Kredyt hipoteczny a działalność gospodarcza

Nie ma jeszcze ocen.

Kredyt hipoteczny a działalność gospodarcza 

Wbrew istniejącemu przekonaniu, osoby prowadzące działalność gospodarczą również mogą ubiegać się o udzielenie kredytu hipotecznego. Niestety, droga formalności, jakie muszą przejść nie jest łatwa, a wręcz dla wielu zniechęcająca. Dzisiejszym wpisem rozpoczynamy kolejny cykl artykułów na temat kredytów hipotecznych. Będziemy pisać na temat zatrudnienia w kontekście uzyskania kredytu hipotecznego. Mamy nadzieję, iż przedstawione zagadnienia związane z uzyskaniem kredytu hipotecznego przez Klientów znajdujących się w różnych sytuacjach życiowych pomogą Wam przejść tą trudną, aczkolwiek możliwą do przejścia drogę. W dzisiejszym artykule dowiedzą się m.in.:

 • W jaki sposób banki wyliczają zdolność kredytową przedsiębiorców?
 • Jakie formy prowadzonej działalności są akceptowane przez banki?
 • Czy okres prowadzenia działalności gospodarczej ma znaczenie?
 • Jakie dokumenty należy złożyć wraz z wnioskiem kredytowym?
 • Błędy przedsiębiorców podczas próby podjęcia kredytu hipotecznego.

W jaki sposób banki wyliczają zdolność kredytową przedsiębiorców?

Wyliczenie zdolności kredytowej przedsiębiorcy nie jest tak łatwe i proste jak w przypadku osób pracujących w oparciu o umowę o pracę. Wyliczenie zdolności kredytowej Klientów prowadzących działalność gospodarczą wymaga przeprowadzenia skrupulatnej analizy kondycji finansowej firmy. To dokumenty finansowe najlepiej obrazują jej sytuację. Na ich podstawie eksperci wyliczają średni dochód netto osiągany przez potencjalnego kredytobiorcę przez ostatnie np. 12 miesięcy, a w następnej kolejności zdolność kredytową.

Banki zwracają uwagę również na to, aby dochody wnioskodawcy były stabilne. W praktyce oznacza to, że nie możesz wykazywać straty w prowadzonej działalności gospodarczej, w żadnym z analizowanych okresów. Dodatkowo bankowcy dokładnie weryfikują rachunek przedsiębiorcy. Bardzo ważne jest dla nich osiąganie wpływów na podobnym poziomie. Zbyt duże wahania między miesięcznymi wpływami mogą spowodować wydanie negatywnej decyzji o udzieleniu kredytu. Zazwyczaj banki przyjmują w polityce kredytowej zasadę, że różnice w poziomie wykazanego dochodu rok do roku nie powinny być niż 30%. Co jeśli są większe? Bank przyjmie do liczenia zdolności kredytowej niższą wartość.

Jakie formy prowadzonej działalności są akceptowane przez banki?

Pamiętajmy o tym, że przedsiębiorcy mogą prowadzić działalność na różnych zasadach tj. karty podatkowej, książki przychodów i rozchodów czy też ryczałtu. Ustalenie zdolności kredytowej w każdym z tych przedsiębiorstw odbywa się na innych zasadach. Najłatwiejszym sposobem ustalenia zdolności kredytowej jest książka przychodów i rozchodów. W tym przypadku banki biorą pod uwagę średnią dochodu netto za ostatnie 12 lub 24 miesięcy. Dochód netto to prosty wzór matematyczny. Od wykazywanych przychodów odejmujemy wykazane koszty i wynik jest dochodem brutto. To znowu pomniejszone o zapłacony podatek i składki ZUS jest dochodem netto.

Nieco inaczej sytuacja wygląda w przypadku ryczałtu. W zależności od rodzaju prowadzonej działalności, przedsiębiorca uiszcza podatek w wielkości ustalonego procentu od przychodów. U ryczałtowców, banki ustalają najczęściej dochód netto na poziomie 15%-40% uzyskiwanych przychodów. Oznacza to, że dochód jest zdecydowanie mniejszy niż rzeczywiście osiągany przez wnioskodawcę. Jeszcze inaczej sytuacja wygląda w przypadku karty podatkowej – przedsiębiorcy nie muszą składać PIT ani ewidencjonować sprzedaży. Oznacza to, że nie można dokładnie określić ilości osiąganych zarobków. Wysokość stawki podatkowej dla użytkowników karty podatkowej ustala Urząd Skarbowy. Banki chcąc ustalić miesięczny dochód przedsiębiorcy stosują zasadę wielokrotności ustalonej stawki karty podatkowej – najczęściej w zakresie 5-8 krotności.

Czy okres prowadzenia działalności ma znaczenie?

Oczywiście, że tak. Aby bank zaakceptował osiągany dochód musi być on uzyskiwany przez minimum 12 miesięcy. Część banków wymagać może prowadzenia działalności przez 24 miesiące. Są jednak pewne wyjątki. W przypadku prowadzenia działalności na rzecz byłego pracodawcy okres prowadzenia działalności może wynosić 6 miesięcy. W sytuacji prowadzenia działalności w tej samej branży, na podobnym stanowisku istnieje możliwość uzyskania kredytu hipotecznego już po 6-9 miesiącach. Konieczne jest jednak przedstawienie dokumentów takich jak umowy o współpracę, świadectwa pracy, szczegółowe KPiR, potwierdzenia wpływów rozliczania faktur czy też potwierdzenie kwalifikacji zawodowych.

A co w przypadku zawieszenia działalności?

Zawieszenie działalności przez banki traktowane jest jak jej zamknięcie. Po jej odwieszeniu należy prowadzić działaność przez minimalny okres, wskazany wyżej. Wyjątek mogą jedynie stanowić działalności prowadzone sezonowo. Konieczne jest jednak udowodnienie, iż nie jest to pierwsze zawieszenie działalności, że w przeszłości były one również regularnie dokonywane, osiągany dochód jest stabilny, natomiast sezonowość prowadzenia firmy wynika z rodzaju branży.

Jak bank traktuje zadłużenia wobec ZUS i US?

Osoby prowadzące działalność gospodarczą i posiadające zadłużenia w ZUS i US niestety nie uzyskają pozytywnej decyzji w zakresie ustalenia kredytu hipotecznego. Banki wymagają dostarczenia zaświadczeń o niezaleganiu z podatkami lub składkami ZUS. Część banków może odmówić kredytu w momencie pojawienia się zaległości w ciągu ostatnich 6 miesięcy. Dlatego dostarczenie zaświadczenia jest wymagane do uruchomienia kredytu. Ważne również jest, aby na bieżąco zgodnie z terminami spłacać zobowiązania. To znaczy, że spłata po terminie składki ZUS przez kolejnych kilka miesięcy może spowodować decyzję negatywną w procesie kredytowym. Banki weryfikują historię rachunku. Na dziś tylko 6 banków nie weryfikują historii rachunku w przypadku przedsiębiorców.

Jakie dokumenty są wymagane do złożenia wniosku kredytowego?

Chcąc uzyskać kredyt hipoteczny konieczne jest dostarczenie szeregu dokumentów, m.in.:
dokumenty rejestracyjne CEiDG,

 1. KPiR podsumowanie za rok bieżący i ubiegły oraz szczegółowe za rok bieżący,
 2. Zaświadczenia o niezaleganiu z US i ZUS,
 3. Rozliczenie PIT za rok ubiegły,
 4. Wyciągi bankowe z rachunku firmowego,
 5. Potwierdzenia opłat podatku dochodowego za poprzedni oraz bieżący rok,
 6. Druki bankowe.

Pamiętajmy jednak, że to jedynie podstawowa lista dokumentów, która może różnić się w zależności od banków. To analitycy, zapoznając się z sytuacją przedsiębiorcy ustalają, jakie dokumenty będą im jeszcze niezbędne do rzetelnego sprawdzenia sytuacji finansowej firmy.

Jakie błędy popełniają przedsiębiorcy przygotowując się do kredytu hipotecznego?

> Zaświadczenie o niezaleganiu z Urzędu Skarbowego

Banki wymagają do uruchomienia kredytu aktualnego zaświadczenia o niezaleganiu w podatku VAT i dochodowym. Zdarza się, że klienci opłacają tylko podatek VAT lekceważąc dochodowy. Urząd Skarbowy może omyłkowo wystawić odpowiednie zaświadczenie mimo braku opłaty podatku dochodowego. Klient przedsiębiorca zobowiązany jest do przedstawienia historii rachunku, z której opłaca składki ZUS i US. Jeśli analityk bankowy zauważy brak płatności może poprosić klienta o dostarczenie potwierdzenia o opłacenia podatku VAT jaki i dochodowego. Wniosek: starając się o kredyt hipoteczny dla przedsiębiorców należy mieć opłacone składki w ZUS oraz podatek w US.

> Nie wykazywanie dochodu w działalności gospodarczej, a odmowa kredytu

Nie wszyscy klienci prowadzący działalność gospodarczą wiedzą, że dochód netto dla przedsiębiorcy określa następujący wzór: przychód (minus) koszty (minus) składki ZUS oraz należny podatek. Kredyt hipoteczny dla przedsiębiorców ma dokładnie takie same procedury, jak dla osoby fizycznej. Ten brak wiedzy powoduje znowu duże zaskoczenie w sytuacji, kiedy liczymy w naszym biurze zdolność kredytową. Oznacza to, że starając się o kredyt hipoteczny należy wykazywać dochód z prowadzonej działalności gospodarczej.

> Wykazywanie straty w pojedynczych miesiącach działalności gospodarczej

Prowadząc działalność gospodarczą starasz się płacić jak najmniejsze podatki. To oczywiste. Wykonujesz takie ruchy księgowe zgodnie z literą prawa. To nic złego. Zaskakujące może być jednak dla Ciebie to, że wykazując stratę w pojedynczych miesiącach możesz stracić szansę na uzyskanie kredytu hipotecznego. Nawet jeśli w dłuższym okresie czasu, na przykład dwunastu miesięcy wykazujesz duże dochody. Czemu tak? Bank w takich sytuacjach powie, że nie masz zdolność do obsługi raty kapitałowo-odsetkowej. Wniosek: przygotowując się do kredytu hipotecznego nie możesz wykazywać straty w pojedynczych miesiącach. Negatywna decyzja kredytowa jest wtedy prawdopodobna. Teoretycznie są banki, w których można to ominąć, ale to temat na inny artykuł.

> Zawieszenie działalności gospodarczej i powrót do niej po kilku miesiącach 

Kredyt hipoteczny dla przedsiębiorcy w takim przypadku jest niemożliwy. Negatywna decyzja kredytowa jest wtedy pewna. Dla banku taka sytuacja oznacza, że liczy okres prowadzenia działalności od dnia jej ponownego otwarcia. Żeby więc przyjąć Twoje dochody do liczenia zdolności kredytowej musi minąć okres dwunastu miesięcy. Wniosek: nie zawieszaj działalności gospodarczej, jeśli planujesz kredyt hipoteczny którego uzyskanie ma się opierać o Twoje dochody jako przedsiębiorcy.

> Nieprawidłowe księgowanie pozycji bilansowych, a odmowa kredytu

Zdarza się, że przedsiębiorcy prowadzący działalność w formie pełnej księgowości księgują w pozycjach bilansowych rzeczy, których nie powinno już tam być. Odmowa kredytu hipotecznego jest w takiej sytuacji gwarantowana. Zazwyczaj chodzi o straty inwestycyjne z lat poprzednich. Wpisywane są błędnie w należnościach długoterminowych, bądź inwestycjach krótkoterminowych, zamiast być rozliczone jako strata. Jeśli masz wątpliwości jak księgować pozycje bilansowe, ekspert kredytowy może Ci w tym pomóc. Warto też wybrać dobre biuro księgowe. Wniosek: mając taką sytuację powinieneś w pewnym momencie wykazać stratę i zamknąć okres rozrachunkowy.

Kredyt hipoteczny a działalność gospodarcza

Z przedstawionych informacji wynika, że samodzielne uzyskanie kredytu hipotecznego przez przedsiębiorcę jest trudne. Warto skorzystać z profesjonalnej pomocy specjalistów, którzy przedstawią Wam szczegółowe informacje, dostosowane do indywidualnej sytuacji finansowej firmy. Nasz doradca kredytowy szczegółowo przedstawi jak należy postępować krok po kroku, by uzyskać pozytywną decyzję kredytową.


Kredyt hipoteczny z niską ratą? Rata TYLKO 411 za każde 100.000 kredytu ⤵️

kredyt hipoteczny


Zajmiemy się za Ciebie wszystkim w uzyskaniu kredytu 

Zapisz się na spotkanie z Ekspertem Kredytowym


Wybierz najlepszy dla Ciebie termin, oddzwonimy z potwierdzeniem spotkania.


Pomocne Materiały

1️⃣ odmowa kredytu hipotecznego – uniknij błędów kiedy starasz się o kredyt hipoteczny

2️⃣ kredyt hipoteczny poradnik – poradnik na temat kredytów hipotecznych


Małycha Business Finance – Z miłości do nieruchomości i finansów – nasze usługi wynagradza bank

doradca kredytowyOlga i Dawid Małycha to właściciele firmy pośrednictwa kredytowego, oraz agencji nieruchomości operującej na rynku Premium i mieszkań inwestycyjnych.

Przez kilkanaście lat ze spektakularnymi sukcesami budowali swoje kariery zawodowe w sektorze bankowym. Pracowali min. jako Dyrektor Departamentu Sprzedaży zarządzając wsparciem sprzedaży kilkutysięcznej organizacji. W 2015 r. zdecydowali się założyć Małycha Business Finance, a później Małycha Nieruchomości Premium i skoncentrować na wspieraniu innych w biznesie nieruchomości i finansów.

W dwóch ostatnich latach zespół MBF pomógł klientom uzyskać kredyty na kwotę 100 mln złotych. Olga zarządza w biurze linią kredytów na zakup mieszkania w celach mieszkaniowych, Dawid z kolei zajmuje się linią kredytów private banking (kredyty powyżej 1 mln złotych). Wspólnie zarządzają linią kredytów dla Inwestorów.

Agencja nieruchomości dostarcza dla klientów specjalnie przygotowane mieszkania przeznaczone pod wynajem. Dawid prowadzi tam zespół zajmujący się zakupem, sprzedażą i wynajmem nieruchomości rynku Premium.

Szukasz możliwości na rynku nieruchomości? Sprawdź ten adres Małycha Nieruchomości Premium

Podziel sie wiedzą:
Facebook
Google+
http://malychabusinessfinance.com/kredyt-hipoteczny-a-dzialalnosc-gospodarcza/
LinkedIn

Może zainteresuje Cię również:

Flipping Mieszkań Flipping mieszkań z perspektywy eksperta kredytowego. Przez nasze biuro każdego miesiąca przewijają się dziesiątki osób chętnych do zarobienia wielkich pieniędzy. Sprawdź, co na podstawie tych doświadczeń możemy Ci podpowiedzieć, kiedy zamierzasz roz...
Kredyt hipoteczny a BIK Poważnie rozważasz kredyt hipoteczny, jednak obawiasz się, że bank negatywnie rozpatrzy Twój wniosek, ponieważ… Twoja historia kredytowa nie jest najlepsza? W dzisiejszym artykule: kredyt hipoteczny, a BIK odpowiemy na kluczowe pytania w tym aspekcie...
Odmowa kredytu hipotecznego Odmowa kredytu hipotecznego - sprawdź najczęstsze błędy kredytobiorców. Przygotowaliśmy dla Ciebie 16 najczęstszych powodów decyzji negatywnych w banku. Jeśli zastanawiasz się, co dalej zrobić kiedy spotkała Cię odmowa kredytu hipotecznego - konieczn...

Oceń powyższy artykuł

Zostaw proszę komentarzPaweł Misiewicz

2 tygodnie ago

Takie wpisy lubię czytać – zawsze sprawia mi to przyjemność, gdy mogę się dowiedzieć czegoś praktycznego 🙂

Treści zawarte na tym blogu są wyłącznie wyrazem osobistych poglądów autora i nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Pamiętaj, że wszelkie decyzje podejmujesz na własną odpowiedzialność.

Potrzebujesz najlepszego kredytu? Napisz do Nas!

logo_mbf_wh

Znajdź Nas:

Skontaktuj się z Nami

©2017 Małycha Business Finance