Odmowa kredytu hipotecznego

5/5 (3)

Odmowa kredytu hipotecznego może wystąpić z winy kredytobiorcy, albo z powodu decyzji banku. Co do zasady klient ma wpływ na tą pierwszą cześć, druga jest zależna od analityka zajmującego się jego sprawą. Dzisiejszy artykuł jest kolejnym w cyklu sześciu artykułów na temat rozpoczęcia procesu uzyskania kredytu hipotecznego. Poprzedni nasz wpis, który również warto poznać to promesa kredytowa. Czytając do końca dzisiejszy artykuł zobaczysz przekierowanie do ostatniego wpisu w tym temacie.

W tym tygodniu postanowiliśmy wspólnie z Dawidem napisać artykuł pokazujący błędy kredytobiorców. Mamy ku temu kilka powodów. Po pierwsze wpisuje się to w naszą prywatną misję poprawy świata finansów. Pomożemy naszym czytelnikom przygotować się do kredytu hipotecznego. Finalnie wierzymy, że kredyt hipoteczny może być zaplanowany. Czy to jest pełna lista? Nie, ponieważ opisanie wszystkich błędów zajęło by nam wiele czasu. Naszą intencją jest zwrócenie uwagi na najważniejsze aspekty. Problem z uzyskaniem kredytu nie zawsze leży po stronie banku. Ekspert kredytowy jakiego wybierzesz może rozwinąć ten wątek bardziej szczegółowo. Po przeczytaniu naszego artykułu będziesz bogatszy o wiedzę na następujące tematy:

  • Jakie błędy popełniają przedsiębiorcy?
  • Jakie są podstawowe błędy związane z zatrudnieniem?
  • O czym nie wiedzą obcokrajowcy starający się o kredyt?
  • Jakie błędy możesz popełnić tworząc swoją historię kredytową?

Odmowa kredytu hipotecznego – jakie błędy popełniają przedsiębiorcy?

Kredyt hipoteczny dla przedsiębiorców nie różni się niczym innym od kredytu hipotecznego dla osoby fizycznej. Jednakże to właśnie przedsiębiorcy najczęściej popełniają błędy w przygotowaniu do otrzymania kredytu hipotecznego. Każdy ekspert kredytowy na pewno ma podobne doświadczenia. Dlatego zaczniemy artykuł od tego właśnie wątku. W tym przypadku najczęściej występuje sytuacja odmowa kredytu bez podania przyczyny. Dziś pokażemy kilka przykładów.

> Zaświadczenie o niezaleganiu z Urzędu Skarbowego

Banki wymagają do uruchomienia kredytu aktualnego zaświadczenia o niezaleganiu w podatku VAT i dochodowym. Zdarza się, że klienci opłacają tylko podatek VAT lekceważąc dochodowy. Urząd Skarbowy może omyłkowo wystawić odpowiednie zaświadczenie mimo braku opłaty podatku dochodowego. Klient przedsiębiorca zobowiązany jest do przedstawienia historii rachunku, z której opłaca składki ZUS i US. Jeśli analityk bankowy zauważy brak płatności może poprosić klienta o dostarczenie potwierdzenia o opłacenia podatku VAT jaki i dochodowego. Wniosek: starając się o kredyt hipoteczny dla przedsiębiorców należy mieć opłacone składki w ZUS oraz podatek w US.

> Nie wykazywanie dochodu w działalności gospodarczej, a odmowa kredytu

Nie wszyscy klienci prowadzący działalność gospodarczą wiedzą, że dochód netto dla przedsiębiorcy określa następujący wzór: przychód (minus) koszty (minus) składki ZUS oraz należny podatek. Kredyt hipoteczny dla przedsiębiorców ma dokładnie takie same procedury, jak dla osoby fizycznej. Ten brak wiedzy powoduje znowu duże zaskoczenie w sytuacji, kiedy liczymy w naszym biurze zdolność kredytową. Wniosek: duże obroty nie są wystarczające do zdobycia zdolności kredytowej, ważny jest dochód jaki jest wykazywany. Oznacza to, że starając się o kredyt hipoteczny należy wykazywać dochód z prowadzonej działalności gospodarczej.

> Wykazywanie straty w pojedynczych miesiącach działalności gospodarczej

Prowadząc działalność gospodarczą starasz się płacić jak najmniejsze podatki. To oczywiste. Wykonujesz takie ruchy księgowe zgodnie z literą prawa. To nic złego. Zaskakujące może być jednak dla Ciebie to, że wykazując stratę w pojedynczych miesiącach możesz stracić szansę na uzyskanie kredytu hipotecznego. Nawet jeśli w dłuższym okresie czasu, na przykład dwunastu miesięcy wykazujesz duże dochody. Czemu tak? Bank w takich sytuacjach powie, że nie masz zdolność do obsługi raty kapitałowo-odsetkowej. Wniosek: przygotowując się do kredytu hipotecznego nie możesz wykazywać straty w pojedynczych miesiącach. Negatywna decyzja kredytowa jest wtedy prawdopodobna. Teoretycznie są banki, w których można to ominąć, ale to temat na inny artykuł.

> Zawieszenie działalności gospodarczej i powrót do niej po kilku miesiącach 

Kredyt hipoteczny dla przedsiębiorcy w takim przypadku jest niemożliwy. Negatywna decyzja kredytowa jest wtedy pewna. Dla banku taka sytuacja oznacza, że liczy okres prowadzenia działalności od dnia jej ponownego otwarcia. Żeby więc przyjąć Twoje dochody do liczenia zdolności kredytowej musi minąć okres dwunastu miesięcy. Wniosek: nie zawieszaj działalności gospodarczej, jeśli planujesz kredyt hipoteczny którego uzyskanie ma się opierać o Twoje dochody jako przedsiębiorcy.

> Nieprawidłowe księgowanie pozycji bilansowych, a odmowa kredytu

Zdarza się, że przedsiębiorcy prowadzący działalność w formie pełnej księgowości księgują w pozycjach bilansowych rzeczy, których nie powinno już tam być. Odmowa kredytu hipotecznego jest w takiej sytuacji gwarantowana. Zazwyczaj chodzi o straty inwestycyjne z lat poprzednich. Wpisywane są błędnie w należnościach długoterminowych, bądź inwestycjach krótkoterminowych, zamiast być rozliczone jako strata. Jeśli masz wątpliwości jak księgować pozycje bilansowe, ekspert kredytowy może Ci w tym pomóc. Warto też wybrać dobre biuro księgowe. Wniosek: mając taką sytuację powinieneś w pewnym momencie wykazać stratę i zamknąć okres rozrachunkowy.

Bank odmówił Ci kredytu – błędy związane z zatrudnieniem

Kredyt hipoteczny uzależniony jest od Twojego zatrudnienia. Odmowa kredytu hipotecznego bardzo często związana jest z aspektem zatrudnienia. Poniżej przedstawiam kilka najczęstszych błędów, ale akurat ta lista mogłaby być bardzo długa.

> Nie zbieranie rachunków, kiedy jesteś zatrudniony w ramach umowy zlecenie / dzieło

Żeby uzmysłowić dlaczego to jest ważne, należy pokazać w jaki sposób banki liczą zdolność kredytową w takich sytuacjach? Należy przedstawić: umowę zlecenie lub dzieło oraz pokazać wpływ wynagrodzenia na rachunek osobisty, a do tego kopię wystawionych rachunków. Szaleństwo, nie my to jednak wymyśliliśmy. Wniosek: zbieraj rachunki do umów, ponieważ z mojego doświadczenia wynika, że klienci to zazwyczaj wyrzucają.

> Otrzymywanie pensji „do ręki” 

Taki rodzaj wynagradzania pracownika to w dzisiejszych czasach relikt, ale jednak się zdarza. Tylko w ostatnim kwartale w naszym biurze mieliśmy kilka takich spraw. To nie jest nic złego, ale należy pamiętać o tym, że bank poprosi pracodawcę o przedstawienie zaświadczenia ZUS RCA, które ma potwierdzić że pracodawca odprowadził składki ZUS za pracownika. Jednocześnie poprosi, aby Zakład Ubezpieczeń Społecznych przedstawił zaświadczenie o tym, że składki faktycznie zostały odprowadzone. Wniosek: jeśli jesteś w takiej właśnie sytuacji to wystąp do pracodawcy i ZUS przed złożeniem wniosku kredytowego o odpowiednie zaświadczenia. Odmowa kredytu hipotecznego jest wtedy mniej prawdopodobna.

> Zatrudnienia się w mało znanej firmie

Aby otrzymać kredyt hipoteczny w bardzo szybkim czasie, można zatrudnić się na umowę o pracę na czas nieokreślony. Po trzech miesiącach według procedur bankowych można starać się o kredyt hipoteczny. Mieliśmy kiedyś taki przypadek w biurze, gdzie klienci zostali zatrudnieni przez firmę, która istniała na rynku 4 miesiące. Wszystkie banki poza jednym odrzuciły wniosek. Odmowa kredytu hipotecznego w takiej sytuacji jest bardzo prawdopodobna. Wniosek: jeśli planujesz podjęcie kredytu, Twój pracodawca powinien mieć dłuższą, niż kilkumiesięczna historia istnienia.

> Zatrudnienie się w firmie z problemami

To rzadki przypadek, ale zdarza się że odmowa kredytu hipotecznego następuje z powodu wysokiego ryzyka banku. Za taką decyzją stoi brak akceptacji pracodawcy ze względu na jego problemy finansowe. Taką sytuację widzieliśmy kilkukrotnie i zawsze dotyczyła fundacji. To jest trudny przypadek i rozwiązaniem tutaj jest wybór tego banku, w którym przedsiębiorca nie miał problemów. Te informacje nasi klienci uzyskiwali zazwyczaj z działu kadr.

Jeśli potrzebujesz wsparcia w wyborze kredytu hipotecznego, skontaktuj się z ekspertem Małycha Busines Finance

W jaki sposób może nastąpić odrzucenie kredytu hipotecznego dla obcokrajowców? 

Odmowa kredytu hipotecznego dotyka często obcokrajowców.  Nie dlatego, że to słabszy według banku klient. Kredyt hipoteczny jest produktem bardzo proceduralnym czego te osoby nie wiedzą. Poniżej przedstawiam najważniejsze aspekty. W razie wątpliwości ekspert kredytowy powinien wyjaśnić Ci to w szczegółach.

> Brak zameldowania w przypadku obcokrajowców

Aby uzyskać kredyt hipoteczny musisz posiadać meldunek. Dlatego osoby nieposiadające polskiego obywatelstwa na dzień złożenia wniosku kredytowego muszą być zameldowane. Zdarza się, że taka osoba przed złożeniem wniosku wymeldowuje się z mieszkania, które jest aktualnie wynajmowane. Wniosek: powinno się dopilnować zameldowania w okresie starania się o kredyt hipoteczny. Jeśli tego nie dopilnujesz bank odmawia kredytu.

> Brak odpowiednika polskiego BIK

Niezależnie z jakiego kraju pochodzisz bank będzie oczekiwał, abyś przedstawił odpowiednik raportu polskiego BIK (Biura Informacji Kredytowej) Z naszego doświadczenia wynika, że każdy kraj posiada biuro zbierające opinie na temat kredytobiorców obsługujących bankowe zobowiązania. Wniosek: należy o taki raport wystąpić jeszcze przed złożeniem wniosku w kraju, gdzie posiadasz swoje obywatelstwo. Ekspert kredytowy, z którym będziesz współpracować powinien wiedzieć, gdzie zamówić odpowiedni raport.

> Brak nadania numeru PESEL 

Aby otrzymać kredyt hipoteczny w Polsce należy posiadać nr pesel. Dotyczy to obywateli Unii Europejskiej, oraz obywateli pozostałych państw. Różnica polega tylko w sposobie otrzymania tego numeru. Osoby spoza Unii mają do spełnienia więcej warunków, ponieważ najpierw potrzebują uzyskać kartę pobytu, a następnie dopiero numer pesel.

Jakie błędy możesz popełnić tworząc swoją historię kredytową?

Odmowa kredytu hipotecznego to także zła historia kredytową. Dla klientów niespłacanie zobowiązań w terminie to często nic wielkiego, niestety dla banku to bardzo ważny aspekt. Poniżej możesz sprawdzić najczęstsze błędy.

> „Odmowa kredytu przez BIK 

Zdarza się, że klienci mają niespłacone zobowiązanie powyżej 30 dni w kwotach umówmy się mało znaczących. Zazwyczaj chodzi o brak spłaty karty kredytowej, albo limitu w rachunku w kwotach kilkuset złotych. Według procedur bankowych opóźnienie w spłacie kredytu, który nadal istnieje powyżej 30 dni powoduje wstrzymanie wydania decyzji kredytowej lub decyzję odmową. W takiej sytuacji musisz spłacić aktualne zadłużenia, oraz przedstawić zaktualizowany raport z Biura Informacji Kredytowej. Wniosek: w momencie starania się o kredyt hipoteczny nie możesz mieć żadnych zadłużeń w obsłudze innych kredytów. Możesz sprawdzić ten status poprzez stronę: bik.pl Możesz także odebrać osobiście raport w Warszawie przy ulicy Postępu 17 w siedzibie Biura Informacji Kredytowej.

> Poręczenie kredytu koledze

Jeśli poręczyłeś kiedyś komuś kredyt, a ta osoba nie obsługiwała go w sposób prawidłowy to zła historia kredytowa w BIK będzie obciążać także Ciebie. Nie ma znaczenia, czy jest to Twój kolega, eks małżonek. Umowa bankowa zobowiązuje do spłaty kredytu w terminie wszystkie strony w ten sam sposób. Niespłacanie w terminie zobowiązań to pewna negatywna decyzja kredytowa.

> Korzystanie z chwilówek

Odmowa kredytu hipotecznego może być spowodowana faktem, że analityk banku uzna Cię za mało przewidywalnego kredytobiorcę. Taka sytuacja może wystąpić, jeśli na Twojej historii rachunku znajdą się ślady korzystania z kredytów „chwilówek”. Nawet, jeśli zrobiłeś to dla zabawy, zakładu z kolegą lub innego mniej poważnego powodu. Korzystając z tego rodzaju kredytu narażasz się na odmowę kredytu. Tego zobowiązania nie widać w BIK, ale jest widoczne na historii rachunku.

> Niepłacenie mandatów

Bank odmawia kredytu, kiedy nie płacisz alimentów. To zawsze jest zaskakujące dla klientów, ale prawda jest taka, że nie zapłacenie mandatu na przykład za brak biletu w autobusie może skutkować wpisaniem do bazy KRD (Krajowy Rejestr Długów) Wniosek: przed złożeniem wniosku kredytowego sprawdź, czy nie jesteś dłużnikiem w bazie KRD. Status możesz sprawdzić tutaj: krd.pl

Odmowa kredytu hipotecznego, a błędy jakie popełniamy przy zakupie mieszkania

Odmowa kredytu hipotecznego to również błędy w przygotowaniu do zakupu mieszkania. To kolejny ważny wątek w procesie uzyskania kredytu hipotecznego. Na potrzeby tego artykułu znaleźliśmy poniższy film w internecie, który został przygotowany na podstawie porad serwisu forbes.pl 

Odmowa udzielenia kredytu hipotecznego 

Chcieliśmy napisać ten artykuł od dawna. Czuliśmy z Dawidem, że warto ostrzec inne osoby przed błędami, jakie widzieliśmy u naszych klientów. Odmowa udzielenia kredytu hipotecznego jest na pewno bardzo niemiłym doświadczeniem. Ekspert kredytowy i jego wiedza, w takiej sytuacji jest nieoceniony. Kredyt hipoteczny wymaga przygotowania się i wiedza jaką przekaże Ci doradca na pewno będzie dla Ciebie bezcenna. Jeśli artykuł spowodował, że chciałbyś o coś zapytać, to koniecznie napisz do nas w komentarzu. Obiecujemy, odpowiemy na każde pytanie. Oczywiście zapraszamy Cię do naszego biura, nasz cały zespół jest gotowy, aby Ci pomóc uzyskać kredyt hipoteczny. Nasz ekspert kredytowy pomoże Ci bezpłatnie uzyskać najlepszy kredyt hipoteczny.

Tym wpisem zakończyliśmy cykl artykułów na temat jak przygotować się do procesu uzyskania kredytu hipotecznego i zapraszamy Cię do zapoznania się z naszym kolejnym cyklem artykułów. Artykuł RRSO a kredyt hipoteczny rozpoczyna kolejny wątek.

 

Dawid i Olga Małycha – Z miłości do nieruchomości i finansów

Małycha Business Finance – nasze usługi wynagradza bank

Olga i Dawid to właściciele firmy pośrednictwa kredytowego. Posiadają kilkunastoletnie doświadczenie i specjalizują się w finansowaniu nieruchomości. Olga zarządza w biurze linią kredytów na zakup mieszkania w celach mieszkaniowych, Dawid z kolei zajmuje się linią kredytów private banking (kredyty powyżej 1 mln złotych) Wspólnie zarządzają linią kredytów dla Inwestorów, ponieważ oboje kochają nieruchomości. W dwóch ostatnich latach zespół MBF pomógł klientom uzyskać kredyty na kwotę 100 mln złotych.

Jeśli artykuł nie odpowiedział na wszystkie Twoje pytania, skontaktuj się ze mną.

Podziel sie wiedzą:
Facebook
Google+
http://malychabusinessfinance.com/odmowa-kredytu-hipotecznego/
LinkedIn

Może zainteresuje Cię również:

Kredyt hipoteczny a BIK Poważnie rozważasz kredyt hipoteczny, jednak obawiasz się, że bank negatywnie rozpatrzy Twój wniosek, ponieważ… Twoja historia kredytowa nie jest najlepsza? W dzisiejszym artykule: kredyt hipoteczny, a BIK odpowiemy na kluczowe pytania w tym aspekcie...

Oceń powyższy artykuł

Zostaw proszę komentarzAnna

9 miesięcy ago

Czy oby napewno każdy kraj posiada odpowiednik polskiego BIKu??!!!

Dawid Małycha

9 miesięcy ago

Witam serdecznie,

Z naszej najlepszej wiedzy wynika, że każdy kraj unii europejskiej, oraz USA, Wielka Brytania. Jeśli ma Pani na myśli kraje dalekiego świata to faktycznie może być inaczej, ale takich kredytujących klientów jest jak na lekarstwo. Zamiennie (kiedyś tak było we Francji) pobiera się opinię o kliencie z każdego banku, w którym klient posiada rachunek bankowy za granicą, oraz oświadczenie o braku zaległości w obsłudze kredytów za granicą.

Tysia

8 miesięcy ago

A co zrobić jeśli chwilówki były?? Czy to jest pewne, że decyzja kredytowa będzie odmowna?? Jak tego uniknąć??

Dawid Małycha

8 miesięcy ago

Z chwilówkami bywa naprawdę różnie. To zawsze będzie indywidualna decyzja analityka. Jeśli to były pojedyncze przypadki może zostać to zaakceptowane, jeśli to permanentna sytuacja raczej nie. W niektórych bankach historia rachunku jest wymagana za ostatnie 3 miesiące, więc po spłaceniu takich kredytów nie będzie ich widać.

Promesa kredytowa - jak uzyskać? - Małycha Business Finance

8 miesięcy ago

[…] jej wysokości. Jakich innych błędów uniknąć, możesz przeczytać w ostatnim naszym artykule odmowa kredytu hipotecznego. W dzisiejszym wpisie wyjaśnię pojęcie promesy kredytowej w szczegółowy sposób. Z […]

Paweł

8 miesięcy ago

Jak cudzoziemiec ma zdobyć PESEL?

Dawid Małycha

8 miesięcy ago

Wkład własny do kredytu hipotecznego - Małycha Business Finance

4 miesiące ago

[…] Mam nadzieję, że przygotowaliśmy dla Was świetny temat. Ostatni nasz wpis nazywał się odmowa kredytu hipotecznego i wywołał bardzo dużo komentarzy wśród naszych klientów. Wierzę, że tym razem będzie […]

RRSO a kredyt hipoteczny - Małycha Business Finance

2 miesiące ago

[…] RRSO a kredyt hipoteczny to bardzo ciekawy temat na artykuł blogowy. Z pozoru bardzo ważny wskaźnik kredytowy, w praktyce mało przydatny. Pracuję jako ekspert kredytowy i wiem, jak bardzo może być mylący dla klientów. W dzisiejszym wpisie poruszę wątek RRSO, czyli Rzeczywista Roczna Stopa Procentowa. Co ten wskaźnik oznacza w praktyce? Wartość RRSO przedstawia całkowity koszt kredytu, jaki zostanie poniesiony przez Konsumenta. Koszt kredytu wyrażony jest najczęściej w wartości procentowej, całkowitej kwoty kredytu w stosunku rocznym. Tym wpisem rozpoczynamy jednocześnie nowy cykl artykułów dotyczących technicznych aspektów kredytu hipotecznego. Cykl będzie się składał z pięciu artykułów, a pierwszy z nich dotyczyć będzie właśnie RRSO. Ostatni cykl artykułów dotyczył z kolei zagadnienia jak przygotować się do procesu uzyskania kredytu hipotecznego, a zakończył się wpisem na temat odmowa kredytu hipotecznego. […]

Treści zawarte na tym blogu są wyłącznie wyrazem osobistych poglądów autora i nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Pamiętaj, że wszelkie decyzje podejmujesz na własną odpowiedzialność.

Potrzebujesz najlepszego kredytu? Napisz do Nas!

logo_mbf_wh

Znajdź Nas:

Skontaktuj się z Nami

©2017 Małycha Business Finance