Kredyt mieszkaniowy mBank

3.7/5 - (3 votes)

Kredyt mieszkaniowy mBank to jedna ciekawszych możliwości wyboru finansowania zakupu nieruchomości, oferowana Klientom na rynku. Każda osoba decydująca się na złożenie wniosku kredytowego chcąca mieć jak najdokładniejsze porównanie. Bez wątpienia należy poznać zalety, ale również wady jakie niesie ze sobą kredyt mieszkaniowy mBank.

Rynek kredytowy w Polsce w ostatnich latach rozwija się dynamicznie, a to za sprawą kilku konkretnych jednostek bankowych. Ostatnio analizowałam ofertę jaką przedstawia chociażby kredyt hipoteczny Pekao. Do tego grona z pewnością należy także mBank, który stara się stale narzucać nowe standardy. Szczególnie jest to zauważalne w obszarze innowacyjności oraz wykorzystania rozwiązań on-line. Jak bardzo przedstawiane udogodnienia idą w parze z rzeczywistą atrakcyjnością ofert dla swoich Klientów? Czy kredyt mieszkaniowy mBank można zaliczyć do tych z kategorii najkorzystniejszych?

Nazywam się Olga Małycha i już od ponad 11 lat pracuję w zawodzie jako Ekspert Kredytowy. Tylko w 2019 roku pomogłam moim Klientom uzyskać kredyty hipoteczne na łączną kwotę ponad 48 mln złotych! Moje publikacje można znaleźć w Forbes i Gazecie Wyborczej. Na blogu dzielę się wiedzą, aby wspierać Was w realizacji marzeń o własnym domu.


Analiza kredytów hipotecznych – Wstęp


Na blogu Małycha Business Finance przygotowuję cykl artykułów, w które skupiają swoją uwagę wokół dokładnej analizy ofert kredytów hipotecznych oraz mieszkaniowych przedstawianych przez największe banki funkcjonujące w Polsce. Największa uwaga jest skoncentrowana dla warunków poszczególnych ofert oraz najważniejszych informacji dotyczących konkretnych kroków procesu kredytowego. Niniejsza publikacja skupia się wokół kredytu mieszkaniowego mBank. Omówienie ofert innych banków można sprawdzić na stronie jaką jest porównanie kredytów hipotecznych.

Należy podkreślić, iż zarówno niniejszy artykuł, jak i każda inna publikacja na blogu nie są przez nikogo sponsorowane. W naszym biurze pracujemy w charakterze niezależnych Ekspertów, mając przede wszystkim na uwadze dobro każdego naszego Klienta. Proponujemy wyłącznie najkorzystniejsze oferty w porównaniu z kilkunastoma bankami.


Kredyt mieszkaniowy mBank – jak czytać nasz artykuł?


Publikacja została przygotowana w taki sposób, aby możliwie jak najlepiej odwzorować możliwe spotkanie w naszym biurze. Dlatego właśnie z tego powodu artykuł podzielono na kilka części. Przede wszystkim można znaleźć potrzebne informacje, w jaki sposób bank wylicza zdolność kredytową. W kolejnej części artykułu została omówiona oferta banku oraz opisany cały proces kredytowy z uwzględnieniem najważniejszych informacji związanych z procedurami czy procesem kredytowym.

Z artykułu dowiesz się:

 • Jakie warunki należy spełnić wnioskując o kredyt mieszkaniowy mBank w zależności od formy zatrudnienia
 • Co ma wpływ na otrzymanie kredytu mieszkaniowego mBank
 • Jak wygląda kwestia związana z wcześniejszą spłatą kredytu
 • Dla kogo najkorzystniejszy jest kredyt mieszkaniowy mBank
 • Jak długo trwa cały proces kredytowy

Kredyt mieszkaniowy mBank a forma zatrudnienia i źródła dochodów


1. Umowa o pracę na czas nieokreślony

 a kredyt mieszkaniowy mBank

Umowa o pracę na czas nieokreślony to w zasadzie jedno z najpewniejszych z punktu widzenia banku źródeł dochodu. Oczywiście ma to przełożenie również w przypadku wnioskowania o kredyt mieszkaniowy mBank. Najważniejszą kwestią tej formy zatrudnienia w przypadku wnioskowania o omawiany kredyt hipoteczny jest rozpoczęcie pracy na co najmniej 3 miesiące przed datą złożenia wniosku kredytowego.

2. Umowa o pracę na czas określony

W przypadku kredytu mieszkaniowego oferowanego przez mBank nieco inaczej wygląda kwestia związana z zatrudnieniem przy umowie o pracę na czas nieokreślony. Taki rodzaj dokumentu potwierdzającego stosunek pracy powinien być zawarty na co najmniej 3 miesiące przed datą złożenia wniosku kredytowego. Co więcej, wygaśnięcie takiej umowy powinno przypadać na okres po upływie 6 miesięcy od dnia złożenia wspomnianego wniosku.

3. Umowa zlecenie i umowa o dzieło

Wnioskując o kredyt mieszkaniowy mBank można spodziewać się, że wybierając kredyt hipoteczny a umowa zlecenie bądź umowę o dzieło można wnioskować o kredyt. Warunkiem jest konieczność obowiązywania takiej umowy od co najmniej 6 miesięcy oraz zawarcia jej z tym samym pracodawcą.

Do wspomnianego okresu może zaliczać się wcześniejsze zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, jednak w sytuacji, jeżeli to były pracodawca jest bieżącym zleceniodawcą dla osoby wnioskującej o kredyt. W przypadku przerw w zatrudnieniu pomiędzy danymi umowami, sprawa jest indywidualnie weryfikowana oraz oceniana przez Analityka Kredytowego.


4. Działalność gospodarcza

Wszelki dochód wynikający z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej zostanie uznany przez bank jako ewentualne źródło spłaty kredytu mieszkaniowego w przypadku, gdy jest ona prowadzona co najmniej przez jeden rok kalendarzowy. Wspomniany warunek dotyczy również wykonywania wolnego zawodu.

Dochód z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej wynikający z tzw. „samozatrudnienia” także może okazać się źródłem spłaty kredytu mieszkaniowego w mBank nawet po upływie zaledwie 3 miesięcy od momentu rozpoczęcia funkcjonowania działalności. Warunkiem jest konieczność współpracy z firmą przez osobę wnioskującą o kredyt w której wcześniej była zatrudniona na podstawie umowy o pracę przez okres co najmniej 6 miesięcy lub wykonując pracę o identycznym charakterze we współpracy z inną jednostką.

5. Dochody z najmu

Dochody wynikające z najmu nieruchomości również mogą być uwzględniane w przypadku starania się o kredyt mieszkaniowy mBank. Najważniejszym warunkiem jest trwanie najmu bądź dzierżawy od co najmniej 6 miesięcy, w nieprzerwanym cyklu.

Warto zwrócić uwagę na pewną kwestię związaną najmem, gdyż jeżeli stanowi on przedmiot działalności gospodarczej, wszelkie uwarunkowania należy odnosić właśnie do tej kategorii uzyskiwania dochodu.

6. Dochody z renty i emerytury

Pewne świadczenia społeczne, także mogą stanowić źródło pozwalające na spłatę kredytu mieszkaniowego oferowanego przez mBank. Można zaliczyć do grona takich świadczeń emeryturę bądź rentę bezterminową z ZUS lub zasiłek przedemerytalny (w tym emeryturę otrzymywana z zagranicy) oraz rentę z ZUS z terminem wygaśnięcia po terminie spłaty kredytu mieszkaniowego mBank. Wszystko zależy od rodzaju dokumentu potwierdzającego dochód, odpowiedniego dla danego typu świadczenia.


Kredyt mieszkaniowy mBank – oferta


1. Kredyt mieszkaniowy mBank – wkład własny

Wkład własny do kredytu hipotecznego to dla wielu osób przygotowujących się do uzyskania dofinansowania jedna z ważniejszych kwestii, na której koncentrują swoją uwagę. Oczywiście, przy wnioskowaniu o kredyt mieszkaniowy mBank również wymagane jest wniesienie wkładu własnego. Jego minimalna wysokość zależy głównie od przeznaczenia nabywanej nieruchomości.

Jeżeli kredyt mieszkaniowy mBank miałby dotyczyć zakupu, budowy lub przebudowy nieruchomości, należy posiadać wkład własny w wysokości 10% wartości nieruchomości dla celów mieszkaniowych bądź 25% nakładów w przypadku lokali użytkowych. Co równie ważne, wkładu własnego nie można sfinansowanać przez środki pochodzące z kredytu bądź pożyczki.

2. Wcześniejsza spłata kredytu mieszkaniowego w mBanku

W przypadku otrzymania kredytu mieszkaniowego mBank istnieje szansa na wcześniejszą spłatę kredytu w zasadzie w każdym momencie. Dzięki konkretnym warunkom oferowanym w tym zakresie przez bank, staje się jedną z ciekawszych ofert na rynku. Prowizja za częściową wcześniejszą spłatę wynosi 0%, zatem jest wolna od dodatkowych opłat. W przypadku prowizji za wcześniejszą całkowitą spłatę w okresie pierwszych 3 lat kredytowania opłata wynosi 2% kwoty kapitału pozostałego do spłaty.

Wcześniejszej spłaty części lub całości kredytu można dokonać za pośrednictwem bankowej platformy internetowej bądź w placówce przedstawiciela mBank.

3. Wycena nieruchomości a kredyt mieszkaniowy mBank

Opłata za wycenę nieruchomości, którą planuje zakupić osoba wnioskująca o kredyt mieszkaniowy mBank zależy od jej typu oraz ostatecznego przeznaczenia. Według tabeli kosztów jest to 400 zł dla lokalu mieszkalnego oraz działki budowlanej. W przypadku domu mieszkalnego czy lokalu użytkowego jest to natomiast 700 zł.

Wycena nieruchomości w przypadku wnioskowania o kredyt mieszkaniowy mBank wykonywana jest przez bank, który nie akceptuje wycen zewnętrznych. Wspomniana opłata wnoszona jest wyłącznie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku kredytowego przez bank, nie narażając kredytobiorcy na koszty początkowe.

4.

Opłata za ubezpieczenie na życie jest pobierana bezpośrednio z konta przez bank i naliczana jest od salda zadłużenia w wysokości 0,0417%. W przypadku wspomnianej śmierci lub trwałej niezdolności do pracy kredytobiorcy towarzystwo ubezpieczeniowe spłaca pozostałe zobowiązanie kredytowe dla banku. W porównaniu ze stawkami rynkowymi, jest to dosyć wysoki koszt takiego ubezpieczenia. Bank wskazuje jednak w warunkach promocji utrzymanie polisy nieprzerwanie jedynie przez 5 lat.

6. Ubezpieczenie nieruchomości

Ubiegając się o kredyt mieszkaniowy mBank należy zwrócić uwagę na wariant jakim jest ubezpieczenie nieruchomości do kredytu hipotecznego oferowane przez bank. W przypadku zakupu gotowego mieszkania zakres ubezpieczenia obejmuje podstawowy zakres. Chodzi tutaj głównie o wypadki losowe lub te związane z siłami natury, a opłata miesięczna wynosi 0,0065% od sumy ubezpieczenia.

Suma ubezpieczenia deklarowana jest na samym początku zawarcia umowy przez kredytobiorcę, a sama opłata miesięczna jest pobierana automatycznie z konta w dniu spłaty raty kredytu. Zakup polisy on-line możliwy jest w zasadzie w każdym momencie, charakteryzując się stałym zakresem oraz ceną ubezpieczenia.


8. Maksymalny okres kredytowania oraz wiek kredytobiorcy

Wnioskując o kredyt mieszkaniowy mBank należy mieć świadomość, iż maksymalny okres kredytowania w przypadku kredytu na cele mieszkaniowe to 35 lat. Jeżeli natomiast chodzi o kredyt konsolidacyjny (niespełniający kryterium celów mieszkaniowych) czy kredytu na cele inwestycyjne, jest to okres 20 lat. Należy wiedzieć, iż kredyt mieszkaniowy mBank jest dostępny dla osób, które nie przekroczą wieku 67 lat w momencie spłaty ostatniej raty kredytu.

9. Oprocentowanie oraz koszt kredytu hipotecznego

Oprocentowanie jakim charakteryzuje się kredyt mieszkaniowy mBank nie jest uzależnione od wysokości wkładu własnego, co należy uznać za dość istotną kwestię. O ostatecznym oprocentowaniu decydują preferencje kredytobiorcy, jego możliwości oraz dopasowanie promocji. Sama prowizja waha się natomiast w przedziale 0-4% wartości kredytu.

Bank przygotował specjalną promocję dla swoich stałych klientów, proponując im stosunkowo niższą marże kredytu hipotecznego. Wymagania do “klientka wewnętrznego” są zmienne.

10.


Kredyt mieszkaniowy mBank a proces kredytowy


1. Decyzja wstępna

Rozpoczynając proces kredytowy, jedną z pierwszych procedur jest wydanie przez bank decyzji wstępnej. W przypadku wnioskowania o kredyt mieszkaniowy mBank należy się spodziewać przede wszystkim weryfikacji zdolności kredytowej oraz poprawności wszelkiej dokumentacji. Wydanie takiej decyzji powinno zająć maksymalnie kilka dni.

Oczywiście należy pamiętać, iż decyzja wstępna nie jest w żaden sposób wiążąca i skupia się głównie na roli informacyjnej – należy mieć świadomość, że pojawia się ewentualność odrzucenia przez bank wniosku kredytowego. Powodzenie całego procesu uzależnione jest od finalnej weryfikacji oraz poprawności przygotowania wniosku kredytowego.

2. Decyzja ostateczna

W przypadku kredytu mieszkaniowego mBank na ostateczną decyzję trzeba czekać nawet do kilku tygodni, co stanowi duży minus z punktu widzenia całej oferty. Dużo oczywiście zależy także od wiedzy oraz doświadczenia Eksperta kredytowego, który dzięki swoim sprawnym działaniom może pozytywnie wpłynąć na czas oczekiwania. Warto wspomnieć, że mBank oferuje dla osób oczekujących na decyzję kredytową sprawdzanie jej statusu za pośrednictwem platformy internetowej.


Kredyty Premium w mBank – czyli Private Banking dla kredytów hipotecznych


Analizując kwestię kredytu mieszkaniowego mBank dla klientów Private Banking można mieć nieco mieszane odczucia. Z jednej strony Bank dobrze wycenia nieruchomości, a czasami nawet nieco zaniża ich wartość. Ogólnie mówiąc to jednak nie jest do końca odpowiedni bank oferujący kredyty hipoteczne dla Private Banking, gdyż wielomilionowe transakcje raczej rzadko mają tutaj szansę powodzenia. Trzeba jednak pamiętać, że dział Private Banking w mBank to dziś jeden z najlepszych tego typu działów w bankach w Polsce. Po prostu w części kredytowej nie mają tak rozwiniętej oferty, bądź jest to może celowy zabieg. Tak czasem bywa. To tylko potwierdza moją tezę, że warto sprawdzać zawsze oferty innych banków, nawet jeśli jest się klientem segmentu najwyżej ocenianego w banku. Może wtedy warto to zrobić przede wszystkim z tego powodu?

Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu w branży finansowej można liczyć nie tylko na olbrzymi bagaż wiedzy, ale również szeroką sieć kontaktów, dzięki czemu służymy pomocą dla Klientów Private Banking oraz osób wnioskujących o kredyt premium. Jesteśmy w stanie nawiązać rozmowy z różnymi bankami i prowadzić rozmowy na poziomie departamentów, a nie oddziałów. Tworzymy dzięki temu możliwość skutecznego załatwienia nawet najtrudniejszych spraw, co dla wielu innych Ekspertów kredytowych wydaje się być niemożliwą do osiągnięcia abstrakcją.


Kredyt mieszkaniowy mBank a inwestowanie w nieruchomości


Kredyt mieszkaniowy mBank to całkiem interesująca opcja dla Inwestorów. Przede wszystkim, bank stwarza możliwość zaciągnięcia kredytu nawet na cztery hipoteki. Jednak przy każdym kolejnym kredycie wymaga odpowiednio większego wkładu własnego. Ogólnie należy zwrócić uwagę na stosunkowo niski poziom wejścia, co gwarantuje brak opłaty za wcześniejszą spłatę kredytu. Kredyt mieszkaniowy mBank jak najbardziej może być polecany osobom budującym portfel nieruchomości pod wynajem.

Na pewno warto zauważyć, że mBank uwzględnia w wyliczaniu zdolności kredytowej przychód z wynajmu czy dzierżawy mieszkań. Dzięki temu oferta kredytu mieszkaniowego mBank może być atrakcyjna właśnie dla osób interesujących się inwestowaniem.

Tematyka związana z inwestowaniem to bez wątpienia kwestia nadająca się na oddzielny wątek. Dlatego polecamy przygotowany przez nas artykuł kredyt na flipa.


Zalety kredytu mieszkaniowego mBank


Jakie zalety oferuje kredyt mieszkaniowy mBank dla kredytobiorców?

 • Wymagany wkład własny na poziomie 10%
 • Bardzo dobre wyliczenia zdolności dla osób zatrudnionych na umowę zlecenie i dzieło
 • Możliwość wnioskowania o kredyt mieszkaniowy mBank po trzech miesiącach od założenia działalności gospodarczej
 • Bardzo dobra oferta dla swoich klientów z kontem Intensive i Active
 • Dopracowana platforma on-line oraz bankowość elektroniczna
 • Dobre warunki dla osób z możliwością wcześniejszej spłaty
 • Duża elastyczność w kwestii liczenia zdolności kredytowej oraz akceptacji źródeł dochodów
 • Wymagany okres 5 lat przy produktach dodatkowych (ubezpieczenie na życie)

(NIE)Zalety kredytu mieszkaniowego mBank


A jakie są natomiast wady kredytu mieszkaniowego mBank?

 • Stosunkowo krótki okres kredytowania do 67 roku życia
 • Wycena nieruchomości wykonywana przez bank
 • W porównaniu ze stawkami rynkowymi, wysoki koszt ubezpieczenia na życie

Kredyt mieszkaniowy mBank – podsumowanie


Każda oferta kredytowa w tym również dotycząca kredytu mieszkaniowego mBank ma swoje cechy charakterystyczne. Pozwalają one stanowić o jej korzystności lub niedostatecznej atrakcyjności. Wszystko to zależy jednak od indywidualnych preferencji, ale również możliwości osoby starającej się o kredyt hipoteczny. Pomimo wskazania warunków oferty danego banku, trudno bez przynajmniej podstawowej wiedzy jasno zweryfikować, jak bardzo dopasowana ona będzie do kredytobiorcy.

Ekspert Kredytowy rozwieje wszelkie wątpliwości na spotkaniu. Dzięki poznaniu możliwości kredytobiorcy będzie mógł zweryfikować, czy akurat kredyt mieszkaniowy mBank jest najlepiej dopasowany do wymagań takiej osoby. Z jednej strony z perspektywy Eksperta kredytowego współpraca z mBankiem mogłaby być czasami lepsza i sprawniejsza. Krok w tym kierunku poczyniło już wiele innych banków. Natomiast z drugiej jednak strony potencjalny kredytobiorca może otrzymać możliwość korzystania z całkiem dobrze dopracowanej bankowości elektronicznej.

Dzięki ponad 15 letniemu doświadczeniu w branży finansowej mogę z pełną odpowiedzialnością zaprosić na spotkanie również Ciebie, jeżeli zastanawiasz się nad wyborem kredytu hipotecznego. Pamiętaj, że moja pomoc jest bezpłatna! Zgodnie z zapisami, jakie zawiera ustawa o kredycie hipotecznym wynagradza mnie bank, którego ofertę zdecydujesz się wybrać.


Zleć Nam Pozyskanie Najlepszego Kredytu Hipotecznego

Profesjonalizm, wiedza, doświadczenie


Olga Małycha – Ekspert Kredytów Hipotecznych


Obserwuj nas na Facebook: Małycha Business Finance i Małycha Nieruchomości Premium


Pomocne Materiały:


Strony, osoby i tematy wymienione we wpisie:


Sprawdź nasz blog nieruchomości:


doradca kredytowy

Olga i Dawid Małycha to właściciele firmy pośrednictwa kredytowego, oraz agencji nieruchomości operującej na rynku Premium i mieszkań inwestycyjnych.

Przez kilkanaście lat ze spektakularnymi sukcesami budowali swoje kariery zawodowe w sektorze bankowym. Pracowali min. jako Dyrektor Departamentu Sprzedaży zarządzając wsparciem sprzedaży kilkutysięcznej organizacji. W 2015 r. zdecydowali się założyć Małycha Business Finance, a później Małycha Nieruchomości Premium i skoncentrować na wspieraniu innych w biznesie nieruchomości i finansów.

W każdym roku zespół MBF pomaga uzyskać kredyty hipoteczne na kwotę kilkudziesięciu milionów złotych. Olga pracuje jako Ekspert Kredytowy, Dawid kieruje agencją nieruchomości, prowadzi tam zespół zajmujący się zakupem, sprzedażą i wynajmem nieruchomości rynku Premium.

Szukasz możliwości na rynku nieruchomości? Sprawdź ten adres Małycha Nieruchomości Premium

 

3.7/5 - (3 votes)

Oceń powyższy artykuł:

3.7/5 - (3 votes)

Zostaw proszę komentarzTreści zawarte na tym blogu są wyłącznie wyrazem osobistych poglądów autora i nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Pamiętaj, że wszelkie decyzje podejmujesz na własną odpowiedzialność.

Czy jesteś ciekawy
kim jesteśmy?

Potrzebujesz najlepszego kredytu? Napisz do Nas!

Skontaktuj się z Nami

©2017 Małycha Business Finance