zastosuje bank – np. czasowe wstrzymanie płatności, wydłużenie okresu kredytowania itp. Jeśli klient nie dojdzie do porozumienia z bankiem, będzie miał sześć miesięcy na sprzedaż nieruchomości i spłatę pozostałego zadłużenia. W tym czasie bank nie będzie mógł windykować jego nieruchomości. W mojej ocenie jest to bardzo dobra zmiana regulacji dbająca o dobro klienta.


Ustawa o kredycie hipotecznym – Podsumowanie


Podsumowując, ustawa o kredycie hipotecznym jest ważnym dokumentem dla klienta zamierzającego zaciągnąć kredyt hipoteczny. Zapoznanie się z jej zapisami nie gwarantuje jednak wiedzy niezbędnej do uzyskania najlepszego kredytu hipotecznego. Taką wiedzę posiada doświadczony doradca kredytowy, dlatego już dziś zapraszam Cię do naszego biura na bezpłatne konsultacje. Ja i mój zespół z przyjemnością pomożemy Ci wybrać najtańszy kredyt hipoteczny.

Tymczasem zapraszamy Cię do zapoznania się z kolejnym cyklem artykułów jakie stworzyliśmy dla naszych klientów. Tym razem będziemy pisać o tym, jak przygotować się do procesu uzyskania kredytu hipotecznego. Zaczynamy od artykułu wynajem czy kredyt!


Zleć Nam Pozyskanie Najlepszego Kredytu Hipotecznego

Profesjonalizm, wiedza, doświadczenie


Olga Małycha – Ekspert Kredytów Hipotecznych


Obserwuj nas na Facebook: Małycha Business Finance i Małycha Nieruchomości Premium

 


Pomocne Materiały:


Strony, osoby i tematy wymienione we wpisie:


Sprawdź nasz blog nieruchomości:


Małycha Business Finance – Z miłości do nieruchomości i finansów – nasze usługi wynagradza bank

doradca kredytowy

Olga i Dawid Małycha to właściciele firmy pośrednictwa kredytowego, oraz agencji nieruchomości operującej na rynku Premium i mieszkań inwestycyjnych.

Przez kilkanaście lat ze spektakularnymi sukcesami budowali swoje kariery zawodowe w sektorze bankowym. Pracowali min. jako Dyrektor Departamentu Sprzedaży zarządzając wsparciem sprzedaży kilkutysięcznej organizacji. W 2015 r. zdecydowali się założyć Małycha Business Finance, a później Małycha Nieruchomości Premium i skoncentrować na wspieraniu innych w biznesie nieruchomości i finansów.

W każdym roku zespół MBF pomaga uzyskać kredyty hipoteczne na kwotę kilkudziesięciu milionów złotych. Olga pracuje jako Ekspert Kredytowy, Dawid kieruje agencją nieruchomości, prowadzi tam zespół zajmujący się zakupem, sprzedażą i wynajmem nieruchomości rynku Premium.

Szukasz możliwości na rynku nieruchomości? Sprawdź ten adres Małycha Nieruchomości Premium

 

Oceń powyższy artykuł:

Zostaw proszę komentarzKredyty hipoteczne ING - co warto wiedzieć? - Małycha Business Finance

6 lat ago

[…] wymaga, by składki ubezpieczeniowe opłacać przez min. 3 lata. Ustawa o kredycie hipotecznym określa, że klient musi mieć wybór, w praktyce bank nie może nikogo zmusić do podjęcia […]

Najtańszy kredyt hipoteczny - Małycha Business Finance

6 lat ago

[…] Mówi ona m.in. o tym, że wynagrodzenie pośrednika kredytowego leży po stronie banku. O ustawie o kredycie hipotecznym przeczytasz w innym naszym […]

Rynek nieruchomości premium, a kredyt. - Małycha Business Finance

6 lat ago

[…] jako konsument hipoteczny? Wynikają one wprost z dyrektywy unijnej, którą sankcjonuje w Polsce ustawa o kredycie hipotecznym. Kolejnym ważnym aspektem jest ubezpieczenie na życie. Może zdarzyć się, że bank będzie […]

Umowa przedwstępna zakupu nieruchomości - Małycha Business Finance

6 lat ago

[…] terminów i przyspieszenie etapu wydania decyzji kredytowych przez banki będzie miała wpływ ustawa o kredycie hipotecznym, która wchodzi w życie z dniem 22 lipca 2017 roku. To najważniejsza ustawa dla klienta […]

O co pytać doradcę kredytowego? - Małycha Business Finance

6 lat ago

[…] Ustawa o kredycie hipotecznym – najważniejsza ustawa dla klienta kredytowego […]

Wkład własny do kredytu hipotecznego - Małycha Business Finance

6 lat ago

[…] Tym artykułem zakończyliśmy cykl artykułów na temat przygotowania do rozpoczęcia procesu uzyskania kredytu hipotecznego. Jeśli chcesz przeczytać nasz kolejny cykl dotyczący tego, jak wybrać najlepszy kredyt hipoteczny i najlepszego eksperta kredytowego zacznij od wpisu ustawa o kredycie hipotecznym. […]

Jak negocjować kredyt hipoteczny? - Małycha Business Finance

6 lat ago

[…] eksperta kredytowego. Tym razem powinieneś przeczytać wpis na temat co oznacza dla klienta ustawa o kredycie hipotecznym. Wg nas to najważniejsza ustawa z punktu widzenia potencjalnego […]

RRSO a kredyt hipoteczny - Małycha Business Finance

6 lat ago

[…] hipotecznego. Wspomnę tutaj tylko tyle, że jakiś czas temu na naszym blog powstał artykuł ustawa o kredycie hipotecznym, który był także pierwszym wpisem w ramach innego cyklu artykułów, jak przygotować się do […]

Treści zawarte na tym blogu są wyłącznie wyrazem osobistych poglądów autora i nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Pamiętaj, że wszelkie decyzje podejmujesz na własną odpowiedzialność.

Czy jesteś ciekawy
kim jesteśmy?

Potrzebujesz najlepszego kredytu? Napisz do Nas!

Skontaktuj się z Nami

©2017 Małycha Business Finance