Kredyt hipoteczny a rozwód

Dość często w żartach wspomina się o tym, że kredyt łączy na dłużej niż małżeństwo. Niestety, żart ten staje się coraz bardziej prawdziwy. Okazuje się bowiem, że dużo łatwiej i szybciej wziąć rozwód niż pozbyć się kredytu po rozwodzie. Co w takiej sytuacji zrobić? Jak rozwiązać problem spłaty kredytu? Życzę Wam tego, aby ten artykuł był tylko teoretycznym zagadnieniem, z którego nigdy nie skorzystacie. Faktem jednak jest, że wiele par w Polsce dziś rozważa rozwód, bądź jest w jego trakcie lub już zdecydowała się na taki krok. Znakiem czasów w jakich przyszło nam żyć jest samodzielność, dążenie do szczęścia. Stąd pewnie statystyka rozwodów jest wyższa, niż jeszcze kilka lat temu.

Nazywam się Olga Małycha i sama jestem mężatką, wiem że małżeństwo wymaga tego, aby nad nim pracować. Związki idealne istnieją w filmach, a życie to jednak sztuka kompromisów. Na co dzień pracuję jako ekspert kredytowy, dlatego zdecydowałam się napisać artykuł opisujący wątek jakim jest kredyt hipoteczny a rozwód, aby pomóc innym osobom rozwiązać wyzwanie spłaty zobowiązania wobec banku. W ostatnim artykule – kredyt hipoteczny a umowa zlecenie – mogliście się dowiedzieć, jak banki podchodzą do udzielania kredytów hipotecznych osobom zatrudnionym na podstawie takich właśnie umów.

Nie ukrywam, że ten artykuł był bardzo trudny w przygotowaniu. Trochę inny, niż wszystkie dotychczasowe, ponieważ poza wiedzą stricte kredytową wymagał ode mnie również przygotowania od strony formalno prawnej.

Czego można dowiedzieć się z artykułu?

  • Czy wspólnie zaciągnięte długi można podzielić tak samo jak majątek?
  • Co wybrać – wspólnota majątkowa czy rozdzielność biznesowa?
  • Jaki wpływ na zaciągnięte zobowiązanie ma podział wspólnego majątku?
  • Czy warto sprzedać mieszkanie dla podziału majątku?
  • Jak spłacić kredyt hipoteczny po rozwodzie?

Co dzieje się z kredytem hipotecznym po rozwodzie?


Jak już wspominaliśmy, kredyt wiąże lepiej niż przysięga małżeństwa. Już na samym początku wyjaśnimy, iż wszelkie długi i zobowiązania zaciągnięte podczas małżeństwa pozostają wspólnym problemem, bez względu na to, jak dalej potoczą się dalsze losy małżonków. Problem jednak pojawia się w sposobie spłaty kredytu hipotecznego. Z czego on wynika? Głównie z okresu kredytowania, który sięga kilkudziesięciu lat. Jak więc poradzić sobie ze spłatą kredytu? Jak wspólny majątek ma się do wspólnego kredytu? Co z wspólnością bądź rozdzielnością majątkową? Aż ostatecznie – co zrobić w mieszkaniem, które obciążone jest kredytem? Niestety pojawia się wiele spraw i wątków, które należy rozwiązać.


Kredyt hipoteczny a rozwód – rozdzielność majątkowa


Przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego jasno mówią, iż w momencie zawarcia związku małżeńskiego zostaje powołana ustawowa wspólność majątkowa. Warto zaznaczyć, że obejmuje ona wszelkie przedmioty majątkowe nabyte w trakcie trwania małżeństwa, zarówno przez jednego z małżonków jak i obojga. Istotny również jest fakt, że w tym czasie nie można żądać podziału majątku wspólnego bądź samodzielnie zarządzać jego częścią. Wszystkie czynności wymagają zgody obojga małżonków, na przykład w przypadku sprzedaży domu. Wspólność majątkowa to również konieczność wspólnego zaciągnięcia kredytu hipotecznego. Warto jednak wspomnieć, że każda ze stron małżeństwa może posiadać majątek osobisty, który do wspólności nie jest wliczany.

Do majątku osobistego możemy zaliczyć wszelkie przedmioty uzyskane przed zawarciem małżeństwa, jak i odziedziczone bądź podarowane jednemu z nich. W zależności od ustalonych relacji, małżonkowie mogą podpisać umowę o rozdzielności majątkowej. Konieczna jest wizyta u notariusza, jeszcze przed bądź w trakcie trwania małżeństwa. Decydując się na podpisanie intercyzy, każdy z małżonków będzie posiadał swój majątek osobisty, za który samodzielnie odpowiada. Jak podpisanie intercyzy wpływa na wspólne nabycie nieruchomości? Istnieje możliwość wspólnego zakupu nieruchomości, jednak nabyty dom lub mieszkanie należy do każdego z małżonków na zasadzie współwłasności w określonej części.


Kredyt hipoteczny a rozwód –  jak podzielić majątek?


W przypadku zdecydowania się na rozwód małżeństwa z ustawową wspólnością majątkową, będziecie musieli podzielić się wypracowanym majątkiem. Co do zasady podział majątku powinien Wam pójść prościej, niż podział zaciągniętych zobowiązań, który pewnie w takich sytuacjach staje się głównym problemem. W przypadku nieporozumień o podział majątku, w trakcie rozwodu problem rozstrzyga sąd. Niestety, sąd nie wypowiada się na temat wspólnie zaciągniętych zobowiązań, gdyż przed wierzycielem małżonkowie i tak odpowiadają wspólnie np. w przed bankiem w przypadku zaciągnięcia kredytu hipotecznego. Krótko podsumowując – umowa kredytowa sądu nie interesuje. Kto więc odpowiada za spłatę kredytu hipotecznego po rozwodzie?

Najlepszym rozwiązaniem jest dojście do porozumienia. Pomimo rozwodu oraz zniesienia wspólności małżeńskiej, należy pamiętać o tym, że każde z małżonków będzie dłużnikiem, a więc osobą zobowiązaną do spłaty zaciągniętego kredytu hipotecznego. Istnieje jednak kilka możliwości, które pozwolą dojść do porozumienia, aby wspólnymi siłami spłacić kredyt hipoteczny. Kredyt hipoteczny a rozwód to bardzo trudny wątek, ale jak życie pokazuje, możliwy do osiągnięcia porozumienia pomiędzy byłymi małżonkami. Jak wyglądają konkretne przykłady?


Kredyt hipoteczny a rozwód – zwolnienie od obowiązku świadczenia


W trakcie podziału wspólnego majątku wiele osób uwzględnia swoją sytuację finansową i rozważa, czy pozwoli ona mu samodzielnie spłacić zobowiązanie. W takiej sytuacji istnieje możliwość „dogadania się” małżonków chociażby ze względów na poczucie krzywdy. Oczywiście, może okazać się, że strona, która została pozbawiona prawa własności do nieruchomości, nie zostanie wykreślona z umowy kredytowej i tak samo będzie zobowiązana do spłaty kredytu hipotecznego, nawet, jeśli nie posiada prawa do nieruchomości. W takiej sytuacji warto zadbać o zawarcie umowy między kredytobiorcami o zwolnieniu od obowiązku świadczenia. Taką ochronę daje prawo, mianowicie art. 392 Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z zawartą umową, były małżonek, który otrzyma prawo do nieruchomości, zobowiązuje się do terminowego spłacania kredytu hipotecznego, ale też jednocześnie dba o to, by bank nie miał żadnych roszczeń do małżonka, który został pozbawiony praw do nieruchomości.

Co jednak, gdy bank będzie miał roszczenia? Musimy zaznaczyć, iż umowa nie zwalnia byłego małżonka od spłaty rat w sytuacji, gdy strona, która zobowiązała się spłacać kredyt utraciła płynność finansową. Dla banku wszelkie umowy zwalniające z obowiązku świadczenia nie są wiążące i rzeczywiście były małżonek zostanie pociągnięty do odpowiedzialności. Pamiętajmy jednak o tym, że posiadając zawartą umowę mamy prawną gwarancję i jesteśmy w pełni bezpieczni ze strony finansowej. Nawet w przypadku podjęcia się spłaty kredytu, możemy wystąpić na drogę sądową i odzyskać wszelkie środki finansowe.


Kredyt hipoteczny a rozwód – przejęcie długu


Przepisy kodeksu cywilnego pozwalają na przejęcie długu przez jednego z kredytobiorców. Wszystkie informacje w tym zakresie regulują art. 519-526  Kodeksu Cywilnego. Konieczne jednak w takiej sytuacji jest uzyskanie zgody banku. Czy bank zawsze zgadza się na takie rozwiązanie? Niestety nie. Uzyskanie pozytywnej decyzji zależne jest od zdolności kredytobiorcy, który miałby przejąć dług. Jeśli posiadacie wystarczającą zdolność kredytową, bank nie powinien mieć większych obiekcji w wyrażeniu zgody na przejęcie kredytu hipotecznego.

Pamiętajcie, że do ponownej analizy zdolności kredytowej należy się odpowiednio przygotować – będzie ona równie skrupulatnie przeprowadzona jak analiza zdolności kredytowej przed otrzymaniem pozytywnej decyzji banku. W przypadku posiadania drobnych zobowiązań, jak chociażby niewielkich kredytów konsumenckich czy rat za sprzęty AGD, warto spłacić je wcześniej by posiadać czyste konto. Osobom posiadającym niskie dochody możemy również polecić, aby w miarę możliwości wykorzystały wariant jakim jest nadpłata kredytu hipotecznego. Pozwoli to nie tylko zmniejszyć wysokość zobowiązania, ale również podniesie wiarygodność małżonka w oczach banku.

Po uzyskaniu pozytywnej opinii, konieczne będzie podpisanie aneksu do umowy kredytowej. Jest to prawdopodobnie najczęściej wybierane rozwiązanie przez byłych małżonków. Po podpisaniu umowy o przejęciu długu konieczne będzie dokonanie zmiany wpisu hipoteki w Księdze Wieczystej. Generalnie Księga Wieczysta a kredyt hipoteczny to istotny wątek, o którym także należy pamiętać.


Kredyt hipoteczny a rozwód – refinansowanie kredytu


Wyrażenie przez bank zgody, aby to jeden kredytobiorca spłacał zobowiązanie jest jedynie jego dobrą wolą. Odmowa kredytu hipotecznego to sytuacja, która może się zdarzyć w momencie, gdy bank uzna, że ryzyko terminowej spłaty zobowiązania jest zbyt wysokie. Przy takiej ewentualności możliwe jest jednak refinansowanie kredytu za pomocą kredytu zaciągniętego w innym banku, z jednoczesnym wyłączeniem byłego małżonka z grona wnioskodawców.

To z pozoru trudne rozwiązanie może okazać się dla nas bardzo pomocne. Po pierwsze uwalniamy się od problemu i przejmujemy kredyt na siebie. Po drugie przy pomocy dobrego eksperta kredytowego zawsze istnieją możliwości na uzyskanie lepszych warunków kredytowych. Przecież warunki kredytów hipotecznych się zmieniają oraz okresowo pojawiają się nowe promocje kredytów hipotecznych w innych bankach. Warto chociażby sprawdzić porównanie kredytów hipotecznych. Wszystko zależy od okresu w jakim zaciągnęliście kredyt hipoteczny oraz samego banku. Pamiętajcie jednak o tym, że jeżeli bank X uznał, że nie posiadacie zdolności kredytowej, nie oznacza, że w banku Y nie uzyskamy kredytu i odwrotnie.


Kredyt hipoteczny a rozwód – wymiana współkredytobiorcy


W życiu jednak bywa różnie i może się okazać, że bank nie wyrazi zgody na przejęcie długu. W takiej sytuacji wymiana kredytobiorcy wydaje się być idealnym rozwiązaniem. Kogo powinniście poprosić o pomoc? Musi to być osoba posiadająca według banku zdolność kredytową. Każdy bank liczy zdolność kredytową w indywidualny sposób, dlatego w tej sytuacji również spotkanie z ekspertem kredytowym wydaje się być nieuniknione. W naszej opinii jest to najtrudniejsze rozwiązanie ze wszystkich możliwych, ponieważ wymaga zaangażowania osoby trzeciej. Co więcej, taka osoba musi być świadoma tego, że pomagając nam w trudnej sytuacji de facto zaciąga kredyt hipoteczny i jest za niego taka samo odpowiedzialna jak my, ze wszystkimi konsekwencjami z tego wynikającymi. Mam na myśli kredyt hipoteczny a BIK, spłatę kredytu oraz zmniejszenie zdolności kredytowej.


Kredyt hipoteczny a rozwód – wynajem nieruchomości


Rozwód nie zawsze musi kończyć się wrogimi relacjami. Wiele par pozostaje w przyjaznych stosunkach, umożliwiających im wspólne wynajęcie wynajmowanej nieruchomości. Otrzymany dochód z wynajęcia domu mogą przeznaczyć na spłatę kredytu hipotecznego. Nasze życie biznesowe kręci się wokół Saskiej Kępy. Tak się składa, że wiele osób mieszkających w tej dzielnicy jest po rozwodzie. Faktem jest, że część z tych osób wybrało to właśnie rozwiązanie. Jeśli nie chcecie sprzedawać nieruchomości, ponieważ to Wasz wspólny majątek na przyszłość dzieci, bądź nie możecie tego zrobić z powodu kredytów walutowych lub jeszcze innych, wynajem nieruchomości dla spłaty kredytu hipotecznego jest bardzo dobrym rozwiązaniem. Pewnie jest to rozwiązanie dla bardzo świadomych osób rozstających się w dobrych relacjach.

Konieczne jest jednak ustalenie wielu spraw m.in. poszukiwania lokatorów, doglądania wynajmowanego mieszkania, załatwiania wszelkich formalności. Obowiązki te mogą być problematyczne dla osób, które nie chcą utrzymywać kontaktów z byłym małżonkiem. W takiej sytuacji można zlecić usługę wynajmu nieruchomości firmom zewnętrznym. Pamiętajcie, że kredyt hipoteczny jaki wspólnie posiadacie, nadal będzie wpływał negatywnie na Waszą zdolność kredytową. Może to uniemożliwić zaciągnięcie kolejnego kredytu na zakup własnego mieszkania. Więcej o tym wątku przeczytacie w artykule kredyt hipoteczny na mieszkanie pod wynajem.


Kredyt hipoteczny a rozwód – sprzedaż nieruchomości


Jeśli wynajem nieruchomości dla byłych małżonków jest zbyt kłopotliwy, mogą oni zdecydować się również na sprzedaż nieruchomości. Uzyskane ze sprzedaży środki finansowe będą mogli przeznaczyć na spłatę kredytu hipotecznego. Jest to sposób na definitywne pozbycie się problemu. Wydaje się, że jest to opcja najczęściej wybierana w przypadku zdecydowania się na rozwód. Warto jeszcze wspomnieć, że w przypadku, gdy nieruchomość zostanie sprzedana za większą kwotę niż wartość zadłużenia w banku, pozostałe środki finansowe powinny zostać podzielone między małżonków w równej części.

Dziś prowadzimy dwie firmy, znajdujecie się na stronie pośrednictwa kredytów hipotecznych. Nasza druga firma to agencja nieruchomości Małycha Nieruchomości Premium i zdarza się, że pomagamy klientom jednocześnie sprzedać ich mieszkanie, jak i zaciągnąć nowy kredyt hipoteczny. Sprzedaż mieszkania to nie jest prosta sprawa. W sytuacji w jakiej się znajdziecie emocje mogą dać górę nad rozsądkiem, dlatego tym bardziej warto zaangażować osobę trzecią do pomocy w sprzedaży nieruchomości. Na końcu artykułu zamieścimy link do wpisu na naszej stronie agencji nieruchomości, dotyczący tego, jak sprzedać mieszkanie.


Kredyt hipoteczny a rozwód – Podsumowanie


Życie pisze różne scenariusze – zarówno te pozytywne, jak i negatywne. Jeszcze kilkanaście lat temu praktycznie nie było rozwodów, dziś stały się powszechne. Mamy dostęp do innych rozwiązań prawnych, społeczeństwo jest bardziej świadome, a każdy z nas ma przecież tylko jedno życie. Warto, abyśmy je przeżyli według własnego planu w sposób szczęśliwy dla nas i naszych najbliższych. Jeśli Wasze plany związane z wspólnym życiem legły w gruzach, nie oznacza to, że kredyt hipoteczny będzie Waszą kulą u nogi. Jak widzicie powyżej istnieje wiele różnych rozwiązań, jakie można zastosować, aby rozwiązać problem i zacząć nowe życie. Życzę Wam tego, aby ten artykuł był tylko ciekawym teoretycznym zagadnieniem!

To już ostatni wpis z cyklu artykułów na temat kredytu hipotecznego i zatrudnienia. Zachęcamy Was do zapoznani się z kolejnymi artykułami, tym razem warto poznać ubezpieczenia do kredytu hipotecznego. Zapraszam Was do naszego biura, nasz doradca kredytowy pomoże Wam wybrać najlepszy kredyt hipoteczny. Pamiętajcie, że nasze usługi są bezpłatne, ponieważ wynagradzają nas banki!


Zleć Nam Pozyskanie Najlepszego Kredytu Hipotecznego

Profesjonalizm, wiedza, doświadczenie


Olga Małycha – Ekspert Kredytów Hipotecznych


Obserwuj nas na Facebook: Małycha Business Finance i Małycha Nieruchomości Premium

 


Pomocne Materiały:


Strony, osoby i tematy wymienione we wpisie:


Sprawdź nasz blog nieruchomości:


Małycha Business Finance – Z miłości do nieruchomości i finansów – nasze usługi wynagradza bank

doradca kredytowy

Olga i Dawid Małycha to właściciele firmy pośrednictwa kredytowego, oraz agencji nieruchomości operującej na rynku Premium i mieszkań inwestycyjnych.

Przez kilkanaście lat ze spektakularnymi sukcesami budowali swoje kariery zawodowe w sektorze bankowym. Pracowali min. jako Dyrektor Departamentu Sprzedaży zarządzając wsparciem sprzedaży kilkutysięcznej organizacji. W 2015 r. zdecydowali się założyć Małycha Business Finance, a później Małycha Nieruchomości Premium i skoncentrować na wspieraniu innych w biznesie nieruchomości i finansów.

W każdym roku zespół MBF pomaga uzyskać kredyty hipoteczne na kwotę kilkudziesięciu milionów złotych. Olga pracuje jako Ekspert Kredytowy, Dawid kieruje agencją nieruchomości, prowadzi tam zespół zajmujący się zakupem, sprzedażą i wynajmem nieruchomości rynku Premium.

Szukasz możliwości na rynku nieruchomości? Sprawdź ten adres Małycha Nieruchomości Premium

 

Oceń powyższy artykuł:

Zostaw proszę komentarzArtur

5 lat ago

Zawsze byłem zdania, że małżeństwo to jednak tylko same kłopoty, ale odkąd sam mam żonę jestem w stanie dostrzec same plusy (jak na razie :D)

Dawid Małycha

5 lat ago

Niekoniecznie same kłopoty, my z Olą jesteśmy podobnego zdania, że małżeństwo jest świetne 🙂

Dawid

4 lata ago

Takich informacji szukałem. Ciekawy blog.

Olga Małycha

4 lata ago

super, dziękuję

Treści zawarte na tym blogu są wyłącznie wyrazem osobistych poglądów autora i nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Pamiętaj, że wszelkie decyzje podejmujesz na własną odpowiedzialność.

Czy jesteś ciekawy
kim jesteśmy?

Potrzebujesz najlepszego kredytu? Napisz do Nas!

Skontaktuj się z Nami

©2017 Małycha Business Finance