Pożyczka rodzinna

Jest takie stare powiedzenie, które mówi o tym, że z rodziną najlepiej wychodzi się na zdjęciu. Ale czy tak jest zawsze? W dzisiejszym wpisie podpowiem Ci, jakie działania musisz podjąć, pożyczając pieniądze od rodziny. Pokażę Ci,  jak spisać umowę pożyczki rodzinnej. Wskażę, kiedy i jak zgłosić pozyskane środki w urzędzie skarbowym, aby nie zapłacić podatku od czynności cywilnoprawnych. Ostatnim razem napisałam artykuł najtańszy kredyt hipoteczny, dziś opiszę zalety i wady rozwiązania finansowego opartego o relacje rodzinne.

Założę się, że przynajmniej raz w życiu zastanawiałeś się czy nie pożyczyć pieniędzy od kogoś z rodziny, czyli zaciągnąć tzw. pożyczkę rodzinną. W dobie ogólnie powszechnych i dostępnych kredytów, wielu z was zada pytanie: dlaczego od rodziny? Już odpowiadam, czasami wynika to z różnych sytuacji życiowych. Być może w danym momencie nie masz zdolności kredytowej. A może  jesteś w sytuacji, że bank nie może w tym momencie udzielić ci kredytu, z powodu chociażby niestabilnego zatrudnienia. Więcej informacji o warunkach pozyskiwania kredytów, w sytuacjach życiowych, dowiesz się z artykułu:  kredyt hipoteczny a zatrudnienie

W takiej sytuacji  jedynym wyjściem okazuje się pożyczka od rodziny. Jej zaletą jest to, że często najbliżsi nie wymagają od nas spłaty odsetek a po drugie tego typu obciążenia nie wiążą się z dodatkowymi kosztami. Nazywam się Olga Małycha i jestem Ekspertem Kredytowym, mój dzisiejszy artykuł opieram o moje doświadczenia z klientami, będzie więc praktycznie. Zaczynamy, dziś dowiesz się:

 • czym jest pożyczka?
 • podatek od pożyczki a ustawa o PCC
 • grupa podatkowa a pożyczka w rodzinie
 • umowa pożyczki w rodzinie: czy jest konieczna?
 • umowa pożyczki wzór
 • pożyczka od rodziny i znajomych. Ile wyniesie podatek od pożyczki (PCC)
 • czy pożyczka rodzinna może być częścią wkładu własnego na kredyt hipoteczny?

Czym jest pożyczka?


Zacznę od tego, że pożyczka jest  to umowa zawierana pomiędzy dwoma stronami:

 • Pożyczkodawcą – stroną, która  udziela pożyczki oraz,
 • Pożyczkobiorcą – stroną, która przyjmuje pożyczkę.

Zasadą związaną z pożyczką jest przekazanie przez pożyczkodawcę określonej kwoty pieniędzy, ewentualnie dóbr materialnych, na rzecz pożyczkobiorcy. Pamiętaj! W ramach umowy zawartej na udzielenie pożyczki, pożyczkobiorca zawsze zobowiązuje się do zwrotu przedmiotu umowy w terminie oraz jej  wysokości określonej w umowie. Nie ważne, że pożyczasz od mamy, ciotki, czy brata. Te powyższe ramy pożyczki muszą wystąpić w Waszej umowie. Jeśli zdarzy się tak, że będziesz starał się o kredyt i bank w wykazie Twojej historii rachunku znajdzie pozycję: spłata pożyczki / miesięcznej raty to może Cię poprosić o kopię takiej umowy.


Podatek od pożyczki rodzinnej, a ustawa o PCC


Ustawą, która bezpośrednio reguluje zasady opodatkowania podatkiem PCC pożyczek, jest ustawa z dnia 9 września 2020 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. 2000 poz. 86 nr 959). To właśnie przepisy tej ustawy określają okoliczności powodujące powstanie obowiązku zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych, a także warunki uzyskania zwolnienia. Warto pamiętać, że obowiązek podatkowy każdorazowo spoczywa na biorącym pożyczkę. Pamiętaj jednak, że jeśli otrzymałeś pożyczkę od rodziny, ale nie dopełnisz formalności związanych z US,  możesz spodziewać się kary z urzędu skarbowego w wysokości podatku podwyższonego do poziomu 20 proc. sumy pożyczki.


Grupy podatkowe przy darowiźnie


Po pierwsze  przepisy ustawy o podatku od spadków i darowizn wyróżniają trzy grupy podatkowe: najbliższą rodzinę, dalszą rodzinę oraz pozostałych nabywców. Ustawodawca dla każdej grupy podatkowej ustalił kwotę wolną od podatku. W przypadku I grupy jest to kwota 9.637 zł. Do I grupy podatkowej zalicza się: małżonka, zstępnych (dzieci, wnuki etc.), wstępnych (rodzice, dziadkowie etc), pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów. Pożyczka pieniężna zawarta pomiędzy osobami należącymi do I  grupy podatkowej podlega zwolnieniu od podatku, jeśli jej wartość nie przekracza kwoty 9.637 zł. W takiej sytuacji, czynność  ta nie wymaga zgłoszenia do urzędu skarbowego.  Pamiętaj jednak, że zgodnie z zapisem Ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. 2000 nr 86 poz. 959), przyjmuje się, że łączna wartość pożyczek udzielonych przez najbliższą rodzinę w ciągu 5 lat! nie może przekroczyć wspomnianych 9.637 złotych.


Co zrobić jeśli pożyczka rodzinna przekracza kwotę zwolnioną od podatku?


Po pierwsze, nie jesteś w sytuacji bez wyjścia. Podpowiem Ci, że jeśli kwota zaciągniętej przez Ciebie pożyczki u rodziny przekroczy 9.637 zł,  to  możesz uniknąć płacenia podatku od czynności cywilnoprawnych. Musisz jednak pamiętać o spełnieniu pewnych warunków. Zacznijmy od tego, że w nieprzekraczalnym terminie  14 dni od otrzymania przelewu, jesteś zobowiązany do złożenia deklaracji PCC-3 we właściwym Urzędzie Skarbowym. Do deklaracji koniecznie dołącz dokumenty, które potwierdzą   otrzymane środki na konto bankowe. Natomiast jeśli rodzina przekazała Ci środki finansowe np. gotówką, koniecznie wymagaj pokwitowania od nadawcy. Ten dokument również musisz okazać w US. Przypominam, że w czasach pandemii Urzędy działają online. Wystarczą Ci tylko skany dokumentów. Powyższe zasady uregulowane są przepisami Ustawy z dnia 9 września 2020 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. 2000 poz. 86 nr 959). Zapamiętaj!, ten wyjątek nie dotyczy umów zawieranych  między teściami, synowymi i zięciami.


Pożyczka od znajomych oraz innych osób niespokrewnionych a podatek PCC


Tutaj sytuacja wygląda inaczej. Jeśli zaciągasz pożyczkę od osób niespokrewnionych z tobą, podatek wynosi 0,5% wartości pożyczonych pieniędzy. Oczywiście tam gdzie są pieniądze, zawsze znajdą się jakieś wyjątki. Dotyczą one pożyczek:

 • udzielonych na podstawie umowy zawartej pomiędzy pożyczkodawcą a pożyczkobiorcą na kwotę nieprzekraczającą 1.000 zł,
 • z kas lub funduszów zakładowych, funduszów związków zawodowych, pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, koleżeńskich kas oszczędnościowo-pożyczkowych działających w wojsku oraz z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
 • udzielanych przez przedsiębiorców niemających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej swojej siedziby lub zarządu, a którzy prowadzą działalność w zakresie kredytowania oraz udzielania pożyczek,
 • z utworzonych w drodze ustawy innych funduszów celowych,
 • udzielonych przez wspólnika (akcjonariusza) spółce kapitałowej.

Umowa na pożyczkę rodzinną


Niezależnie czy zaciągasz pożyczkę od instytucji bankowych czy od rodziny, pamiętaj aby spisać umowę. Umowa jest bardzo cennym narzędziem do rozstrzygania sporów. Jeśli chcesz uniknąć późniejszych problemów i zupełnie niepotrzebnych animozji – spisz warunki umowy. Umowa ma za zadanie chronić pożyczkodawcę  przed brakiem zwrotu pożyczonych pieniędzy. Równocześnie chroni też ciebie przed nie zapisanymi roszczeniami. Mogą one dotyczyć np.  spłaty zobowiązania w wyższej kwocie bądź szybszym terminie niż się to wcześniej ustaliło. Zawszę to mówię moim klientom: zapisz na jakich warunkach pożyczasz pieniądze. Umowa nie jest oznaką braku zaufania, a sposobem na zabezpieczenie interesów obu stron. Nie bez powodu mówi się, że umowy zawiera się na złe czasy, nie dobre kiedy wszyscy się lubią i wzajemnie sobie ufają.


Co powinno znajdować się w umowie na pożyczkę od rodziny?


Zacznijmy od tego, że jej wzór nie jest skomplikowany i każdy z was może stworzyć go samodzielnie. Po pierwsze: taka umowa, by miała moc prawną, nie musi być potwierdzona notarialnie. Jej posiadanie może się też okazać bardzo ważne w przypadku kontroli z urzędu skarbowego. Aby organ państwowy nie miał wątpliwości, skąd na koncie danej osoby dodatkowe środki, w tytule przelewu obowiązkowo powinien znaleźć się zapis, że to pożyczka rodzinna. Umowa pożyczki w rodzinie regulowana jest przez przepisy Kodeksu Cywilnego (art. 720–724). Podsumowując: Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. 2000 nr 86 poz. 959) określa jasno obowiązek podatkowy związany z taką formą pożyczania w rodzinie. W umowie o pożyczkę od rodziny muszą znaleźć się następujące informacje:

 • termin i miejsce zawarcia umowy,
 • kto i komu udzielił pożyczki (dane osoby obu osób i ich stopień pokrewieństwa),
 • kwota pożyczki,
 • przedmiot umowy,
 • numer konta bankowego i dane jego właściciela, na które mają zostać przelane pieniądze w określonej wysokości,
 • termin zwrotu środków,
 • Umowę kończą podpisy obu stron.

Czy pożyczka rodzinna może być częścią wkładu własnego? 


Zacznę od tego, że jest to bardzo trudne pytanie. Jak wiemy z własnego doświadczenia, tam gdzie są pieniądze często są problemy. Natomiast jeśli relacje w rodzinie są poprawne, przyjacielskie, to taka forma pożyczkowania jest bardzo atrakcyjna. Sami ustalamy warunki spłaty, jej terminy itp. Bank akceptuje fakt, że pożyczacie pieniądze od rodziny tak samo, jak akceptuje fakt darowizny na wkład własny. To co ważne w tym przypadku to warunki takiej transakcji i konstrukcja umowy. Nie wszyscy bowiem zdają sobie sprawę z tego, że jeśli ustalicie raty spłaty pożyczki rodzinnej to bank przyjmie wysokość takiej raty jako Twoje miesięczne zobowiązanie. To z kolei wprost przekłada się na zdolność kredytową. W tej sytuacji na jej obniżenie. Nie ma bowiem znaczenia, że pożyczasz od rodziny. Jeśli jest umowa, są spisane warunki to i jest zobowiązanie. Warto o tym pamiętać.


Zleć Nam Pozyskanie Najlepszego Kredytu Hipotecznego

Profesjonalizm, wiedza, doświadczenie


Olga Małycha – Ekspert Kredytów Hipotecznych


Obserwuj nas na Facebook: Małycha Business Finance i Małycha Nieruchomości Premium


Pomocne Materiały:


Strony, osoby i tematy wymienione we wpisie:


Sprawdź nasz blog nieruchomości:


Małycha Business Finance – Z miłości do nieruchomości i finansów – nasze usługi wynagradza bank

doradca kredytowy

Olga i Dawid Małycha to właściciele firmy pośrednictwa kredytowego, oraz agencji nieruchomości operującej na rynku Premium i mieszkań inwestycyjnych.

Przez kilkanaście lat ze spektakularnymi sukcesami budowali swoje kariery zawodowe w sektorze bankowym. Pracowali min. jako Dyrektor Departamentu Sprzedaży zarządzając wsparciem sprzedaży kilkutysięcznej organizacji. W 2015 r. zdecydowali się założyć Małycha Business Finance, a później Małycha Nieruchomości Premium i skoncentrować na wspieraniu innych w biznesie nieruchomości i finansów.

W każdym roku zespół MBF pomaga uzyskać kredyty hipoteczne na kwotę kilkudziesięciu milionów złotych. Olga pracuje jako Ekspert Kredytowy, Dawid kieruje agencją nieruchomości, prowadzi tam zespół zajmujący się zakupem, sprzedażą i wynajmem nieruchomości rynku Premium.

Szukasz możliwości na rynku nieruchomości? Sprawdź ten adres Małycha Nieruchomości Premium

Oceń powyższy artykuł:

Zostaw proszę komentarz



Treści zawarte na tym blogu są wyłącznie wyrazem osobistych poglądów autora i nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Pamiętaj, że wszelkie decyzje podejmujesz na własną odpowiedzialność.

Czy jesteś ciekawy
kim jesteśmy?

Potrzebujesz najlepszego kredytu? Napisz do Nas!

Skontaktuj się z Nami

©2017 Małycha Business Finance